Facebook Page - FVG Antwerp

Academisch corps

Gewoon hoogleraar

J. Rosen
H. Rosenberg
S. S. Kapoor
H.M.P. Kersten
N. Shah
C. Vonck
L. Lambrecht
L. Bonte
J. Van Reeth
C. Willemen
T. Van Loon
Jewish Spirituality 
Jewish Law
Sikhisme
Bahai Faith
Supervisor Jain Studies
Christendom & Kerken uit de reformatie
Lic.Med.& Soc.Wet. Mystiek & Functie van de religie
Afro-American Studies
The Near East and Eastern Churches
Supervisor Buddhism
Religious Anthropology

Hoogleraar

P. Briot
W. Adelaar
Existentiële Problematiek
Antropologie
Donald A. Westbrook History of Religion
H. (Rik) Hoet Bijbeltheologie

Buitengewoon hoogleraar

H. Dethier
V. Kumar
L. Van den Broeck
H. Gerding
P. De Meyere
L. Abicht
T. Cando
P. Baekelmans
Supervisor Humanism
Supervisor Hinduism
Islam
Metafysica in de geest van de theosofie
Historische Kritiek
Wijsgerige teksten
Sociologie van de religie
R. Catholicism
Z. Abouikasem Islamitisch Recht

Docenten

A. Alsulaiman
M. Ben Siamar
A. De Roose
R. Dogan
S. Zhou
Chr. Vandekerkhove
E. Van Laerhoven
E. Vonck
C. De Lauwer
J. De Zutter
B. Lauvrijs
H. Lodewyckx
H. Peerlinck
Anupam Premanand
Nosratollah Reyhani
Aaron Malinsky

Geschiedenis van de Islam
Islamic Studies
Gnostiek, Iconografie
Islamic Sufism
Chinese Philosophy
Studies in Theosophy
Westerse Filosofie
Religieuze Antropologie
Jain Studies
Neo-Paganist Studies
Historische kritiek
African Philosophy
Historische Kritiek
Hindu Studies & Bahai
Bahá'í-geloof
Judaïsme

R. Dericquebourg OBS. / NRM
A. Goisha-Bhandari Jainisme
A. Malinsky Judaïsme

Gastdocenten

E. Bruchner
Y. Souissi
P.W.M. van de Bogaard
M. Heirman
D. Verbeke
J. Haazen
J. Huysmans
H. Appels
M. Bromberg
Lefebre
E. Bruchner
P. Jacques


ACADEMISCHE STRUCTUUR

Rector: C.J.G. Vonck
Decanaat: L. Bonte, J. Van Reeth
Thesisbegeleiding : R. Van den Bergh
Tutors : S. Landuyt, J. Van Otten, W. Verschueren
Juridisch raadgever: T. Van Loon