Facebook Page - FVG Antwerp

Academisch Jaar FVG Antwerpen

De studie loopt over vier academiejaren. Elk academiejaar omvat twee semesters die telkens worden afgesloten met een examenreeks.
Voor het verkrijgen van het basic diploma (Beslissing Bestuur d.d. 23.07.2009) wordt het schrijven van een eindverhandeling vereist en voor het advanced diploma (Beslissing Bestuur d.d. 23.07.2009) het schrijven en verdedigen van een thesis.
Men raadplege het betreffende reglement.
Wat betreft de toelatingsvoorwaarden tot de studies leidend tot het bekomen van de Ph.D.-graad, wende men zich tot het decanaat.
Het aantal contacturen per academisch jaar bedraagt tussen de 420 en 550 uren uitsluitend in dagcursus. Hun juiste spreiding en de lessenrooster wordt bij inschrijving medegedeeld.
De mogelijkheid wordt geboden aan de studenten om het studieprogramma te spreiden over meerdere academiejaren. De modaliteiten hiervoor dienen vooraf met het decanaat besproken te worden. Voor elk academiejaar blijft evenwel het normale collegegeld verschuldigd.

Data Academisch Jaar 2016-2017

ACADEMISCH JAAR 2016-2017

Academische zitting 28 september 2016
Begin colleges 3 oktober 2016 vanaf 10 u.
Herfstvakantie 31 oktober t/m 6 november 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 8 januari 2017
Begin blokperiode (1e Semester) 9 januari 2017
Examens 16 januari t/m 5 februari 2017
Start 2de Semester 6 februari 2017 vanaf 10u.
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2017
Paasvakantie 3 april t/m 17 april 2017
Hemelvaart 25 mei 2017
Pinkstermaandag 5 juni 2017
Begin blokperiode (2e Semester) 29 mei 2017
Examens 6 juni t/m 27 juni 2017
Proclamatie 30 juni 2017 vanaf 16 u.
INFO-dag 30 juni 2017 vanaf 17 u.
 *** onder voorbehoud ***

Raadpleeg de kalender voor eventuele verandering.