Facebook Page - FVG Antwerp

Academisch Jaar FVG Antwerpen

De studie loopt over vier academiejaren. Elk academiejaar omvat twee semesters die telkens worden afgesloten met een examenreeks.
Voor het verkrijgen van het basic diploma (Beslissing Bestuur d.d. 23.07.2009) wordt het schrijven van een eindverhandeling vereist en voor het advanced diploma (Beslissing Bestuur d.d. 23.07.2009) het schrijven en verdedigen van een thesis.
Men raadplege het betreffende reglement.
Wat betreft de toelatingsvoorwaarden tot de studies leidend tot het bekomen van de Ph.D.-graad, wende men zich tot het decanaat.
Het aantal contacturen per academisch jaar bedraagt tussen de 420 en 550 uren uitsluitend in dagcursus. Hun juiste spreiding en de lessenrooster wordt bij inschrijving medegedeeld.
De mogelijkheid wordt geboden aan de studenten om het studieprogramma te spreiden over meerdere academiejaren. De modaliteiten hiervoor dienen vooraf met het decanaat besproken te worden. Voor elk academiejaar blijft evenwel het normale collegegeld verschuldigd.

Data Academisch Jaar 2017-2018

ACADEMISCH JAAR 2017-2018

Academische zitting 3 oktober 2017
Begin colleges 5 oktober 2017 vanaf 10 u.
Herfstvakantie 30 oktober t/m 5 november 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 7 januari 2018
Begin blokperiode (1e Semester) 16 januari 2018
Examens 22 januari t/m 10 februari 2018
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 18 februari 2018
Paasvakantie 2 april t/m 15 april 2018
Hemelvaart 10 & 11 mei 2018
Pinkstermaandag 21 mei 2018
Begin blokperiode (2e Semester) 28 mei 2018
Examens 4 juni t/m 27 juni 2018
Proclamatie 29 juni 2018 vanaf 16 u.
INFO-dag 30 juni 2018 vanaf 17 u.
 *** onder voorbehoud ***

Raadpleeg de kalender voor eventuele verandering.