Facebook Page - FVG Antwerp

Inrichtende macht

De inrichtende macht van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschapen is evenwichtig samengesteld uit personen van uiteenlopende geestelijke of maatschappelijke stromingen. Elk van hen is vanzelfsprekend begaan met de eigen religieuze of filosofische opvatting, maar doet dit in diepe en bewuste eerbied voor alle andere wereldbeschouwingen, geheel in de geest van Sir Francis Younghusband, die in 1934 het "World Congress of Faiths" oprichtte. Het is in deze zelfde geest van inhoudelijke zuiverheid, actieve tolerantie, objectiviteit en enthousiasme dat het onderricht aan de Faculteit wordt gegeven.

Raad van Bestuur

Ere-voorzitter: Rabbijn Dr. Jeremy Rosen
Voorzitter: E. Dralans
Secretaris: F. Stappaerts
Penningmeester: A. Dingemans
Beheerders: V. Kumar, H.M.P. Kersten, H. Rosenberg

Algemene Vergadering

A. De Roose W. Van Moer M. Heirman
H. Lodewycks J. Van Otten Z. Aboulkasem
G. Van der Marliere H. Mahdi J.J. Keppler
T. Van Loon M. Strubbe ShanglieZhou
C. Vonck S.S. Kapoor

Academische structuur

Rector: C. J. G. Vonck
Decanaat: L. Bonte, Fr. Stappaerts, J. Van Reeth
Thesisbegeleiding : R. Van den Bergh
Tutors : S. Landuyt, J. Van Otten, W. Verschueren
Juridisch raadgever: T. Van Loon, Dr. Sociale & morele wetenschappen VUB