Facebook Page - FVG Antwerp

Bilaterale akkoorden

De FVG heeft met verschillende internationale en buitenlandse instellingen samenwerkingsakkoorden gesloten, o.a. met

 • Ecumenical Research Society, Inc., Los Angeles, USA
 • Interfilm, Paris/Hilversum.Netherlands
 • Union of Arab Historians/Baghdad, Iraq
 • Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • Maharshi Academy of Vedic Sciences, Ahmedabad, India
 • World Literature Institute (Russian Academy of Sciences, Moskou, Russia)
 • University of Jordan, Amman, Jordanië
 • Silpakorn University, Bangkok, Thailand
 • Ferdowsi University of Mashhad, Iran
 • International School of Sikh Studies (World Sikh University), London. U.K.
 • Center for Jewish Art (Hebrew University of Jerusalem), Israël.
 • Jiva Institute of Vedic Studies (JIVS), India
 • Dongguk University, Seoul, Korea
 • Université Cadi Ayyad, Marrakech, Marokko
 • Nanhua University, Taiwan

Het Moment – Opleiding "Ritueel begeleiden bij afscheid"

Het Moment en FVG Antwerpen ondertekenen hun bilateraal akkoord

Antwerpen, 30 december 2013.

Een nieuwe associatie FVG met Het Moment – Opleiding "Ritueel begeleiden bij afscheid" werd plechtig ondertekend door Drs. Ton Overtoom, directeur van Het Moment en namens de FVG Rector Chris Vonck en Secretaris Frank Stappaerts te Wilrijk op 12 december 2013.
 
Het Moment bestaat sinds 2002 en werd in maart 2011 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Het Moment traint ritueelbegeleiders en legt nadruk op het afscheidsritueel, ook wel afscheidsdienst of de afscheidingsviering genoemd
Vanaf januari 2014 zal de opleiding ook aan onze FVG gevolgd kunnen worden.  Een eerste sessie van het Moment gaat van start op 14 januari 2014.
 
Voor nadere informatie:
http://www.hetmoment.nu