Facebook Page - FVG Antwerp

Andere Bronnen

Voor catholica en christiana plus de directe of indirecte aanverwante disciplines zoals psychologie, sociologie, enz. is er sedert vele jaren een co-operatie met de bibliotheek van het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) - op loopafstand - aan de Groenenborgerlaan 149.

Website: http://anet.ua.ac.be/desktop/tpcbib.
Idem voor Judaïsme: Instituut voor Joodse Studies (UA), Lange Winkelstraat 40-42 te Antwerpen Stad. https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ijs/bibliotheek/

Boeken

VUB-catalogus

ULB-catalogus

Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek

Collectieve Catalogus van Belgie (CCB, editie 2002)

Belgische bibliotheekcatalogi op het Internet

Library of Congress Online Catalogue

Catalogue Collectif de France

LibDex

Elektronische boekencollecties

The On-line Books Page

The National Academies Press (NAP)

Tijdschriftartikelen

Directory of open access journals

Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

Gegevensbanken

AskERIC (Educational Resources Information Center (ERIC) database)

Gemeenschappelijke catalogus van de bibliotheken van de Federale Overheidsdiensten

- zoeken naar magazines, tijdschriften, nieuwsbrieven en andere periodieken

Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)

VLABIDOC-gids - wegwijzer naar de archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en Brussel

Relevante Internetbronnen

BUBL Information Service

Resource Discovery Network (RDN)

Internet Public Library Reference Center

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links