Facebook Page - FVG Antwerp

Verantwoording

Op 13 maart 1980 kwamen te Antwerpen meerdere religieus geïnteresseerden van universitair niveau bij elkaar. Uit hun gesprek bleek de noodzaak van een instelling die gewijd zou zijn aan een grondige studie van religies en wereldbeschouwingen.

Op 30/04/80 werd dan ook overgegaan tot de oprichting van de FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN", waarvan de stichting en de statuten erkend werden (Min. Justitie) bij KB van 20/06/80 (BS 8/07/80) en 17.02.89 (BS 04.03.89). Raamovereenkomst met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op 14.10.2005, gevolgd door een Samenwerkingsakkoord betreffende de uitwisseling van opleidingsonderdelen op 08.12.2005, en een Samenwerkingsakkoord in toepassing van artikel 8§1,6° (continuatie) van het structuurdecreet d.d. 14.12.2006
Erkend als onderwijsinstelling van het 3de niveau (Ministerie - Sociale Zaken - van 10.08.1993, met verwijzing naar het KB dd. 28.06.1969).

Art. 2 van deze Statuten (zie BS 25.09.1980) luidt:

De vereniging heeft tot voorwerp : het op internationaal universitair niveau inrichten van de vergelijkende studie der godsdienstwetenschappen en van het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de religies en wereldbeschouwingen.
De tegenwoordige en toekomende leden verklaren plechtig dat de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen aan geen enkel leerstelsel onderworpen is. De meest absolute verdraagzaamheid zal voorgaan bij de betrekkingen tussen de leden en de bij de opzet betrokkenen.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links