Facebook Page - FVG Antwerp

Diploma's

Voor het verkrijgen van het Basic Diploma in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (beslissing bijzondere Algemene Jaarvergadering van 4 november 2009. K.B. 21 januari 2010) wordt het schrijven van een eindverhandeling vereist en voor het Advanced diploma in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (beslissing bijzondere Algemene Jaarvergadering van 4 november 2009. K.B. 21 januari 2010) het schrijven en verdedigen van een thesis.
Men raadplege het betreffende reglement.

  • Basic diploma in de vergelijkende godsdienstwetenschappen.
  • Advanced diploma in de vergelijkende godsdienstwetenschappen.

Vrije studenten krijgen een getuigschrift hetzij van gedane partiƫle studies en examens, hetzij van regelmatige aanwezigheid; zij kunnen echter geen aanspraak maken op titels en/of diploma's door de FVG toegekend.

De Faculteit is een bij KB erkende instelling. Juridisch is ze een IVZW (Internationale Vereniging), erkend als onderwijsinstelling van het 3de niveau (MB - Sociale Zaken - van 10.08.1993, met verwijzing naar het KB dd. 28.06.1969).

VDAB in Vacature 05.06.2010 "Godsdienstwetenschappen bij eerste 20 diploma's met succesgarantie" met verwijzing naar de FVG.

Faculty for Comparative Study of Religions offers since 2010 next diplomas

In order to obtain the Basic Diploma in Comparative Religion (decision by the General Assembly of November 4, 2009, & Royal Decree January 21, 2012) a thesis is required.
The Advanced Diploma in Comparative Religion (decision by the General Assembly of November 4, 2009, & Royal Decree January 21, 2010) will be granted after a thesis has been publicly defended.

Consult the prescribed rules.

  • Basic diploma 
  • Advanced diploma 

Modular students may be granted a certificate of for part of the course subject to studies examinations and active participation, but cannot claim the Faculty’s full academic titles.

The FVG and its Constitution are recognized by Royal Decree legally as an International Association, dated 20.06.1980 (published in the Belgian Official Gazette on 08.06.1980 and on 17.02.1989 concerning Scientific Research).
The Faculty is also recognized by the Ministry of Social Affairs (10.08.1993 with reference to the Royal Decree of 28.06.1969) as an Educational Institution of the third level.

VDAB (public employment service of Flemish Belgium) in the Journal Vacature of 05.06.2010: “In reference to the FVG Religious Studies, it is one of the 20 best diplomas that guarantee employment.

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links