Facebook Page - FVG Antwerp

Collegeld

Naast dossierkosten, zijnde € 100, bedraagt het jaarlijkse collegegeld € 700.
Dit bedrag omvat inschrijvingsgeld en examengelden. Inschrijving als student wordt enkel geldig na volledige storting van het collegegeld. Het collegegeld dient voldaan te zijn bij de aanvang van het academisch jaar.
Eens gestorte gelden worden onder geen beding terugbetaald.

Spreiding van betaling, vermindering of vrijstelling van het collegegeld kan om sociale of familiale redenen toegestaan worden. De met bewijsstukken gestaafde aanvraag dient voor de aanvang van de cursussen bij het rectoraat ingediend te worden. Elke toelating, vermindering of vrijstelling in deze zin is slechts voor één jaar geldig en dient telkens vernieuwd te worden. Studenten welke het FVG-diploma behaalden, mogen te allen tijde en zonder enige betaling, colleges naar hun keuze volgen.

Z.g. vrije studenten, dit zijn de ingeschrevenen die om een of andere reden niet alle colleges volgen, genieten in geen geval vermindering of vrijstelling van het collegegeld.
Voor buitenstaanders is het ook mogelijk een of meerdere vakken naar keuze te volgen.
Zij betalen hiervoor € 150 per vak.

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links