Facebook Page - FVG Antwerp

Collegeld

Naast dossierkosten, zijnde € 100, bedraagt het jaarlijkse collegegeld € 700.
Dit bedrag omvat inschrijvingsgeld en examengelden. Inschrijving als student wordt enkel geldig na volledige storting van het collegegeld. Het collegegeld dient voldaan te zijn bij de aanvang van het academisch jaar.
Eens gestorte gelden worden onder geen beding terugbetaald.

Spreiding van betaling, vermindering of vrijstelling van het collegegeld kan om sociale of familiale redenen toegestaan worden. De met bewijsstukken gestaafde aanvraag dient voor de aanvang van de cursussen bij het rectoraat ingediend te worden. Elke toelating, vermindering of vrijstelling in deze zin is slechts voor één jaar geldig en dient telkens vernieuwd te worden. Studenten welke het FVG-diploma behaalden, mogen te allen tijde en zonder enige betaling, colleges naar hun keuze volgen.

Z.g. vrije studenten, dit zijn de ingeschrevenen die om een of andere reden niet alle colleges volgen, genieten in geen geval vermindering of vrijstelling van het collegegeld.
Voor buitenstaanders is het ook mogelijk een of meerdere vakken naar keuze te volgen.
Zij betalen hiervoor € 150 per vak.

 
Situs Togel Terpercaya Slot88 Situs Togel Prize 123 Bo Togel Terpercaya Togel Online Daftar Akun Togel Resmi Toto Macau Toto Togel Situs Togel Terpercaya Togel178 Togel279 Situs Togel Via Pulsa Tanpa Potongan Daftar Togel Via Pulsa Tanpa Potongan Toto Macau Situs Togel Bandar Togel Agen Togel Bo Togel Daftar Togel Togel279