Facebook Page - FVG Antwerp

Acta Comparanda

Onder deze benaming publiceert de FVG een serie studies en essays.
Acta Comparanda is te verkrijgen door storting op rekening vn ING.
(BIC: BBRUBEBB / IBAN BE83 3200 5164 7015) van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen.
Voor Nederland rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08 INGB 0003 1622 70).
Of door betaling via PayPal

FVG-Journal “Acta Comparanda” - Acknowledgements and recognitions

Professor Bernadette Rigal-Cellard

Université Bordeaux-Montaigne Founder and chair of the Master program Religions et Sociétés

I have known Acta Comparanda for years and have always appreciated its multidisciplinary approach to religions, whether the analysis bears on theology, or the sociological or historical aspects of religions. Of course I could only read the articles in English or in French, but I do appreciate its publishing in several languages to attract a great variety of readers.

Prof. dr. Paul van der Velde

Radboud University Nijmegen

For many years already I follow the articles published in this journal with great interest. I think Acta Comparanda presents a wide range of subjects that are of utmost importance for both scholars and students in the fields of religion, philosophy and theology. Publications in the journal can be characterized as highly qualified and they reflect profound academic research and scholarship.

What makes Acta Comparanda so special is that attention reaches out to a large variety of disciplines on the field of religious studies, philosophy and theology. Moreover in the journal we come across themes and subjects from the various world religions analysed both from historical and from contemporary approaches and perspectives. I regularly advise my students to consult Acta Comparanda for their works.

Em. prof. Eileen Barker

London School of Economics and Political Science

This journal is unique in its accomplishments of publishing important papers by scholars alongside scholarly papers by practitioners of selected religions for a particular volume. …. I truly believe that this is a journal of outstanding importance.

Donald A. Westbroek PhD

Center for the Study of Religion
University of California, Los Angeles

The journal produces first-rate scholarship in religious studies and has produced articles in the academic study of religion that are incredibly important to the ongoing production of scholarship for Europe and indeed the world at large.

Avis de Régis Dericquebourg

GRSL-CNRS, Paris

Je recommande la revue Acta Comparanda pour plusieurs raisons. A mon avis, Acta Comparanda apporte une plateforme pour les travaux individuels qui lui sont soumis. Elle est aussi une plate-forme pour les Actes des colloques que la FVG organise.

La seconde raison est que ces dernières années, la revue la revue Acta Comparanda a consacré des numéros spéciaux (intitulés Subsidia) aux actes des colloques internationaux organisés par l’Observatoire européen des religions et de la laïcité en collaboration avec la FVG. Ces colloques ont accueilli des universitaires de renommée internationale.

Acta Comparanda XXXI - cover

Acta Comparanda XXXI

  • In God’s Name - Erik Meganck
  • Contemplation of Impurity. Japanese Paintings in Antwerp - Charles Willemen
  • Rechtsficties in het joods recht - Henri Rosenberg
  • Alle kwesties betreffende het joodse Pesachfeest en Jezus’ laatste maaltijd eindelijk opgehelderd. Naar de bronnen! Gerard F. Willems
  • Book Reviews – Books Received – In Memory – Who is Who

Acta Comparanda kan aangekocht worden op de Academische zitting 07/10 of op de FVG aan € 15.00.

Bestellen kan ook storting van € 21 (voor Nederland € 36) -incl.verzending op rekening IBAN BE47 0011 3642 1280. BIC GEBABEBB van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen.

Acta Comparanda XXX

Herman Lodewyckx: "Moet "Afrikaanse filosofie" onze Westerse hang naar exotiek voldoen? Revisited.

Z.E. Kardinaal J. De Kesel: "Geloof en godsdienst in een moderne samenleving".

Charles Willemen: Observations about the Buddha dharma and its History. A Sino-Indian Religion?

Henri Rosenberg: De legendarische Wandelende Jood: een multipele loyaliteit aan zijn achtereenvolgende ballingschaps- en residentieoorden.

Book Reviews - Books Received - In Memory - Who is Who

Acta Comparanda XXIXActa Comparanda XXIX - Antwerp FVG

Johan Temmerman: Luther en 500 jaar reformatie

Henri Rosenberg:  Het groeiend gewilde isolationisme en de gestuurde aliënatie van orthodoxe joden van de omringende cultuur en samenleving

Henri Rosenberg: Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en hallal [Update]

le Métropolite Athénagoras Peckstadt: La cohésion sociale et le phénomène de la peur. La mission des dirigeants et la contribution de l’Eglise. L’Etat de Droit

Erik Meganck: Toward a Divine Atheism: Philosophical Polytheism and Religious Monotheism

Herman Lodewyckx: Penser l’Afrique — Thinking ’Africa’

Book Reviews – Books Received – In Memory – Who is Who

Report & Reflection: Jaarverslag van de “werkgroep Kierkegaard” (2017-2018)  

Acta Comparanda XXVIII

B. Laytouss: Op naar een volwaardig islamitische opleiding met verschillende levensbeschouwingen vanuit een pluralistische visie.
R. van de Belt: The Mystic in the World: The Connection of the Individual and the Social Context in Meister Eckhart and the Platform Sutra.
H. Rosenberg: "Enige democratie in het Midden-Oosten", één met theocratische trekken of een Constitutionele theocatie?

Acta Comparanda XXVII

Acta Comparanda XXVII is tevens te verkrijgen door overschrijving van € 21.00 (België), € 36.00 (Europa) en € 46.00 (rest van de wereld) : ING IBAN: BE83 3200 5164 7015 BIC: BBRUBEBB FVG – Belgium – of PayPal via de website www.Antwerpfvg.org

In Uitgave XXVII leest u de Academische Oratie 2015-2016 van prof. Dr. H.Rosenberg “Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal”.

Tevens bijdragen van prof. H. Lodewijckx “L’actualité de la Philosophie Bantoue de P.Tempels et A.Kagame » en collega A.Sterken « Strangers in a Familiar Land – the role of the Gandharvas in Vedic literature”.

Recensies en reflecties van collega’s Z.Keanan, G.Cornelis, M.Strubbe, C.Vonck, R.Van den Bergh, Fr. Stappaerts en J. Van Reeth.

Acta Comparanda XXVI.

Fayyaz Gharaei: Pantheistic Thought in Hindu and Muslim Tradition
Thomas Quartier: Kontemplation als Zeugnis des Leidens Inter-spiritueller Dialog mit dem engagierten Buddhismus
Henri Rosenberg: Joods Recht en Geneeskunde
Fred Woods: Is Truth stranger than Fiction? A conceptual look at the societies of Zion and Babylon and the search for a promised land.
Tony Van Loon: The Bella Figura of the Roman Church and child abuse.

Acta Comparanda XXV.

Frans Boenders: Bardo Thödol of het 'Tibetaans dodenboek' in westerse perceptie.
Anupam Premanand: The historical role of world religions in advancing globalization processes.
Etnienne Kuypers: Het onoverzichtelijk tijdperk. Proeve van een filosofie van de straat.
Laurent Lambrecht: Nicolaus Cusanus: Ontwerper van een moderne interreligieuze dialoog tussen christendom en islam.
Métroplolite Athénagoras de Belgique: Le Patriarche Œcuménique Athénagoras et la levée des anathèmes réciproques.
Thomas Quartier: Performative Theologie. Ein Experiment religiöser Wissenschaft im Spiegel mittelalterlichen Mönchtums.
Paul Revis: Abraxas, Jungs centrale ontdekking in het Rode Boek.
Henri Rosenberg: Towards a New Theological Discourse (or a new Maimonidean "Guide for the Perplexed") in the Age of the Big Bang and Quantum Reality.

Acta Comparanda XXIV.

Gerard Bodifee: Hindert de rede de religie?
Fayyaz Gharaei: Asceticism in the Opinion of the Yogī and 'Ārif
Heinz Kimmerle: Drie hoofdaspecten van de Afrikaanse religies en filosofie
Etienne Kuypers: Beknopte fenomenologie van het creatief intellect
Athénagoras Peckstadt: Cherchant les Raisons de la crise économique. La sécularisation, la mondialisation et l'appauvrissement de la spiritiualité dans le cadre de la crise actuelle. Approche orthodoxe.
Thomas Quartier: Das monastisch liturgische Revival. Orthodoxe Spiritualität und die Frage nach heutiger Sinnsuche.
Henri Rosenberg: De hoofddoekencontroverse of de kruistocht van het secularisme.
Paul Briot: A letter to Japanese friends...

Acta Comparanda XXIII.

J. Haazen: Helderheid en eenvoud als fundament voor een nieuwe tijd.
E. Kuypers: Beknopte fenomenologie van het creatief intellect.
A. Peckstadt: The relation between church and state in Belgium.
Th. Quartier: Trennungskrisen - Rituelle Erkundungen der 'Imitatio Christi' im modernen Kontext.
H. Rosenberg: De gesloten leef- en denkwereld van praktiserende gelovigen.
P. van der Velden: Who is a Hindu now?

Acta Comparanda XXII.

Ch. Willemen: Is Boeddhisme Europees? Bedenkingen bij de Indo-Chinese achtergrond
P. De Meyere: Frankrijk en zijn Antiklerikale Wetten (1880-1910)
F. Gharaei: Yoga (योग) and Namāz (نماز) or Salāt (صلاة)
E. Kuypers: Verbinde Ethische Perspectieven. Improviseren met de spanning tussen universaliteit en relativiteit en de rol van de vrije wil
A. Peckstadt: L'Influence spirituelle de la tradition monastique orthodoxe sur les chrétiens d'Occident
H. Rosenberg: Een blik naar buiten over de omwalling van het joodse geloof heen. Een kijkje in antieke buitenjoodse bronnen
P. van der Velde: Ḑombī of Prajñā. De vrouw in de Caryāgīti liederen van middeleeuws Bengalen

Acta Comparanda XXI.

J. Van Reeth: Schriften, scribenten en geleerden - Over vergelijkende schritlezing en religies.
E. Kuypers: De utopische verbeeldingskracht als kritische cultuurfactor.
H. Lodewyckx: Afrika - Filosofie?
W. Decleir: Reflecties van een bioloog over het darwinjaar 2009.
A. Van der Braak: Meditation and Ritual in Zen Buddhism.
F. Gharaei: Rational Pantheism of Hindu and Muslim thinkers.
P. van der Velde: "Timeless precious jewels" a reflection on ancient, modern en timeless Buddhism
E. Van Laerhoven: Re-Introducting Philosophical Soteriology: Bronkhorst on Absorption (samādhi)
H. Rosenberg: Pedofilie thuis in Gods tempels. Een analyse vanuit het denkkader van de religies.

Acta Comparanda XX.

H. Rosenberg: De Tossafisten of joodse glossatoren.
G.F. Willems: Joden en niet-joden - De zaak van de zeven geboden van Noach.
Fr. E. Woods: "De ziel van Kalaupapa".
P. van der Velde: Generaals en witte olifanten - Voortekenen en politiek in Zuidoost-Azië.
J.L.F. Gerding: Kant and the anomalous experiences of Swedenborg
J. Rosen: Seven deadly sins - Reductionism: a study in different religious styles
A. van der Braak: Rede en religie: boeddhistische perspectieven.

Acta Comparanda XIX.

L. Lambrecht: De Religies: in samenspraak of tegenspraak met de postmoderne maatschappij.
P. De Meyere: De katholieke Kerk in Frankrijk tijdens de Revolutie tot na het Concordaat van 1801 tussen de paus van Rome en de Franse overheid.
H. Rosenberg: Wordingsgeschiedenis van de Joodse Ethiek.
M. Houben & P. van der Velde: "Nederlanders op de Everest, westerse Boeddhisten in Thailand", Zingeving in het extreme.
J. Rosen: "Poverty" and "charity" in the monotheistic religions. An Introduction and a Comparison.
Fayyaz Gharaie: Ontology of Hindu and Muslim mystics.

Acta Comparanda XVIII.

J.-P. Van Bendegem: How not to Discuss about the Relationschips between Science and Religion.
D.F. Scheltens: Denken over God en geloven.
Fayyaz Gharaei: Love as the Fundamental Origin of Tolerance.
E. Van Laerhoven - Zhang Lijun: Daodejing on desire as a soteriological problem.
H. Rosenberg: Een nieuw theologisch discours.
L.Hénuzet: La civilisation mondiale.
Y. Peckstadt: Coexistence of Religions from the Orthodox Point of View.
J. Rosen: Differing Responses in Judaism to the loss of Zion.
P. van der Velde: The Original Dharma.

Acta Comparanda XVII.

J. Rosen: "Render unto Caesar that which is Caesar's" "Changing attitudes to State and religion".
Paul van der Velde: De Boeddha als de grote genezer, de Dharma als het medicijn.
Y. Peckstadt: Mariage, divorce et remariage dans l'Eglise orthodoxe : économie et accompagnement pastoral.
Jan M.F. Van Reeth: De Braam en de godsdiensten. Proeve van lectuur van een gedicht van ibn 'Arabī.
Régis Dericquebourg: How to consider the religious ceremonies of the church of Scientology?
Pieter De Meyere: Marat en de katholieke kerk in Frankrijk (2de helft 18de eeuw).
Louis Hénuzet: Les sept et quatre vallées. Deux épîtres de Bah'u'lláh.
Henri Rosenberg: Judeo-islamitische beschaving versus westerse lekencivilisatie.
Laurent Lambrecht: Friedrich Schleiermacher : tussen verlichting en Romantiek.

Acta Comparanda XVI.

M. Strubbe: Het totaliteitsdenken bij Spinoza en de Chinese Hua-yen School.
J. Moltmann: Die wiedergeburt Europas aus dem Geist der Hoffnung.
I. Zizioulas: Communio en anders zijn.
Chr. Vonck: Reflection on Sacred Books - The Encyclopaedia of the Qur'an.
H. Rosenberg: Toenadering van de Kerk tot de Joden.
P. van der Velde: Eeuwig jong en tijdloos oud - twee visies op de Dalai Lama.
M. Campine: Humankind in a Humane World - The Enlarged Cultural and Historical
Perspective: Humanity Obliges.

Acta Comparanda XV.

H.M.P. Kersten: The Word of God: healing through all ages - a Bahá'í perspective.
H.E. Mertens: De doorgewinterde calvinist en de jonge katholiek (K. Barth - H. Küng)
H. Rosenberg: Joods recht en geneeskunde.
A. Alsulaiman: De hervorming van de Mudawwanah: correcte toepassing of contextualisering van de Sharia?
E. Van Laerhoven: Clarifying Patañjali's rãja-yoga through interpreting sūtra 1.2.
J. Gohil: Non-violence in Indian Thinking.
P.J.C.L. van der Velde: De Boeddha en de vrouwen in Ashvaghosha's Saundarānanda.

Acta Comparanda XIV.

H. Dethier: Humanistische religiositeit en atheïstische spiritualiteit: gestalten en tendenties.
G.F. Willems: De eerste, niet christelijke getuigenissen over Jezus en de christenen.
Athenagoras Peckstadt: Le diacre dans l'Eglise orthodoxe.
H. Rosenberg: De islam in Europa, invasie van het Westen?
A. Alsulaiman: De positie van de vrouw in de islam.
P. van der Velde: Het boeddhisme in het westen en het paradijs

Acta Comparanda XIII.

H. Rosenberg: De Talmud, leesbril voor de Bijbel en katalysator van de Joodse Wet.
P. J.C.L. van der Velde: The gods are the gods, men are just men - Krishna's dharma and us.
N. Shah: Jainism and Islam.
J. Rosen: Fundamentalism.
L. Versweyveld : Kierkegaard on the Beach.

Acta Comparanda XII.

N. Shah: Evolution of Jain Iconography.
P. Cruysberghs: De grote alliantie van esthetiek, ethiek en religie bij Kierkegaard.
Alsulaiman: Uit de mystieke poëzie van de Islam.
H. Rosenberg: Palestina: een erfenisgeschil.
A. De Muynck: Religiosity and Health & Illness Behaviour of Autochtonous and Migrant Patients
C. Vonck: The Craddle of the Christian faith - the Gulf Area.
H.-E. Mertens: Bij God is er geen "buiten voor de deur".

Acta Comparanda XI.

J. Knappert: Wat weten wij van de oorpsrong der godsdiensten.
I. Bocken: Polytheïsme en identiteit.
A. Alsulaiman: Islam in Antwerpen
H.-E. Mertens: Kerkdemocratisering is méér dan dringend.
A. Malinsky: Leven en dood in joodse context.
J. Rosen: "Moses and Monotheism": Freud's contribution to understanding of religion. (uitgeput)

Acta Comparanda X.

S. Kapoor: Sikh Philosophy today.
P. van der Velde: De schoonheid van duizenden cupido's.
E. Kuypers: Muzikale levenskunst.
J. Rosen: Were the rabbis of the Talmud misogynists?
C. Vonck: De mens en zijn Umwelt.

Acta Comparanda IX.

T. Venckeleer: Het discours van de Occitaanse Katharen.
J. Rosen: Philo of Alexandria - a Jewish Christian or a Christian Jew?
L. De Martelaere: Rechtspraak over de hoofddoek.
A. De Roose: de beeld-vorming bij de religies van de bijbel.
M. Van Roey : Kierkegaard en Hegel : paradox en bemidde­ling.
C. Vonck: Overdenking bij het overlijden van Michel Oukhow.

Acta Comparanda VIII.

H.-E. Mertens: Godsdiensten op de paden van de schoon­heid.
A. Alsulaiman: De Bijbel en de drie monotheïstische gods­diensten.
A. Beeshligaii: Spiritual Knowledge for a secular society (Navajo).
D. Van Damme: Ptolemeus, Brief aan Flora.
A. Daum: Halakha aktuel.

Acta Comparanda VII.

A. Alsulaiman: Islam en jodendom. Verwevenheid, geschillen en groeikan­sen.
I.Bocken: De triniteitsgedachte als centrum van de vele religies in Cusanus' de pace fidei.
A. Braun: Das göttliche Leben
F. Stappaerts: "De geschiedenis van het atheïsme". Een gesprek met H.Dethier naar aanleiding van zijn boek.
B. Lauvrijs: Zalig- en heiligverklaring binnen het Rooms-Katholicisme.
C. Vonck: The possible relationship between religious art and religious truth.

Acta Comparanda VI.

Sh. A. Peel: Aspecten van Interreligieuze Dialoog : Boeddhi­sme/Christen­dom.
J. Van Otten: "Hoop" in Religie en Filosofie en Religie en Filosofie als "Hoop" bij Paul Ricoeur en Moham­med Arkoun.
A. Braun: "Die Ikone" Ein erfahrener Denkweg - bei J.L. Marion und das Denken Sri Aurobindos.
I. Bocken: Overeenkomsten Kant/Cusanus over Oor­log/Vre­de/Reli­gie.

Acta Comparanda V.

H. Wouters: Godsdienst en Primitieve talen
S.M. Krumina: Some notes on the problem of God and "Possible Worlds"
G. De Munter: Leven in religie in leven: het lijdensvraag­stuk in een paradigmatisch bepaalde werkelijkheid.
E. Van Laerhoven: The Schopenhauerian Soteriology as the End of Philoso­phy and the Beginning of Life
J. Gohil: Contemporary African philosophy

Acta Comparanda IV.

M. Abe : Philosophy of Absolute Nothingness
P. Briot : Structuration of Existence
El. Dekkers, o.s.b. : Irenaeus van Lyon
T. van Loon : Waarheid en Relativiteit (uitgeput)

Acta Comparanda III.

P. Briot: Mystici
J. Gohil: Achtergrond van Hindoe Plastische Figuren (uitgeput)

Acta Comparanda II.

A. Malinsky: Menselijke relaties volgens het Jodendom
R. Flasche: The Unification Church in the Context of East-Asian Religious Traditions

Acta Comparanda I.

R. Boeke: Hedendaagse religieuze communicatie.
Sh. A. Peel: Wereldgodsdienst, een Begrip?
S.H. Askari: Islam and peace (uitgeput)

Price (individuals) include shipping:

  • € 21 (Belgium)
  • € 36 (Europe)
  • € 46 (Rest of the world)
  
acta
   

Transfers in Europe
ING
IBAN:
BE83 3200 5164 7015 BIC: BBRUBEBB
FVG - Belgium

 

 

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links