Facebook Page - FVG Antwerp

Nieuwsarchief


International Conference on Buddhist Studies

International Conference on Buddhist Studies - Taipei, Taiwan

Taipei, Taiwan. 03/11/2019 - 12/11/2019 Chris Vonck with Dr. Tien-rein Lee.


Groepsfoto en ontvangst Award

Groepsfoto Antwerp FVG

Groepsfoto International Conference "Ahmadiyya in a Scholarly perspective" - Oktober, 24 & 25, 2019

Chris Vonck, Basharat Ahmad Saqib en H.E. Sir Iftikhar Ayaz

Ontvangst Award: Chris Vonck, Basharat Ahmad Saqib (met Award) en H.E. Sir Iftikhar AyazFaculty For Comparative Study of Religion and Humanism

European Observatory of Religions and Secularism

International conference

Ahmadiyya in scholarly perspective

October 24-25 , Antwerp, Belgium

Bist 164, 2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel : + 32 3 830 51 58

Mail :  

 

Program & Speakers* :

Prof. dr. Brahim Laytouss: Welcome

Prof. dr. Chris Vonck: Introduction ‘A search for a Quran in the 50's’.

Heiko Wenzel: Is Ahmadiyya Muslim Jamaat an Intolerant Version of Islam? A Dialogue with Hiltrud Schröter’s Book on the Jamaat.

Sumera Tariq: The Two-Nation Theory and The Making of a Nation. Was Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad a Nation-Maker and Influenced the making Of Pakistan?

Muhammed Haron.: Africa’s Ahmadiyya Community: Its double-identity as a religious minority.

Dr.Idrees Ahmad: The history of the Ahmadiyya Muslim community.

John H. Hanson: The Ahmadiyya in Ghana: aspirational Muslims in a global community.

Willy Fautré (President of Human Rights Without Frontiers Int.): Persecution of the Ahmadis in Pakistan and other countries.

Sir dr. Iftikhar Ayaz: Ahmadiyya History - A Theological Point of View .

Dr.Ataul Wasih Tariq and Prof. Vasco Fronzoni (Univ. Napoli Orientale): Blasphemy, Ahmadiyya theology and positive legislation.

Prof. Fazeel S. Khan, Esq.: Heresy or Hyperbole. An Assessment of the Claim of “Prophethood” Attributed to the Founder of the Ahmadiyya Movement.

Pr. Maria d’Arienzo: Theory of sovereignty and power in the Ahmadiyya Community

Ahmad Najib Burhani: Ahmadiyyah and Islamic Revivalism in the Twentieth Century Indonesia: A Neglected Contribution

 *All lectures are in English

Organizers:

Régis Dericquebourg, Bernadette Rigal-Cellard. Chris Vonck. Willy Fautré and Donald Westbrook.


Please return your registration ASP 


First Name

Surname

Institution

Mail:


INFORMATION

Registration fees to be paid at the conference venue.
Reservations: E-mail
50 euros - 30 euros for students.

Free for speakers and session chairs

Lunch and coffee breaks 
One day: 18 euros
Two days: 36 euros

Lunch: vegetarian/halal available
Payment: in cash on arrival at the conference.

VENUE - LIEU - LOCATION

Bist 164, 2610 Wilrijk (Antwerpen) - Rectoraat (Ingang/Entrée/entrance via Sint-Bavostraat)

Tel : + 32 3 830 51 58

E-mail:

website: www.AntwerpFVG.org

Mail :  

Locatie

Bist 164 B-2610 Wilrijk-Antwerpen 
Met het openbaar vervoer De Lijn Nrs. 17, 21, 22, 33, 131, 180, 181, 182 en 18
Eigen wagen ; er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving (Parkeerschijf verplicht)
GPS coördinaten: 51º 10' 11" (N.) 4º 23' 43" (O.) (of 51.169722 , 4.395278)

Location

Bist 164 B-2610 Wilrijk-Antwerp 
By Public Transport « De Lijn » Nrs. 17, 21, 22, 33, 131, 180, 181, 182 and 18
By car ; parking available in neighbourhood. (parking disc required !)

Lieu

Bist 164 B-2610 Wilrijk-Anvers 
les transports en commun. Bus num. 17, 21, 22, 33, 131, 180, 181, 182 et 18.
En voiture : Il y a beaucoup de stationnements dans la région (disque de stationnement requis !)

FVG Antwerpen logo zwart

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanistiek
Faculty for Comparative Study of Religions and Humanism
Erkend bij K.B. 20.06.1980 – id 10087/80
Bist 164 – B-2610 Wilrijk-Antwerpen
Tel. 03/8305158 - Email: info@www.antwerpfvg.org – www.antwerpfvg.org

UITNODIGING

OPENING ACADEMIEJAAR 2019-2020

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2019-2020

op woensdag, 2 oktober 2019 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk-Antwerpen

Verwelkoming: Prof. dr. H. Rosenberg 

Uitreiking diploma's en getuigschriften: Prof. dr. B. Kersten 

Voorstelling Acta Comparanda : Prof. dr. Chr. Vonck 

Uitreiking van de Awards: Dhr.Philippe Truyts (Red. HLN/DNG)

Academische oratie door Prof. dr. E. Meganck : “Theïsmen in de filosofie”

Plechtige opening van het academiejaar: Drs. E. Dralans, voorzitter

Muzikale omlijsting: Johan Derycke 

*Academici en Religieuzen welkom in ambtsgewaad

INVITATION ACADEMIC YEAR 2019-2020

The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to the Academic Meeting of 2019-2020

on Wednesday, October 2nd, 2019 at 5.00 pm at the Auditorium of District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk-Antwerp

Welcome: Prof. dr. H. Rosenberg

Granting of Diplomas and Certificates: Prof. dr. Kersten

Introducing Acta Comparanda : Prof. dr. Chr. Vonck

Granting of Awards: Philippe Truyts (Ed. HLN/DNG)

Academic Speech by Prof. dr. Erik Meganck: “Theismen in Philosophy.”

Opening of the Academic Year by Drs. E. Dralans, chairman

Music: Johan Derycke

*robe, business attire

Info: rectoraat FVG. Bist 164. B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel. +32 3 8305158.

Reception sponsored by:

Sponsors FVG Antwerp
ATEAF

Tribale Kunst en Etnografica Beurs – Salon de l’art tribal et de l’ethnographie

Op 7 & 8 september 2019 is het ATEAF, Tribale Kunst en Etnografica Beurs.

Indien u wenst deel te nemen, graag even uw deelname bevestigen voor 30 augustus.

plaatsen zijn beperkt. Bij deelname kan u alvast enkele foto’s doorsturen van enkele items die u wenst te verkopen/ruilen/tentoon te stellen.

Privé verzamelaars en particulieren die slechts enkele voorwerpen wensen te verkopen en zelf niet aanwezig kunnen zijn mogen voorwerpen onder toezicht van ATEAF in consignatie plaatsen. Voor voorwaarden en condities neem contact op met ATEAF.

------------------------------------------

Dear friends & participants

Please confirm your participation before August 30th.

stands are limited.

Private collectors and individuals who wish to sell only a few items but are unable to be present themselves may place objects under the supervision of ATEAF on consignment. For conditions and conditions please contact ATEAF

ATEAF (Antwerp Tribal & Ethnographic Arts Fair)

7 & 8 september 2019

10.00-17.00

Gratis Toegang

Locatie : FVG (Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen) & RKE (Museum voor Religieuze Kunst & Etnografica) Kasteel Ieperman - Bist 164 - 2610 Wilrijk/Antwerpen

www.tribalartsfair.com -

www.RKEvzw.org

https://www.facebook.com/groups/ATEAF/


Extra Editie Boekenmarkt

Graag nodigen we u uit op de Speciale extra editie van Boekenmarkt Ieperman wegens een grote extra stock aan boeken (+7000) die zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli 2019 aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Wilrijk (Antwerpen).

 • Dubbele exemplaren uit de FVG Bibliotheek en uit de bibliotheek van het Museum Religieuze Kunst & Etnografica
 • Boeken uit diverse nalatenschappen van verzamelaars Kunst & Etnografica
 • Collectie boeken Spiritualiteit - Hekserij Druïdisme - New Age

Grote keuze aan boeken over onderwerken zoals Christelijke & Islam Kunst - Indianen Noord & Zuid Amerika - Africana - Aziatica – Boeddhisme - Tibet - Middeleeuwen - Kloosters en Kerken - Etnografie - Religie - Spiritualiteit - New Age - Catalogi enz...

Dit alles vindt plaats in de lokalen van FVG - Kasteel Ieperman op volgend adres:

Bist 164
2610 Wilrijk

De boekenmarkt is geopend op 13 juli 2019, doorlopend van 10u tot 16u. Toegang gratis, cafetaria aanwezig.

Extra édition du Marché du Livre

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'édition spéciale du Marché du Livre Ieperman qui se déroulera le samedi 13 juillet 2019 à la Faculté d'Etudes Religieuses Comparatives de Wilrijk (Anvers).

Edition supplémentaire de Boekenmarkt Ieperman en raison du stock important (+7000) de livres:

 • Exemplaires doubles de la bibliothèque FVG et de la bibliothèque du Musée d'art religieux et d'ethnographie
 • Livres de divers héritages de collectionneurs d'art et d'ethnographie
 • Collection de livres Spiritualité – Sorcellerie - Druidisme - Nouvel âge

Grand choix de livres sur des sujets tels que l'art chrétien et l'islam - Indiens d'Amérique du Nord et du Sud - Afrique - Asie - Bouddhisme - Tibet - Moyen Age - Monastères et églises - Ethnographie - Religion - Spiritualité - Nouvel Âge - Catalogues, etc.

Tout cela se passe dans les locaux de FVG - Kasteel Ieperman à l'adresse suivante:

Bist 164
2610 Wilrijk

Le marché du livre est ouvert le 13 juillet 2019 de 10h00 à 16h00. Entrée libre, cafétaria disponible.

info: Website: http://boekenmarkt.ieperman.be/
E-mail:
Tel.: 03 / 830 51 58 of 0498 / 15 79 35
FVG Antwerpen logo zwart

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanistiek
Faculty for Comparative Study of Religions and Humanism
Erkend bij K.B. 20.06.1980 – id 10087/80
Bist 164 – B-2610 Wilrijk-Antwerpen
Tel. 03/8305158 - Email: info@www.antwerpfvg.org – www.antwerpfvg.org

UITNODIGING INFOdag

Geachte mevrouw, mijnheer, 22 mei 2019

Hierbij nodigen wij u en uw kennissen uit voor onze INFOdag op woensdag 26 juni vanaf 17u (5 pm) op ons adres te Wilrijk. U krijgt de gelegenheid onze studenten en docenten te begroeten en de studiegis 2019-2020 in ontvangst te nemen.

Die dag zal de nieuwe Acta Comparanda XXX voor u beschikbaar zijn voor € 12.

De eerste bijdrage in deze Acta Comparanda bevat de officiële oratie van Prof. Herman Lodewyckx uitgesproken op de Academische Zitting 2018-2019 getiteld “Moet “Afrikaanse filosofie” onze Westerse hang naar exotiek voldoen? Revisited”. De tweede bijdrage is van Z.E. kardinaal Jozef De Kesel uitgesproken op 20 november 2019 voor onze studenten en vrienden van de FVG. Deze bijdrage is getiteld: “Geloof en godsdienst in een moderne samenleving”.
De derde bijdrage is van Prof. Henri Rosenberg “De legendarische Wandelende Jood: een multipele loyaliteit aan zijn achtereenvolgende ballingschaps- en residentieoorden”. De vierde bijdrage van Prof. Charles Willemen handelt over “Observations about the Buddhadharma and its History”.

Verder vindt u in deze uitgave het in memoriam van onze vakverantwoordelijke Humanistiek Dr. Hubert Dethier die op 26 januari 2019 te Jette overleed (overdenkingen van de collega’s Jan Van Reeth, Tonny Van Loon, Geert Cornelis, Mohammed BenSiamar en Chris Vonck).

Verder een rits bijdragen van Erik Meganck, Eddy Van Laerhoven, Jan Van Reeth, Chris Vonck, en Dick Wursten.

 

Acta Comparanda XXX is te verkrijgen door storting van € 21 op rekening IBAN: BE 47 0011 3642 1280 BIC: GEBABEBB van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen. Voor Nederland (en Europa) € 36 op rekeningnummer IBAN: NL08INGB0003162270 BIC:INGBNL2A. Or Paypal – See: www.antwerpfvg.org

Sponsors FVG Antwerpen Infodag 2019
Dr. S.S. Kapoor with students

Dr. S.S. Kapoor with studenst - FVG Antwerpen

Dr. S.S. Kapoor (Prof. World Sikh University - London) with students. March 18th - 20


IN MEMORIAM - Hubert DETHIER (1933 - 2019)

Vakverantwoordelijke Humanistiek

Enkele reflecties van collega's

Ik herinner Hubert Dethier als een erg open denker. Niet alleen een prof waarvan ik veel geleerd heb, maar een persoon met een enorm grote levensbeschouwelijke tolerantie. Een filosoof voor wie de twijfel een nobele zaak is, steeds aan de zekerheid vooraf gaat en de vrijheid vergezelt. Mede door hem kon ik doctoreren over wat ik noem het metafysisch waarschijnlijkheidsbeginsel “God”. Een grote Meneer! - Dr. Geert Cornelis

Hubert Dethier In MemoriamHubert Dethier was een integere, blijmoedige persoonlijkheid. Hij had een bijzondere kijk op vrijzinnig humanisme. Hij was een man voor wie de verwondering centraal stond en vond zijn inspiratie o.m. bij S. Kierkegaard, Nicolaas van Cusa en M. Buber. Hij stond open voor transcendentie. We danken Hubert voor zijn grote bijdrage aan de werking en de pluralistische geest van de FVG. Een wijze man. - Dr. Chris Vonck

Hubert Dethier heeft mijn proefschrift gepromoot, vandaar dat ik een aparte en innige band met hem had. De rijkdom van zijn denken werd gekoppeld aan zijn warme emoties van minzaamheid en vriendschap. Jammer voor hem en ons allemaal dat het licht uitging vooraleer hij ons definitief verliet. Ik zal hem steeds dankbaar zijn voor de wijze waarop hij het denken van Leopold Flam verder bleef ontwikkelen. Hij groeide naar een eigen indrukwekkend oeuvre. De Beet van de Adder is magistraal en inspirerend. Zonder de steun en aandacht was het proefschrift niet mogelijk geweest. Dank je Hubert. - Dr. Tony Van Loon

Hubert Dethier heeft heel veel gedaan voor de studie van de klassieke Arabische cultuur, vooral op filosofisch vlak. Wat dat laatste betreft was hij lange tijd de enige in België. Het toont zijn grote veelzijdigheid en zijn openheid voor anderen en voor andere culturen. Ik heb hem een paar keer ontmoet; ik vond hem een heel vriendelijke man. Ik ken mensen die persoonlijk aan hem heel wat te danken hebben. Met hem verliezen we iemand die aan onze zijde stond. - Dr. Jan Van Reeth


Sikhisme, een introductie

Cursus/college door S.S.Kapoor

Sikhisme introductei door S.S. Kapoor

(Engelstalig college)

18 maart (deel 1) & 19 maart (deel 2)

10.00u – 13.00u

€ 25.00 inclusief cursus & koffie

info & inschrijvingen
FVG – Bist 164 Wilrijk-Antwerpen

 

+32(0)3.830.51.58

AntwerpFVG logo 


Christelijke iconografie "Kunst en Kennis in de middeleeuwen"

Christelijke Iconografie - cursus

Hoe moeten we naar de ‘middeleeuwse kunst’ kijken?

De basisidee is dat God in zijn schepping orde heeft gevormd vanuit de chaos. Met de voorstellingen en uitbeeldingen wenst de middeleeuwse mens de ‘goddelijke orde’ te ervaren.

We ontdekken dat de ‘uitbeeldingen’ van een onderwerp vooral een ‘sacraal geschrift’ dat ongeletterde mensen kunnen lezen.

De ganse schepping verwijst naar de ‘Schepper’ en heeft ook elke plant en dier een symbolische waarde die naar Gods verwijst.

We verdiepen ons in de sacrale en profane symboliek, in de ‘Speculums’ (spiegels) en ‘Summa’s van de encyclopedisten, in de ‘Wet van de Gulden Snede’, de labyrinten en dodendansen om zodoende de middeleeuwse ‘kunst’ op de juiste manier te kunnen lezen.


Cursus/college door Drs. Armand de Roose

28 maart (deel1) & 4 april (deel 2)

13.30u – 16.00u

€ 25.00 inclusief cursus & koffie

info & inschrijvingen

FVG – Bist 164 Wilrijk-Antwerpen

+32(0)3.830.51.58 

Logo AntwerpFVG
Situatie en opdracht van kerk en christendom in de seculiere samenleving

20/11/2018 Bezoek van Z.E. Kardinaal De Kesel aan de FVG met boeiende verhandeling getiteld "Situatie en opdracht van kerk en christendom in de seculiere samenleving"

Bezoek van Z.E. Kardinaal De Kesel aan Antwerp FVG 

Oud-studente FVG Antwerpen is THE Artist at the Antwerp Central Station!

FVG Oud-studente Yan Shufen is THE Artist these days at the Antwerp Central Station!
Thousands of travellers will see the object - thanks to the city of Antwerp - daily.

Oud studente FVG Antwerpen is THE Artist 

Conference: The Ahmadiyya Muslim community In Scholarly Perspective.

Call for papers

October 24 and 25

We are interested in organizing a conference on the Ahmadis and Ahmadiyya in which the speakers examine

 • Its theology- Christolog
 • Its history,
 • Its organization, governance and associated groups,
 • Membership: numbers, growth, sociological profile. International expansion,
 • Iconography,
 • Their original territories and their international developments, as well as their various types of changes,
 • Judicial issues addressing its status; prosecution in certain countries,
 • Media relations and media coverage,
 • Impact on humanitarianism, art and culture in general,
 • Influences in popular culture,
 • The peculiar way of placing itself within the Islamic world, from which it is considered "heretical"
 • Relationship with the broader society.

This list of topics above is not exhaustive. We welcome additional studies or surveys completed or in process on the Ahmadiyya and its followers.

As for our previous conferences, we will prepare the publication of the best papers, once the scientific committee has reviewed them. You may see our publications on www.antwerpfvg.org.

We plan our conferences on one or two days, presuming there will about 12 speakers.

Our requirement is to make sure speakers have a scholarly record and training even if they do not work in an academic background. Doctoral students are welcome.

We do not offer grants or stipends to participants, and every participant has to pay registration fees.

Organized By:

The European Observatory of Religion and Secularism (Laïcité) in partnership with Faculty of Comparative Study of Religion and Humanism (FVG), Lirec (Rome), CLIMAS (Bordeaux), Cesnur (Turin).

Practical Information

Venue: Faculty of Comparative Study of Religion and Humanism (FVG)

Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Belgium. Tel.: +32 (0)3 830 51 58.

E-mail: 

www.antwerpfvg.org

Date of the conference: October 24-25, 2019.

Language of the conference: English.

Submitting

Send a 10 line abstract, with a 5 line résumé of your previous work and a short biography to:

Régis Dericquebourg, Associate Professor at the FVG and President of the European Observatory of Religions and laïcité (secularism): Associate member of the Group of Sociology of Religion and Laicité. CNRS: Paris. France.

and/or to Bernadette Rigal-Cellard, Professor in North American Studies, Université Michel de Montaigne, member de CLIMAS (Culture et littératures du monde anglo saxon), Bordeaux. France Vice-President of the Observatory of Religion and Laicité.

and/ or Raffaella Di Marzio. Director of Lirec

and/or Massimo Introvigne. Director of the Cesnur.

and/or Chris Vonck, rector of the Faculty for Comparative religion and Humanism (FVG).

And/or Willy Fautre. Director of Human Rights Without Frontiers,

Papers will be considered for publication, with editorial details given during the conference. It is understood that each presenter must submit his or her paper first to the organizers for possible inclusion in the conference proceedings. When submitting the abstract, please inform the committee whether the paper has been submitted for review or publication in another venue.

Registration and Transportation:

Registration Fee: 100 euros and 15 euros for each lunch.

Students: 30 euros and 10 euros each lunch.

There are many hotels in Antwerp and a few in the nearby town of Mortsel, which are discoverable online, and each attendee should book directly. FVG is located off of a bus line to downtown Antwerp.

Proposal Deadline: July 31, 2019

Scientific Committee:

Raffaella Di Marzio, managing director LIREC;

Massimo Introvigne, managing director, CESNUR;

Bernadette Rigal-Cellard, Professor in North American Studies, Université Bordeaux Montaigne, member de CLIMAS (Culture et littératures du monde anglo saxon), France

Régis Dericquebourg, Associate Professor at the FVG and President of the European Observatory of Religions and laïcité (secularism), France and Belgium

Chris Vonck, Professor in Religious Studies, Dean of the Faculty of Comparative Studies of Religions, (FVG), Wilrijk (Antwerpen), BelgiumAnnualy Awards are presented to friends of the FVG

For the Academic year 2018-2019 to:

The Buddhist Fo Guang Temple - Antwerp, Studio Vandersteen (Suske and Wiske / Bob & Bobette), Company Himpe De Smet and one to Lecturar Marc Bromberg of Scientology-Belgium.

On the photographs:

 • Marc Bromberg together with Chris Vonck.
 • Venerable MiaoYi Shih
 • Mr.Tom Wilequet together with Prof. H.M.P. Kersten.
UITNODIGING

OPENING ACADEMIEJAAR 2018-2019

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2018-2019,

op woensdag, 3 oktober 2018  om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1,
2610 Wilrijk-Antwerpen

Verwelkoming: Prof. dr. J. Van Reeth 

Uitreiking diploma's en getuigschriften: Prof. dr. Br. Laytouss

Voorstelling Acta Comparanda XXIX: Prof. dr. Chr. Vonck

Uitreiking van de Awards: Luc Van der Kelen

Academische oratie door Prof. drs. H. Lodewyckx : “Moet “Afrikaanse filosofie” onze Westerse hang naar exotiek voldoen? Revisited.”

Plechtige opening van het academiejaar: Drs. E. Dralans, voorzitter

Muzikale omlijsting: Rachel Fabry (solo), Hans François (piano)

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle en Morocco Nuts te Borgerhout

Toga, stadskledij A.A.U.B.

INVITATION ACADEMIC YEAR 2018-2019

The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to the Academic Meeting of 2018-2019

on Wednesday, October 3rd, 2018 at 5.00 pm. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1,
2610 Wilrijk-Antwerp

Welcome: Prof. dr. J. Van Reeth

Granting of Diplomas and Certificates: Prof. dr. Br. Laytouss

Introducing the new Acta Comparanda XXIX: Prof. Chr. Vonck

Granting of Awards: Luc Van der Kelen

Academic Speech by Prof. drs. H. Lodewyckx: “Should ‘African Philosophy’ satisfy our Western interest in the exotic? Revisited.”

Opening of the Academic Year by Drs. E. Dralans, chairman

Music: Rachel Fabry (solo), Hans François (piano)

Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle and Morocco Nuts, Borgerhout

robe, business attire RSVP


ATEAF - Tribale Kunst & Etnografica Beurs Antwerpen

Zaterdag 8 en zondag 9 september van 10u00 tot 17u00

Kasteel Ieperman - FVG

Bist 164, Wilrijk-Antwerpen

GRATIS TOEGANG

www.tribalartsfair.com

www.rkevzw.org

ATEAF Antwerpen - Tribale Kunst & Etnografica Beurs


FVG Info-Dag 27 juni 2018

FVG Antwerpen Info Dag 27 juni 2018


Kalender ActiviteitenExtra Nieuwsbrief FVG – RKE

 • Tot 8 april : Expo “Ticuna, een volk uit de Amazone” verlengd wegens succes
 • Woensdag 28 februari - Lecture : The divine artist (Bahá'í) – Hugh Featherstone
 • Zaterdag 10 maart : Boekenmarkt
 • Woensdag 21 maart – Lezing : Mysteriesleutels I - Het mysterie van het kruis - Jo Haazen
 • Zaterdag 31 maart – Lezing : Keltische symbolen - David Dom
 • Zaterdag 7 – zondag 8 april : Tribale Kunst & Etnografica Beurs
 • Woensdag 16 mei – Lezing : Mysteriesleutels deel II - Jo Haazen

Download de extra nieuwsbrief hier


FVG Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen
RKE Religieuze Kunst & Etnografica

 • 5 t/m 25 februari – Expo Ticuna Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 Zaterdag & zondag van 11.00 tot 16.00
 • Vrijdag 9 februari - Film Embrace of the Serpent 20.00
 • Donderdag 15 februari - Lezing Ticuna, een volk uit de Amazone Daniel De Vos 20.00
 • Woensdag 21 februari - Lezing ART BRUT Tony van Loon 20.00
 • Woensdag 28 februari - Lecture The divine artist (Bahá'í) – Hugh Featherstone 20.00
 • Zaterdag 10 maart - Boekenmarkt 10.00 – 17.00
 • Woensdag 21 maart - Lezing Mysteriesleutels I - Het mysterie van het kruis Jo Haazen 20.00
 • Zaterdag 31 maart - Lezing Keltische symbolen David Dom 14.00u
 • Zaterdag 7 en Zondag 8 april - Tribale Kunst & Etnografica Beurs 10.00 – 17.00
 • Woensdag 16 mei - Lezing Mysteriesleutels II – Zelfkennis door inwijdingen in Universele Wetmatigheden Jo Haazen 20.00

Download de kalender hier


Other Activities


Tweesprakendialoog - maart 2019


Chris Vonck at the Inauguration of IAPD in Vienna

At the Inauguration of the Interreligious Association for Peace and Development (IAPD) in Europe and the Middle East in Vienna in April 2018 Chris Vonck meets Rev. dr. Marcus Braybrooke and his wife Mary. Dr. Braybrooke is the President of World Congress of Faiths, Oxford. U.K.

Chris Vonck from AntwerpFVG at the inauguration of IAPD in Vienna
FVG Antwerpen logo zwart

docenten en studenten van de FVG verwelkomen vrienden en belangstellenden op

professors and students of the FVG welcome friends and interested persons on

13 /04 /2018 - 16.00 H (4 PM) 

Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

****

Introduction - voorstelling

Acta Comparanda – Subsidia VI (285 p.)

'Proceedings of the International Conference -
The Life and Legacy of Sun Myung Moon and the Unification
Movements in Scholarly Perspective (May 29-30, 2017)

Introducers: R. Dericquebourg (OERL), T. Van Loon (VUB/FVG), H. Veracx (UPF)

GSRL - Westmalle Trappist - Europa

 


Subsidia VI: € 12 on Friday the 13th only.   By post: € 21 (Belgium), € 36 (Europe), € 46 (Rest of the world).  Bank: BE47 001 13642 80 or Paypal (see: www.antwerpfvg.org)
Ticuna, het volk uit de Amazone

Ticuna, volk uit de Amazone

Foto & etnografica tentoonstelling

De Ticuna-indianen, het grootste inheemse volk van het Braziliaans Amazonewoud, zijn bezig met een opgang naar hun culturele identiteit en een retour naar hun eigen waarden, tradities en rituelen.

Bij de Ticuna is het feest van het Nieuwe Meisje, het belangrijkste overgangsritueel waarbij niet alleen het jonge meisje herboren als jonge vrouw maar waar de hele gemeenschap zich gaat vernieuwen. Ook het woud ondergaat een transformatie en de relaties met de schepper, de cultuurheld, de moeders en de vaders van de dieren en de elementen, de hemellichamen, de overledenen, alle dieren en alle planten worden opnieuw vruchtbaar gemaakt.

Tijdens dit feest komen alle bewoners, alle eigenaars, alle beschermers en behoeders van het woud samen in hun ware gestalte of getransformeerd als mens, zichtbaar of onzichtbaar. Deze entiteiten spelen een voorname rol in het wereldbeeld, de religie, het dagelijks bestaan en de sociale organisatie van de indianen. De vruchtbaarheid van de grond, gezonde gewassen, het rijpen der vruchten, een goede jacht en visvangst, voorspoed en een goede gezondheid zijn afhankelijk van de relatie met deze entiteiten.

Deze onsterfelijke figuren zullen wraak nemen op gulzige jagers of verzamelaars, tegen de diegenen die het woud geweld aan doen, de goede zeden niet respecteren of de aloude rituelen afzweren. Indianen en al deze bovennatuurlijke wezens zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De Ticuna kunnen uitsluitend leven en overleven in symbiose met al deze entiteiten, met de kosmos met de dieren en de planten die net zo afhankelijk zijn van elkaar voor hun voortbestaan als de mens van hen. In deze tentoonstelling komen naast de Ticuna tal van bewoners van het Amazonewoud aan bod. Moeders en vaders van de dieren, mythologische wezens zoals de Yeti van de Amazone, de Vader van de Wind, de transformerende dolfijn in mens! d.m.v. beeldmateriaal, tekeningen, houtsnijwerken, maskers, juwelen of andere gebruiksobjecten, die over een periode van meer dan dertig jaar verzameld werden.

Als bezoeker zal u niet alleen versteld staan van de talrijke eigenaardige en soms schrikbarende wezens die het woud bewonen maar evenzeer door de manier waarop de Ticuna gestalte geven aan deze creaturen.

Deze tentoonstelling geniet de steun van het Ticuna Museum; Museu Magüta (Brazilië). Foto’s & voorwerpen :Daniel De Vos en diverse privé verzamelingen.

Deze tentoonstelling geniet de steun van het Museu Magüta (Brazilië). Foto’s over een periode van D.De Vos, collectie voorwerpen : D.De Vos en diverse privé verzamelingen.

Ticuna, het volk uit de Amazone

Foto & etnografica tentoonstelling

5 t/m 25 februari 2018

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 - zaterdag & zondag van 11.00 tot 16.00

FVG - Kasteel Ieperman
Bist 164 - 2610 Wilrijk/Antwerpen

ook open buiten de openingsuren, enkel op afspraak

Gratis toegang

Gids beschikbaar voor groepen, scholen & verenigingen

catalogus en fotocatalogus beschikbaar

volledig programma: www.rkevzw.org

Ticuna volk van de Amazone

Ticuna volk van de Amazone

Ticuna volk van de Amazone

Ticuna volk van de Amazone

 
INVITATION - 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF BAHÁˈUˈLLÁH

Invitation 200th Anniversary of Bahaullah by FVG Antwerpen

Invitation

December 14th - 19.30u

FVG - Bist 164 - Wilrijk/Antwerp

200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF BAHÁˈUˈLLÁH

You are warmly invited to the celebration of the Bicentenary of the birth of Baha'u'lláh, the founder of the Bahá'í Faith. Baha'u'lláh's message speaks to the essential oneness of humanity. He taught that unreserved acceptance of this reality must operate at the heart of every human endeavour, and that people of all backgrounds need to work together to translate this vision into reality for the benefit of all humankind.

Program

Movie on the Bahá'í Faith - Introduction by Anupam Premanand

followed by a reception offered by the FVG

reservatie gewenst ! -FGS University Presidents Forum - Taiwan

 

University Presidents Forum Taiwan 2017

Dr. Ch. Willemen (standing), Dr. Lin, Tsong-Ming and Dr.L. Lancaster at FGS University Presidents Forum - November 2017 Taiwan


Academische zitting 3 oktober 2017

 

Ensemble Dialogue bij de Academische ziting van Antwerp FVG

Ensemble Dialogue bij de Opening van het Academisch jaar 2017-2018 van Antwerp FVG

Dr. Rosenberg met Keynote speaker Dr. J. Temmerman (voorzitter FPG)

Dr. Rosenberg (prof. Joods Recht) met Keynote speaker Dr. J. Temmerman (voorzitter FPG)

Uitreiking van de Awards door L. Van Der Kelen

Uitreiking van de Awards door L. Van Der Kelen


Boekenmarkt 14 oktober 2017

Boekenmarkt FVG Antwerpen 14 oktober 2017


Uitnodiging Opening Academiejaar 2017-2018

Uitnodiging Opening Academiejaar 2017-2018


The Life and Legacy of Sun Myung Moon and the Unification movements in scholarly Perspective - May 29-30, 2017

Life and Legacy Sun Myung Moon - FVG Antwerpen

Photo: some of the lecturars: T. Van Loon (VUB/FVG), E. Barker (London School of Economics), D. Westbrook (University of California), R. Dericquebourg (CNRS, Paris), J. A. Beverley (Tyndale Seminary, Toronto), M. Introvigne (cesnur, Torino), J. Kim (Institute of Korean Messianic Movements), W. Fautré (HRWF, Brussels), G. Cryssides (University of Birmingham), B. Rigal)Cellard (Université de Bordeaux).


Encyclopedia of Buddhist Arts

Ontvangst Encyclopedia of Buddhist Arts bij FVG Antwerpen

Antwerpen, januari 2017.

Ontvangst van de Encyclopedia of Buddhist Arts (20 delen) uitgeven in 2016 door Buddha's Light Publications, USA.

 


 

FVG Antwerpen logo zwart

docenten en studenten van de FVG verwelkomen vrienden en
belangstellenden op

teachers and students of the FVG welcome friends and interested persons
on

enseignants et étudiants de la FVG accueillent ami(e)s et personnes
intéressées le

25 /01 /2017 - 16.00 H (4 PM)

Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

****

Introduction - voorstelling

Acta Comparanda – Subsidia IV
(285 p. bilingual – English/French)

'Proceedings of the International Conference -
Scientology in a scholarly perspective

24-25th January’ 2014

Introduction/introductie

prof. dr. H. Rosenberg, LLD., PhD. (Beheerder/Trustee FVG )

*****

New Year’s Drink

Antwerp FVG Receptie

Bestellingen zie Orders Acta Comparanda

 


 

Beste sympathisant,

Nog enkele dagen resten ons van het nieuwe jaar. Hierbij reeds een eerste indruk over 2016.

 • Er werden voor dit academiejaar 28 studenten ingeschreven waarvan 9 vrije studenten. De vrije studenten opteerden voor de vakken Judaïsme, Afrikaanse filosofie en Boeddhisme.
 • Er werd een wederzijdse link gelegd met de bibliotheek van het Instituut voor Joodse Studies (IJS) van de U.A. (https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ijs/bibliotheek/) 
 • In april werd op initiatief van het Observatoire Européen des Religions et de la Laïcité een 3e conferentie belegd met als titel “The Jehovah’s Witnesses in scholarly perspective: What is new in the scientific study of the movement?” Docenten en onderzoekers uit vrijwel alle continenten waren present. In onze uitgave Acta Comparanda-Subsidia III werden de verslagen opgenomen en uitgegeven.
 • Het is evident dat ook wij de “papieren instelling" stilletjes achter ons laten en zo mogelijk vervangen door digitale studiepakketten, idem de bibliotheek, de Acta’s, enz.
 • In oktober jl. werd onze rector en zijn vrouw, Lydia, gevraagd een congres bij te wonen in Taiwan. Dit congres zou o.m. resulteren in een bilateraal akkoord met de (Boeddhistische) Nanhua Universiteit. Dit akkoord wordt een dezer dagen ondertekend door o.m. collega Ch. Willemen.
 • Begin november werd tevens een akkoord gesigneerd met de Universiteit Cadi Ayyad te Marrakesh. Zie onderstaand persbericht in het landelijke dagblad Het Laatste Nieuws. Deze positieve bewegingen geven ons redenen voor zeer veel dankbaarheid. Uiteraard zou het mooi zijn Indien u met ons the finish van 2016 afsloot met een mogelijk financiële geste! Ook advies – op wat dan ook – is steeds welkom.

E. Dralans, voorzitter

Unief sluit akkoord met Marrakesh

De in Wilrijk gevestigde Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) sloot een overeenkomst voor samenwerking af met de Faculteit van Letteren en Menswetenschappen van de Université Cadi Ayyad in de Marokkaanse stad Marrakesh. Socioloog Aboulkasem Ziani, die in Antwerpen zijn doctoraat behaalde, is er een van de docenten. Het is het twaalfde dergelijk akkoord met faculteiten Wijsbegeerte, Religie en Kunst, dat de FVG heeft afgesloten. (LVDK/PHT)


België: BE83 3200 5164 7015. BIC:BBRUBEBB Nederl.: NL08 INGB 0003 1622 70. Tevens PayPal (zie www.antwerpfvg.org)Call for Papers
 

The Life and Legacy of Sun Myung Moon and the Unification Movements in Scholarly Perspective

29-30 May 2017

Antwerp, Belgium

Organized By

The European Observatory of Religion and Secularism (Laïcité) in partnership with Faculty of Comparative Study of Religion and Humanism (FVG), CESNUR and CLIMAS (Bordeaux)

Venue

Faculty of Comparative Study of Religion and Humanism (FVG), Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Belgium.
Tel.: +32 (0)3 830 51 58.
E-mail:
www.antwerpfvg.org

2016 marked the 50th anniversary of the publication of Exposition of the Divine Principle, written by Sun Myung Moon (1920-2012), founder of the Unification Church that has its roots in South Korea (1954). Since that time, the Unification Church—or Unificationism/Unification Movement(s), among other names and affiliated organizational entities—has spread worldwide and expressed itself in a variety of international contexts. The original Unification Church is a case study of a new religious movement that claims Christian roots but contains a unique and evolving theology, set of practices, and community life that set is apart from the majority Christendom (Catholic, Protestant, and Orthodox traditions). In this way it may be comparable to say Mormonism or Christian Science, though of course the Unification Movement has its origins outside the United States, and not surprisingly most of its members reside in Korea, Japan, the Philippines, and throughout East Asia. With the death of Rev. Moon in 2012, the Unification Church has fractured and a number of rival groups—in addition to dozens of smaller schismatic groups—now claim to be the rightful heirs of the founder’s theological mission and institutional legacies.

Thirty-three years after the publication of Eileen Barker’s groundbreaking book The Making of a Moonie (Oxford, Blackwell Publishers, 1984), we invite religious studies scholars to join us in Antwerp to focus on the Unification Church and Movement(s)—their evolution and possible transformations— over the course of 60+ years of existence.

The list of topics below is not exhaustive:

 • Evolution of the governance of the Unification Church/Movement(s),
 • Organization and associated groups,
 • Membership: numbers, growth, sociological profile. International expansion,
 • History, theology, and practices, iconography,
 • Perception in the world as a South Korean-born new religion,
 • Judicial issues addressing its status; prosecution in certain countries,
 • Impact on humanitarianism, art and culture in general,
 • Media relations and media coverage,
 • Influences in popular culture,
 • Relationship with the broader society.

Practical Information

Language of the conference: English.

Send a 10 line abstract, with a 5 line résumé of your previous work to:

Régis Dericquebourg, Associate Professor at the FVG and President of the European Observatory of Religions and laïcité (secularism)
E-mail:
and/or to Bernadette Rigal-Cellard, Professor at Université Bordeaux Montaigne, Vice-President of the Observatory.
E-mail:
and/or Massimo Introvigne : E-mail
and/or Donald Westbrook : E-mail
and/or Chris Vonck : E-mail

Papers will be considered for publication, with editorial details given during the conference. It is understood that each presenter must submit his or her paper first to the organizers for possible inclusion in the conference proceedings. When submitting the abstract, please inform the committee whether the paper has been submitted for review or publication in another venue.

Registration and Transportation

Registration Fee: 100 euros and 10 euros for each lunch.
Students: 30 euros and 10 euros each lunch.

There are many hotels in Antwerp and a few in the nearby town of Mortsel, which are discoverable online, and each attendee should book directly. FVG is located off of a bus line to downtown Antwerp.

Proposal Deadline: February 28, 2017

Scientific Committee:

 • Régis Dericquebourg, Associate Professor at the FVG and President of the European Observatory of Religions and laïcité (secularism), France and Belgium. Groupe de sociologie des religions et de la laïcité (Paris,CNRS)
 • Massimo Introvigne, CESNUR, Torino, Italy
 • Bernadette Rigal-Cellard, Professor in North American Studies, Université Bordeaux Montaigne, member de CLIMAS (Culture et littératures du monde anglo saxon), France
 • Chris Vonck, Professor in Religious Studies, Dean of the Faculty of Comparative Studies of Religions, (FVG), Wilrijk (Antwerpen), Belgium
 • Donald A. Westbrook, Professor and Mentor of Research Team, Faculty of Comparative Studies of Religions (FVG), Wilrijk (Antwerpen), Belgium; and Lecturer, University of California, Los Angeles, USA.

University Presidents Forum Taiwan 2016

Panel discussion on Buddhist studies

Panel Discussion on Buddhist studies Antwerp FVG

Participants

Participants Antwerp FVG

Meeting Master Hsing Yun

Meeting Master Hsing Yun

 


Receptie 35 jaar FVG

Antwerp FVG 35 jaar

docenten en studenten van de FVG verwelkomen vrienden & belangstellenden op

woensdag 9 december 19.00u
FVG-Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

**** 

voorstelling van de nieuwe Acta Comparanda door o.a. :
H.Rosenberg, T.Van Loon, J.Huysmans, H.Lodewycks

activiteiten en projecten 2016
rondleiding Bibliotheek
nieuwe aanwinsten Religieuze Kunst & Etnografica
kennismaking docenten
Receptie

A.A.U.B.                                                                                                                R.S.V.P.

****

Acta Comparanda - Nummer XXVI

Is ter plaatse beschikbaar voor de prijs van € 9. In deze uitgave zijn bijdragen van volgende personen:
will be at your disposal for the price of € 9. This issue includes articles by the next persons:
Dr. Fayyaz Gharaei (Mashhad, Iran):’ Pantheistic Thought in Hindu and Muslim Tradition’;
 Dr. Thomas Quartier, osb (Doetinchem, Nederland):
 ‘Kontemplation als Zeugnis des Leidens – Inter-spiritueller Dialog met dem engagierten Buddhismus’;
 Dr. Henri Rosenberg (Antwerpen, België) ‘ Joods Recht en Geneeskunde’;
 Dr. Fred. E. Woods (Provo, Utah, USA): ‘Is Truth stranger than Fiction – A conceptual look at the societies of Zion and Babylon and the search for a promised land’.

Verder een uitgebreide reflectie van Dr. Tony Van Loon over: “The Bella Figura of the Roman Church and child abuse”, het verslag/Report van de Werkgroep Søren Kierkegaard door Prof. Rit Van den Bergh en het “In Memoriam van Père Prof. Alfons J. Smet (1926-2015)” van de hand van Prof. H. Lodewyckx.
Tevens besprekingen/reviews van collegae H. Appels, L. Bonte, G. Cornelis, S. Landuyt, H. Van Damme, G. Van der Marlière, E. Van Laerhoven, en C. Vonck

Acta Comparanda XXVI is te verkrijgen door storting van € 16 op rekening 001-1364212-80 (BIC GEBABEBB / IBAN BE 47 0011 3642 1280) van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen. Voor Nederland € 19 op rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08INGB0003162270).

Antwerp FVG Receptie


 

A visit to the Antwerp Fo Guang Shan tempel on April 25, 2016

Bezoek Fo Guang Shan tempel

About 35 scholars and students attented the International Conference "The Jehovah's Witnesses in scholarly perspective - April 21-22, 2016"

Bezoek Fo Guang Shan tempel 

Overpeinzingen
Reflections on the themeACADEMISCHE ZITTING 2015

Academische Zitting FVG Antwerpen 2015

FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN

(K.B. 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel.+32 (0)3 830 51 58. E-mail: info@www.antwerpfvg.org. www.antwerpfvg.org.

 UITNODIGING OPENING ACADEMIEJAAR 2015-2016

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2015-2016,
Op woensdag, 30 september 2015 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Verwelkoming: Prof. dr. J. Van Reeth (decanaat)
Uitreiking diploma's en getuigschriften: Prof. dr. B. Kersten (bestuurslid)
Uitreiking van de Awards Blijk van Waardering : Prof. dr. Chr. Vonck (rector)
Academische oratie door Prof. dr. H. Rosenberg : “Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal
Plechtige opening van het academiejaar: Drs. E. Dralans (voorzitter)

Muziek: N.Vandevenne bespeelt de Tanpura

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle en Morocco Nuts te Borgerhout

toga, stadskledij A.A.U.B.

INVITATION ACADEMIC YEAR 2015-2016

The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to the
Academic Meeting of 2015-2016
on Wednesday, September 30th, 2015 at 5.00 pm. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerp)

Welcome: Prof. dr. J. Van Reeth, (deanary).
Granting of Diplomas and Certificates: Prof. dr. B. Kersten (trustee).
Granting of Awards: Prof. dr. Chr. Vonck (rector)
Academic Speech: Prof. dr. H. Rosenberg: "If necessary, Stunned Ritual Slaughter can also be Kosher and Hallal"
Opening of the Academic Year by Drs. E. Dralans (chairman)

Music:: N.Vandevenne plays the Tanpura

Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle and Morocco Nuts, Borgerhout

robe, business attire RSVP

Receptie aangeboden door de Trappisten Westmalle

Enkele sfeerfoto`s van de Acadmische ZittingAcademische Zitting FVG Antwerpen

 Deense ambassadeur op bezoek bij FVG Antwerpen

A visit of the new Danish Ambassador, Madame Louise Bang Jespersen together with the Honorary Consul-General of Danemark, Mister George Caulier on May the 19th. Discussion on co-operation concerning a possible Conference on the philosophy and the personality of S. Kierkegaard.

Since 26  years an active Workgroup on Kierkegaard meets every month.

Zweeds bezoek bij FVG Antwerpen

FVG Antwerp ontvangt Zweeds bezoek


TRIBAL ETHNOGRAPHIC & ART FAIR - september 2015

Tribal Arts Fair september 2015 THE EVOLUTIONS OF CHRISTIAN SCIENCE IN SCHOLARLY PERSPECTIVE

The evolutions of Christian Science in scholarly perspective

April 23-24, 2015
Antwerp, Belgium

Organized by: The European Observatory of Religion and Secularism (Laïcité) in partnership with Faculty of Comparative Studies of Religions, CESNUR and CLIMAS (Bordeaux)

Venue: Faculty of Comparative Studies of Religions (FVG). Wilrijk (Antwerpen) Belgium
Website : www.AntwerpFVG.org

The Evolution of Christian science in scholarly perspectiveThursday April 23. 2015
-
 Welcome speech
Vinai Kumar, Trustee of the FVG, Prof. em. of the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITG)
-
 Introduction and Opening
Chris Vonck. Rector of the Faculty
-
 “Christian Science: the first healing Church”
Régis Dericquebourg, Université de Lille, CNRS
-
 “Christian Science and its Christian origin”
Shirley Paulson, University of Birmingham
-
 “Christian Science’s faith healing practice in the United States and Canada an overview from a historical and legal perspective”
Nawal Issaoui, Université Bordeaux Montaigne
-
 “The Impact of Christian Science on Political Women in the early 20th Century in UK.”
Robin Harragin, Claremont Fan Court School, UK
-
 “How does Christian Science Relate to Orthodox Theology?”
Timothy Rider, Birkbeck University (UK)
-
 “Christian Science and Scientology: Ecclesiologies”
Donald Westbrook, Claremont Graduate University (USA):

Friday April 24. 2015
-
 “Architecture of the Church of the Christian Science”
Sally Lessiter, Oxford Brookes University
-
 “The Christian Scientist as Artist: “From James Franklin Gilman to Joseph Cornell”
Massimo Introvigne, CESNUR

for ordering, paying and shipping costs contact 

Enkele sfeerfoto`s van het Congres

Sfeerfoto's Congres FVG

Sfeerfoto's Congres FVG


 
TRIBAL ARTS FAIR

Tribal Arts Fair - FVG Antwerpen april 2015


 
BOEKENMARKT 17 JANUARI 2015

Antwerp FVG organiseert een Boekenmarkt

FVG Antwerpen - Boekenmarkt 17 januari 2015UITNODIGING -INVITATION

Uitnodiging Opening Academiejaar 2014-2015

Antwerp FVG Opening Academiejaar 2014-2015 FVG Antwerpen Academische zitting 2014
Enkele sfeerbeelden van de Academische ziitting FVG Antwerpen, oktober 2014

Uitnodiging Opening Academiejaar 2014-2015 Antwerp FVG

FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
(Koninklijk Besluit 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel. 03 830 51 58. E-mail: info@www.antwerpfvg.org. www.antwerpfvg.org

UITNODIGING OPENING ACADEMIEJAAR 2014-2015 

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2014-2015,

Op donderdag, 2 oktober 2014 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Verwelkoming: Prof. Dr. Chr. Vonck, rector.
Uitreiking diploma's en getuigschriften: Prof. Dr. J. Van Reeth, lid decanaat.
Uitreiking van de Awards Blijk van Waardering : Dr. K. Poma, bestuurslid, Minister van Staat
Academische oratie door Prof. Dr. T. Van Loon "Geloof en Ongeloof in Academia".
Plechtige opening van het academiejaar door Drs. Fr. Stappaerts, Inspecteur-adviseur niet confessionele zedenleer

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle en Morocco Nuts te Borgerhout

toga, stadskledij                                                                                                                                                            A.A.U.B.


INVITATION ACADEMIC MEETING 2014-2015 

The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to the Academic Meeting of 2014-2015

on Thursday, October, 2nd, 2014 at 5.00 p.m. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerp)

Welcome: Prof. Dr. Chr. Vonck, rector.
Granting of Diplomas and Certificates: Prof. Dr. J. Van Reeth, member deanery.
Granting of Awards: Dr. K. Poma, trustee, Minister of State.
Academic Speech: Prof. Dr. T. Van Loon: "Belief and Unbelief in Academia" 
Opening of the Academic Year by Drs. Fr. Stappaerts, Inspector-Advisor non-confessional ethics

Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle and Morocco Nuts, Borgerhout

robe, business attire                                                                                                 RSVP

Uitnodiging Opening Academiejaar 2014-2015 Antwerp FVG (footer)

 


 
IN MEMORIAM KAREL POMA

Minister van Staat, Bestuurslid FVG - 14/03/1920 - 28/12/2014

Op 2 oktober jl. was het ons bestuurslid Karel Baron Poma die twee awards (blijk van waardering) uitreikte aan enerzijds vrienden van de Antwerpse Jain gemeenschap en aan de firma die de FVG steunde met de donatie van een nieuwe fontein, namelijk de firma IPS. Dr. Karel Poma, minister van staat, is op 94-jarige leeftijd heengegaan.

Hij was gekend als Karel de Goede. Als minister van Cultuur Steunde hij de FVG financieel. Zijn bestuursmandaat in onze instelling was meer dan waardevol. Toen de overheid ons vroeg te associëren met een universiteit was Poma de persoon die de link te weeg bracht met o.a. de VUB. Zijn open geest is en blijft voor allen een voorbeeld.


Karel Poma In MemoriamUITNODIGING -INVITATION

Infodag FVG Antwerpen donderdag 26 juni 2014 

Geachte mevrouw/mijnheer, juni 2014

Hierbij nodigen wij U gaarne uit voor onze INFOdag op donderdag 26 juni 2014 vanaf 17u (5 PM) op ons adres te Wilrijk.
U krijgt de gelegenheid onze studenten en docenten te begroeten en de studiegids 2014-2015 te ontvangen.
Die dag zal de nieuwe

Acta Comparanda - Nummer XXV

voor U beschikbaar zijn voor de prijs van € 9. In deze uitgave zijn volgende bijdragen gepubliceerd:
Boenders, Frans: De academische oratie van 2013-2014 - "Bardo Thödo of het ‘Tibetaans dodenboek’ in westerse perceptie"; Kuypers, Etienne: "Het onoverzichtelijke tijdperk. Proeve van een filosofie van de straat"; Laurent Lambrecht: "Nicolaus Cusanus – Ontwerper van een moderne interreligieuze dialoog tussen christendom en islam"; Peckstadt, Athenagaros: "Le Patriarche Œcuménique Athénagoras et la Levée des Anathèmes Réciproques"; Premanand, Anupam: "The historical role of world religions in advancing globalization processes"; Thomas Quartier: "Performative Theologie - Ein Experiment religiöser Wissenschaft im Spiegel mittelalterlichen Mönchtums"; Rosenberg, Henri: "Towards a New Theological Discourse (or a new Maimonidean "Guide for the Perplexed") in the Age of the Big Bang and Quantum Reality"; Revis, Paul: "ABRAXAS – Jungs centrale ontdekking in het rode boek".
Verder een rits besprekingen van de collega’s G.R. Ramamurthi, M. Strubbe, J. Rosen, R. Van Den Bergh, J. Van Reeth, Y. Verbraeck, en C. Vonck, plus het jaarverslag van de Werkgroep Kierkegaard, een verslag van Martine Hertogs over de lezing van Jan De Zutter dd. 12 februari 2014 "Santeria of het huwelijk tussen Yorubareligie en Katholicisme", een reflectie van Zamie Keanan: "Are miracles just legends from the past ?" en het "In Memoriam Abraham Malinsky".


Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten van Westmalle & Morocco Nuts


Acta Comparanda XXV is te verkrijgen door storting van € 14 op rekening 001-1364212-80 (BIC GEBABEBB / IBAN BE 47 0011 3642 1280) van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen. Voor Nederland € 18 op rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08INGB0003162270).

Download uitnodiging hier.

Infodag FVG Antweroen 26 juni 2014

 Tribal Arts Fair

Tribal Arts Fair - FVG Antwerpen - 6 en 7 september

Amerika’s – Oceanië – Azië – Afrika

Tribale Kunst & Etnografica Beurs

Diverse verzamelaars verkopen/ruilen voorwerpen uit eigen collectie

Tribal Arts & Ethnographics Fair

Several collectors sell / trade items from their own collection

6 & 7 September

10.00h-17.00h

FVG – Kasteel Ieperman

Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

Gratis Toegang/Free entrance

Info :The Magic of the Mask

De Magie van het Masker - FVG Antwerpen

Expo: “de Magie van het Masker”

Data: 22 april 2014 t/m 23 mei 2014

Uur: van maandag t/m vrijdag 10u00 tot 16u00

Extra: Weekend opening op 10 en 11 mei van 10u00 tot 16u00

Plaats: Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Bist 164 – 2610 Wilrijk

Toegang: gratis

Rondleidingen op afspraak: gratis

Inhoud Expo: Maskers uit eigen FVG collectie en privé collecties

Info:
FVG Antwerpen
Bist 164 – 2610 Wilrijk
03.830.51.58

www.antwerpfvg.org

Contactpersoon: Ernie Vonck

Doelstellingen - doelgroep:
De mens en maskers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maskers zijn allicht de oudste vorm van expressie die de mensheid ooit heeft uitgevonden. Alle gemeenschappen en culturen hebben op een bepaald moment in hun geschiedenis maskers voor diverse - soms dezelfde – redenen gebruikt. Tegenwoordig hebben maskers veeleer een exclusieve artistieke functie gekregen en worden ze vooral gebruikt in theater en carnaval. Zeer fascinerend daar hun ‘primitieve’ functies en hun esthetische waarde als zijnde kunstwerk nog steeds die mysterie, die magie met zich meedragen komende uit een ver verleden gehuld in hun heilige, mystieke en magische rol.
Deze tentoonstelling wil niet alleen “tentoonstellen” maar de bezoekers duidelijk informeren naar de functies van maskers. Het zijn trouwens ook maskers die een bron van inspiratie voor kunstenaars, verhalenvertellers, stripverhalen, enz… vormen.
Er is een begeleidende catalogus ter beschikking zijn. Rondleidingen zijn mogelijk op aanvraag voor scholen, verenigingen, aangepast aan leeftijd en interesse. De allerkleinsten krijgen diverse kleurprenten mee.


 
Chris Vonck van FVG Antwerpen in "Kerk en Leven" van 8 januari 2014

Chris Vonck van FVG Antwerpen in Kerk en Leven van 8 januari 2014

Download het artikel hier in .pdf

Rabijn Prof. Avraham Josef Malinsky overleden

Rabijn Prof. Avraham Josef Malinsky overleden
UITNODIGING -INVITATION

UITNODIGING ACADEMIEJAAR - ACADEMIC MEETING 2013-2014

Academische zitting 2013 - FVG Antwerp Academische zitting 2013 - FVG Antwerp
Enkele sfeerbeelden van de Academische zitting

FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
(Koninklijk Besluit 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel. 03 830 51 58. E-mail: .
www.antwerpfvg.org
.

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2013-2014,
Op woensdag, 2 oktober 2013 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Verwelkoming: Prof. Dr. J. Van Reeth (decanaat).
Uitreiking diploma's en getuigschriften: Drs. Fr. Stappaerts (decanaat).
Uitreiking van de Awards Blijk van Waardering : Prof. Dr. Chr. Vonck, Rector.
Inleiding van de spreker door bestuurder Dr. V. Kumar, Prof.em I.T.G.
Academische oratie door Frans Boenders,
(Erevoorzitter van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten).
"Bardo Tödol - het Tibetaans Dodenboek in de westerse perceptie".
Plechtige opening van het academiejaar door Prof. Dr. H.M.P. Kersten,

****
The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to
the Academic Meeting of 2013-2014
on Wednesday, October, 2nd, 2013 at 5.00 p.m. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerp)
Welcome: Prof. Dr. J. Van Reeth (Deanery).
Granting of Diplomas and Certificates: Drs. Fr. Stappaerts (Deanery).
Granting of Awards: Prof. Dr. Chr. Vonck, Rector.
Introduction of the speaker by boardmember Dr. V. Kumar, Prof.em I.T.G.
Academic speech by Frans Boenders, (Honorary Chairman of the Royal Academy for Sciences and the Arts of Belgium):
"Bardo Tödol - the Tibetan Book of the Dead in Western Perception"
Opening of the Academic Year by Prof. Dr. H.M.P. Kersten,

****
Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle

robe, business attire RSVP

toga, stadskledij A.A.U.B.

Sponsors FVG Antwerp

Download Invitation/UitnodigingHilda Craeybeckx overleden

Hilda Craeybeckx overleden
Foto : Hilda Craeybeckx (links) bij de plechtige opening van het WCJA Department of Jain Studies op 27 juni 2007

Hilda Craeybeckx (11 augustus 1927- 6 augustus 2013)

Doctor in de rechten Hilda Craeybeckx is overleden na een lange ziekte. Zij was een kwarteeuw kabinetschef van haar vader, de legendarische Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx (1897-1976):

Hilda Craeybeckx zette zich meer dan zestig jaar lang belangeloos in voor UNICEF. Zij was de drijvende kracht achter de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag door België, dat in 1992 van kracht werd. In 2010 kreeg ze de prestigieuze "Special Achievement Award" van UNICEF, een internationale erkenning voor mensen of instellingen die op uitzonderlijke manier bijdragen tot de ontwikkeling en groei van de organisatie.

Hilda Craeybeckx was eveneens ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de FVG.

*

De crematie en asverstrooiing vond in intieme kring plaats. Op 7 september vindt om 10 uur een afscheidsplechtigheid georganiseerd in De Zwarte Panter te Antwerpen. Op vraag van haar familie, bieden we aan de vrienden en kennissen van Hilda Craeybeckx de mogelijkheid om een gift te doen voor het doel dat haar zo na aan het hart lag: het welzijn van kinderen wereldwijd.
Giften zijn welkom op het rekeningnummer van UNICEF België:
IBAN: BE31 0000 0000 5555
BIC: BPOTBEB1
Met als mededeling: "In Memoriam Hilda Craeybeckx".


 
Uitnodiging/Invitation INFODAG 27 juni 2013

Download de uitnodiging/invitation

Hierbij nodigen wij U gaarne uit voor onze INFOdag op donderdag 27 juni 2013 vanaf 17u op ons adres te Wilrijk. U krijgt de gelegenheid onze studenten en docenten te begroeten en de studiegids 2013-2014 te ontvangen.

Die dag zal de nieuwe Acta Comparanda - Nummer XXIV - voor U beschikbaar zijn voor de prijs van € 9.
In deze uitgave zijn volgende bijdragen gepubliceerd:
De academische oratie van 2012-2013 door Gerard Bodifee "Hindert de rede de religie?", tevens bijdragen van Mgr. A. Peckstadt "La sécularisation, la mondialisation et l'appauvrissement de la spiritualité dans le cadre de la crise actuelle", Dr. Th. Quartier "Das monastisch liturgische Revival", Dr. E. Kuypers "Beknopte Fenomenologie van het Creatief Intellect. De utopische verbeeldingskracht in neurofilosofisch perspectief. Deel II", Dr. H. Rosenberg "De hoofddoekencontroverse of de kruistocht van het secularisme", Dr. F. Gharaei "Asceticism in the Opinion of the Yogī and Ārif, en van Dr. H. Kimmerle "Drie hoofdaspecten van de Afrikaanse religies en filosofie - het animisme als de zesde grote wereldreligie".

Verder een rits besprekingen van de collega’s P. Briot, W. Decleir, L. Lambrecht, G.R. Ramamurthi, M. Strubbe, H. Van Damme, C. Vandekerkhove, R. Van den Bergh, E. Van Laerhoven, J. Van Otten, J. Van Reeth, Th. Venckeleer, Y. Verbraeck, C. Vonck, en D. Wursten, plus het jaarverslag van de Werkgroep Kierkegaard en het In Memoriam van Herman-Emiel Mertens.

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten van Westmalle & Morocco Nuts

Download de uitnodiging/invitationEuropean identity - in the eyes of Kierkegaard

14 mei 2013

May 5th 2013 the father of existentialism, Søren Kierkegaard, would have turned 200.

In Brussels his birthday is celebrated with an inspiring one-day conference on the European identity – seen through the eyes of Kierkegaard. The conference is free and open to everyone.

Date: 14th of May at 16-19:30 p.m.
Location: Danish Church in Brussels Rue Washington 27-29 1050 Bruxelles

Language: English
Registration: Send an e-mail to Lina Christensen:

LezingLand of the Midnight Sun, Arctische Beurs

3 november 2012

  Land of the Midnight Sun - Arctische Beurs

Religieuze Tolerantie, Islam in het Sultanaat van Oman

13 september - 10 oktober 2012

  Religieuze Tolerantie, de Islam in het Sultanaat van Oman


Grand Opening of the Exhibition:
Religious Tolerance - Islam in the Sultanate of Oman
13th September 2012

Tentoonstelling Religieuze Tolerantie - FVG Antwerp
Dr. Mohammed Said al Mamari and Rector Chris Vonck from FVG Antwerp

Tentoonstelling Religieuze Tolerantie
Mgr. Paul Van den Berghe, Bisshop-Emeritus, Dr. M. Al Mamari and Dr. Karel Poma, Minister of State.

Grand Opening Exhibition: Religious Tolerance
Mr. Philip Heylen, Alderman of Culture of the City of Antwerp in dialogue with Dr. Mohammed Al Mamari.


 
In memoriam H. Mertens

PROFESSOR HERMAN EMIEL MERTENS OVERLEDEN

BRUSSEL (KerkNet) - Op 1 augustus overleed erekanunnik professor Herman Emiel Mertens (84). Zijn uitvaart heeft aanstaande donderdag plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle in Mechelen.
Herman Emiel Mertens werd op 9 januari 1928 geboren in Tisselt en werd in 1952 tot priester gewijd. In 1957 promoveerde hij aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome.
Vanaf 1957 was hij achtereenvolgens professor (1957-1963), directeur (1957-1963) en geestelijk directeur (1959-1963) van het Sint-Jozefseminarie in Mechelen. Van 1963 tot 1970 was hij professor en geestelijk directeur aan het Groot-Seminarie in Mechelen.

Professor Herman Emiel Mertens doceerde van 1970 tot 1993 aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Van 1976 tot 1993 was hij er ook voorzitter van de afdeling dogmatiek.
In 1974 startte hij in Vlaanderen een actie voor amnestie.
Sinds 2003 was hij verbonden aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.
Professor Herman Emiel Mertens publiceerde een tiental boeken en verscheidene artikels, in tijdschriften zoals het "Tijdschrift voor Theologie", het "Tijdschrift voor Geestelijk Leven" en "Collationes". (Kerknet)Mgr. Luc De Maere overleden

Luc De MaereANTWERPEN - Op 18 december 2011 overleed mgr. Luc De Maere, kerkjurist en kapelaan van de paus. Hij was sinds 1992 kerkelijk rechter (o.m. van de Interdiocesane Rechtbank van Tweede Instantie) en sinds 1996 pastoor van de Antwerpse Sint-Jacobsparochie. Luc De Maere werd op 12 december 1956 geboren in Temse. Op 25 juni 1983 werd hij tot priester gewijd. De Maere was sinds 1998 vertegenwoordiger van het Vaticaan bij het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde en lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. In 1999 schreef hij een boek over Edward Poppe, die net zoals hij afkomstig was uit Temse. Op 26 april 2006 werd hij kapelaan van de paus. Hij was docent katholieke dogmatiek aan de FVG. De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag 24 december om 11 uur in de kerk van Sint-Jacob in Antwerpen plaats.Zien is geloven ?
Religieuze Films & Documentaires - 19 en 20 november 2011


zaterdag 19/11
"Oh my God" - van Peter Rodger 13.00u
"Joseph Smith, the prophet of the restoration" 15.00u
"The Promise of World Peace" - Baha'i 16.00u
"Het Vaishnavisme" - Vedisch Cultureel Centrum 17.00u
"Taqwa" - Soefi 18.00u
"Introduction to Scientology" 19.00u

zondag 20/11
"Oh my God" - van Peter Rodger 13.00u
"Dreamkeeper" - Native Americans 15.00u
"The Theosophical Movement and its importance" 20.00u
"Adyar, Home for the Theosophical Society" 21.00u

Inkom € 2.50 - programma onder voorbehoud

ALLE INFO & PROGRAMMA
E-mail:
Tel.: 03.8305158

FVG - Bist 164 - Wilrijk-Antwerpen

 


Persbericht, affiche en foto

In memoriam Prof. Dr. Sperna Weiland

30.05.1925 - 01.09.2011

Sperna WeilandProf. Dr. Sperna Weiland werd geboren op 30 mei 1925 in Zwollekerspel. Hij studeerde filosofie en theologie in Groningen en promoveerde in 1951 in de theologie op Søren Kierkegaard (1813-1855) en Karl Jaspers (1883-1969). Hij was van 1951 tot 1962 predikant in achtereenvolgens Brouwershaven en Rotterdam.
Vanaf 1962 tot 1974 was hij hoogleraar in de geschiedenis der theologie en wijsgerige inleiding tot de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1974 tot 1991 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit. Daar bekleedde hij van 1979 tot 1983 de functie van rector. De hoogleraar doceerde wijsgerige antropologie en fenomenologie en was grondlegger van de Faculteit der Wijsbegeerte, toen nog Centrale Interfaculteit genoemd. Sperna Weiland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de FVG en behoorde tot de Algemene Vergadering van de FVG.


 
Precolumbiaans Aardewerk 18.11. 2010

Antwerpse Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen ontvangt bijzondere collectie precolumbiaans

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) te Wilrijk-Antwerpen, ontving van een agrarisch deskundige een collectie precolumbiaans uit de Xolalpan periode. De collectie bestaat uit meer dan 100 stuks curiosa (hoofdjes, kopjes van dieren en stukken versierde tabletten) die in het gebied van Cholalpan bij Teotihuacan (verblijfplaats van de goden) in Mexico werden opgegraven.
De FVG heeft o.m. een cursus 'Religieuze Antropologie' en een afdeling 'Native American Studies' met meer dan 2500 boekbanden.Academisch akkoord Dongguk University (Seoel, Korea) 21.10.2009

Sedert 27 jaar heeft de Antwerpse FVG contact met de Dongguk University te Seoul, i.v.m. de studie en het onderzoek van het Boeddhisme.
De Dongguk University telt ruim 30.000 studenten (24.000 te Seoel en 7.000 te Gyeongju). Het aantal docenten voor de colleges Boeddhisme telt ongeveer 40 academici. Het samenwerkingsakkoord werd op donderdag 15 oktober jl. getekend te Seoel door de decaan van de faculteit Boeddhisme Dr. Mevr. Kang Munsun (Hye Won), Dr. II-Chung Kim, professor internationaal onderwijs, en, namens de FVG, Rector Chris Vonck.
Waren aanwezig bij de officiële signering Dr. Soonil Hwang, raadgever internationale programma's, en Dhr. Sang Yoo Kim, secretaris internationale betrekkingen.Desmond Morris' "The Ancestors" geschonken aan Antwerpse Faculteit – 6.05.2008

In 2005 werd ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) te Wilrijk-Antwerpen een bijdrage gepubliceerd van Drs. Marc Campine in Acta Comparanda getiteld "Humankind in a Humane World - The Enlarged Cultural and Historical Perspective: Humanity Obliges".
Voor die gelegenheid werden twee prenten tentoongesteld van de bioloog/antropoloog en kunstenaar Desmond Morris.
Na het schielijk overlijden van Marc Campine in september 2007 werden thans deze prenten door zijn partner, als blijk van de sterke verbondenheid die Campine bezat met de FVG, aan de Antwerpse instelling geschonken.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links