Facebook Page - FVG Antwerp

Luc De Maere

Luc De Maere

Geboren: Temse, 12 december 1956

Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Tel.: +32.3.2321032

Fax: +32.3.2321032

E-mail:

 • Kandidaat filosofie: 1977 (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen)
 • Theologische studies: 1978-1983 (Diocesaan Seminarie - Antwerpen)
 • Priesterwijding: Antwerpen 25 juni 1983
 • Godsdienstleraar: 1983-1986 (Bissch. College Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Edegem)
 • Academie voor Kerkelijke Diplomatie: 1986-1990
 • Doctor Kerkelijk Recht: 1990 (Angelicum - Rome)
 • Doctoraatsthesis: La maturité psychique des candidats au sacerdoce selon le Code de Droit Canonique de 1983, Romae - 1990
 • Professor Kerkelijk Recht: 1990-1993 (Instit. Mater Ecclesiae Domesticae - NL)
 • Auditor bij Kerkelijke Rechtbank Roermond: 1990-1993
 • Rechter bij Kerkelijke Rechtbank Namen: 1993-2000
 • Verdediger Huwelijksband bij Interdiocesane Rechtbank van Tweede Instantie voor Vlaanderen: 1994-
 • Pastoor Collegiale Kerk van Sint-Jacob te Antwerpen: 1996-
 • Lid Delegatie H.Stoel bij het Internat. Comité van Milit. Geneeskunde: 1996
 • Vertegenwoordiger H. Stoel bij ditzelfde organisme: 1998-
 • Oprichter van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie: 1999
 • Voorzitter van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie: 1999-
 • Verdediger Huwelijksband bij Kerkelijke Rechtbank Namen: 2000-2005
 • Docent 'Katholieke Dogmatiek' in Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (Antwerpen): 2005-
 • Rechter bij Interdioc. Rechtbank van Eerste Instantie (franstalig België): 2005-
 • Kapelaan van Zijne Heiligheid: 26 april 2006

Publicaties in boekvorm

 • De Kerk als gemeenschap. Het communio-begrip als leidraad bij de herziening van het kerkelijk recht, Brugge - 1996, 214 p.
 • Priester van vuur. Edward Poppe anders bekeken, Brussel - 1999, 109 p.

Voornaamste artikels

 • De postsynodale apostolische exhortatie 'Pastores dabo vobis'. Canonieke relevantie voor de vorming van priesters, in: Communio (NL), 1992, pp. 458-471
 • L'educazione sessuale e i diritti dei genitori, in: Anthropotes. Rivista di studi sulla persona e la famiglia, 1993/1, pp. 103-123
 • The Rights of Christ's Faithful at the Service of the Ecclesial Communio, in: Ius in Vita et in Missione Ecclesiae, LEV, 1994, pp. 231-236
 • De ongeldigverklaring van huwelijken binnen de kerkelijke communio, in: Communio (NL), 1996, pp. 220-232
 • Per una interpretazione più adeguata dell'esclusione della prole d'accordo con il criterio personalistico del matrimonio, in: Attuali problemi di interpretazione del Codice di Diritto Canonico, Romae, 1997, pp. 201-221
 • Priester Edward Poppe. Zalig als de zuiveren van hart, in: Emmaüs, 1999, pp. 213-222
 • 'Fuiven in de kerk?': een reactie, in: Emmaüs, 2000, pp. 22-26
 • Le Saint-Siège au sein du Comité International de Médecine Militaire, in: Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées, 2000, pp. 107-110
 • Waarom de Kerk registers bijhoudt, in: Emmaüs, 2001, pp. 19-26
 • De H.-Stoel en de Verenigde Naties, in: Emmaüs, 2001, pp. 188-200
 • De Heer Jezus als Mens - De visie van Romano Guardini, in: Positief, 2004, pp. 248-256
 • Moraal een taak voor de Kerk?, in: Positief, 2005, pp. 213-221
 • Een nieuw concordaat, in: De Tijd (28.XII.2005) et in: Positief, 2006, pp. 54-56
 • Pijnpunten in de verhouding tussen Kerk en Staat in België. Naar een nieuw concordaat voor België? in: P. De Hert e.a.,
 • Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme?, Intersentia 2007, pp. 87-100
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links