Facebook Page - FVG Antwerp

Jan De Zutter

Jan De Zutter

E-mail:  

Geboren: 14 juni 1962, Mortsel

Studies

  • Licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, UGent
  • Aggregaat HSO, UGent
  • Postgraduaat journalistiek UAntwerpen

Mijn inspiratie

Opgegroeid in een levensbeschouwelijk gemengd gezin (katholiek-vrijzinnig), zocht ik aanvankelijk heil in een agnostisch-vrijzinnige levenshouding. Als jonge twintiger vond ik dat pad al snel te beperkt, niet zozeer intellectueel, maar zeker spiritueel en zelfs esthetisch. Ik leerde de schoonheid en diepgang van ritualiteit kennen in de vrijmetselarij. De ontroering van het 'rituaal' leidde een zoektocht in naar een vrije beleving van spiritualiteit en religie. Die bracht me bij de talrijke varianten van het neo-paganisme: wicca, druïdisme, stadssjamanisme, astaru ... en recent de Afro-Caraïbische religies, die hun oorsprong vinden in de synthese van de paganistische religies van de uit Afrika geïmporteerde slaven en het katholicisme van hun 'meesters'. Ik werd zowel ingewijd in een wicca-coven als in de 'rituele familie' van een babalawo in Havana. Ik voel me thuis in de gebruiken en tradities van het paganisme, maar ben een vrijzinnig-religieuze alleseter geworden. Vooral de interreligieuze dialoog draagt vandaag mijn belangstelling weg.

Publicaties over levensbeschouwing

  • De Schaduw van de Maan, Moderne hekserij in Europa, Hadewijch, Antwerpen, 1994
  • AbraCadabra, lexicon van de moderne hekserij, Hadewijch, Antwerpen, 1997
  • Heidenen voor het Blok, radicaal-rechts en het moderne heidendom, Houtekiet, Antwerpen, 2000
  • Eko Eko, Een halve eeuw wicca, Houtekiet, Antwerpen, 2003
  • Halleluja, laten we mediteren voor de orisha's, in: Steve Stevaert, Ander Geloof, Naar een actief pluralisme in Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 2005
  • De kleur van heidendom. Hedendaags paganisme, politiek en maatschappijvisie, in: Annemie Dillen en Didier Pollefeyt (red.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een 'sacraal reveil', Acco, Leuven, 2006

Activiteiten

  • PR-FVG
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links