Facebook Page - FVG Antwerp

H. Rosenberg

Henri Rosenberg

Huidig

Professor Joods Recht aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) te Wilrijk-Antwerpen, gewezen bijzonder hoogleraar voor Joodse Studies met een toespitsing op de uitlegging van Tenach en Halacha aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit der Religiewetenschappen) en aan de V.U.B. (Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren).

Gewezen Navorser bij het Inter-Universitair Centrum voor Staatsrecht (Brussel).

E-mail:

Geboortedatum: 1 mei 1950

Studies

Licentiaat in de Politieke en Sociale Wetenschappen (KU.L)
Diploma in Joods Recht aan de Central Talmudical Academy of Jerusalem and Boston, (1967-1968) (1974-1977)
Rabbinale ordinatie, Haifa (1974)
Licentiaat in de Rechtencum summa laudeaan de U.I.A. (1985)
Master of Rabbinic Law, aan de United Israel Institutes te Jeruzalem (1985)
Postgraduaatsdiploma in Amerikaanse Recht, Columbia-Leiden Unversiteit (1986)
Postgraduaatsdiploma in Haven en Maritiem Recht, Rijksuniversiteit Gent (1986)
Postgraduaatsdiploma in Internationaal Bank- en Financiewezen, City of London University (1987)
Doctor in Rechtsgeleerdheid (LL.D.) (1989), Somerset University
Doctor in de Wijsbegeerte (Ph.D.) (1990), Somerset University
Postgraduaatsdiploma in Intellectual Property Law (1992), City of London University.

Recente publicaties

Palestina: een erfenisgeschil*, in Acta Comparanda XII, 2001
Jewish Law: an overview and a case study* (Antwerpen, B.I.W., 1989)
Primeur: testament naar joods én burgerlijk recht* (Antwerpen, B.I.W., 1994)
Vaarwel aan een briljante (leer)meester. In memoriam Meester Paul Speyer z'l. (Antwerpen, B.I.W., 1996)
Straten der Stad: enkel richting?*. Een boekbespreking (Antwerpen, B.I.W., 1987)
Rabbi Chaïm Hirschensohn: een fenomeen. SCHWEID Eliezer, Democracy & Halacha*. A Book Review (Acta Comparanda XI, 2000)
De Talmud, leesbril voor de Bijbel en katalysator van de Joodse Wet* (Acta Comparanda XIII, 2002)
De Islam in Europa, invasie van het Westen*, Acta Comparanda XIV, 2003.
Joods Recht en Geneeskunde, Acta Comparanda XV, 2004
Toenadering van de Kerk tot de Joden. Kunnen orthodoxe joden onverschillig blijven tegenover de verregaande toenadering van de Kerk tot het Jodendom?
Een vraag? Acta Comparanda XVI, 2005.
Noot: De met een * gemerkte publicaties handelen over het joods recht of over deelaspecten ervan.

Academische Oratie 2015 door Prof. Henri Rosenberg - Deel 1 en 2

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links