Facebook Page - FVG Antwerp

Erik Meganck

Erik Meganck

Erik Meganck - Professor Christendom en Wijsgerige theologie

Wonende: Linglé 2, 6887 Herbeumont

E-mail:

"Ik studeerde filosofie, theologie, psychologie en pedagogie te Leuven, Gent, Antwerpen en Rome. Ik was een tijd gastdocent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Momenteel coördineer ik het departement Sociale Leer van de Kerk (International Institute Canon Triest), waar ik ook filosofie doceer. Ik geef ook les aan een atheneum. Verder ben ik voorzitter van VRB | Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties en van de internationale Justice, Peace and Integrity of Creation Commission (Brothers of Charity). Ik publiceerde onder meer Nihilistische caritas? Secularisatie bij Gianni Vattimo (Peeters, 2005) en Lof der duurzaamheid. Nieuwe visie op milieu en ongelijkheid (Gompel & Svacina, 2018). Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de hedendaagse Franse metafysicakritiek en godsdienstfilosofie, waarover ik geregeld publiceer, onder meer in Acta Comparanda.

Vandaag treed ik toe tot de Algemene Vergadering van FVG. Ik doceer hier de vakken Godsdienstfilosofie en Katholicisme. Als filosoof ben ik gegrepen door de wisselwerking tussen de christelijke theologie en de westerse filosofie. Dat is geen ideologische keuze, ik ben gewoon meer vertrouwd met die materie. Uit lectuur weet ik trouwens dat die wisselwerking opgaat voor meerdere filosofische en theologische tradities. Het fascineert mij hoe wereldwijd het goddelijke blijft ter sprake komen, zelfs daar waar men het probeert te verstikken. De meest verstokte atheïsten blijven maar schrijven en roepen en discuteren over God. Die naam circuleert, misschien is dit een filosofisch verstaan van de openbaring. Toch beantwoordt er niets aan, althans niet in de filosofie. Dat maakt de naam wellicht juist heilig. Maar waarvan is hij dan de naam, wat gebeurt er dan in die naam?"

Publicaties

http://independent.academia.edu/meganckerik/CurriculumVitae

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links