Facebook Page - FVG Antwerp

Pieter De Meyere

Pieter De Meyere

Contactgegevens

Lerarenopleiding

Faculteit politieke en sociale wetenschappen

UGent

Universiteitstraat 8

9000 Gent

Tel.: 09/264 67 70 of tel. 09/223 77 75

Fax: 09/264 67 08

Studies

 • Diplôme de langue française (Parijs)
 • Akte voor openbaar bibliotheekwerk
 • Doctor in de sociale wetenschappen
 • Geaggregeerde HSO in de politieke en sociale wetenschappen
 • Meester in de Oost-Europakunde
 • Kandidaat in de rechten

Beroepservaring

 • Deeltijds lesgever onderwijs voor sociale promotie (1970-1971; 1980-1983)
 • Deeltijds lesgever hoger onderwijs : sociale hogeschool, regentaat (1975-1977)
 • Assistent, eerstaanwezend assistent, conservator Universiteit Gent (1977-1991)
 • Hoofddocent academische lerarenopleiding Universiteit Gent (1991 tot heden)
 • Deeltijds docent Interuniversitair Derde Cyclusonderwijs in de Oost-Europakunde (1999-2002)
 • Gastdocent aan de Universiteit Brasov, Roemenië (sinds 2004)
 • Gastdocent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (sinds 2005)
 • Lid eindtermen- en einddoelencommissies (1996-2000)
 • Voorzitter commissie specifieke eindtermen Humane Wetenschappen (2002)
 • Lid leerplancommissie gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, Gemeenschaps-onderwijs (sinds 2002)
 • Lesgever nascholing Humane Wetenschappen, Gemeenschapsonderwijs (sinds 2004)
 • Medewerker aan onderzoeksprojecten (sinds 2004)

Andere activiteiten

 • Hoofdredacteur Oost-Europa Tijdingen (1981-2001)
 • Lid raad van bestuur Interuniversitair Centrum voor Oost-Europakunde (1982-2006)
 • Secretaris Contactgroep universitaire lerarenopleidingen Vlaanderen (CULOV) (2003-2006)
 • Lid internationaal wetenschappelijke comité tijdschrift "Revista de Psihologie si Stiintele Educatiei" (Brasov) (2006 tot heden)
 • Conférencier op regionale, nationale en internationale studiedagen en symposia (sinds 1978)

Publicaties

 • Auteur van talrijke artikels en recensies in diverse algemene en wetenschappelijke tijdschriften (sinds 1972)
 • Auteur en mede-coördinator van het boek "Oost-Europa in Europa. Eenheid en verscheidenheid", VUB Press, Brussel, 1996
 • Auteur en mede-coördinator van het boek "Oost-Europa en België. Samenwerken in verscheidenheid", Garant, Antwerpen, 2002
 • Auteur van "De Verlichting in Europa", 3 dln, Vereniging Vlaamse Leerkrachten, Antwerpen, 2004-2005
 • Auteur of medeauteur van didactische uitgaven, zoals :
 1. Romeins recht. Een bruikbare inleiding voor classici en historici. Vereniging Leraren Geschiedenis, Tielt, 1988, diverse herziene en aangevulde uitgaven
 2. Romeins recht. Bloemlezing voor het secundair onderwijs. Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1991. Leerboek + handleiding : diverse herziene en aangevulde uitgaven. Auteurs : Pieter De Meyere, Robert Duthoy, Paul Elsen
 3. De 'Belgen' van Twente. Achtergronden en verloop van een volksoproer. Vereniging Vlaamse Leerkrachten, Antwerpen, 2000
 4. Jean-Paul Marat (1743-1793). Vereniging Vlaamse Leerkrachten, Antwerpen, 2006
 5. Het onderwijssysteem in Roemenië. Auteurs: Marcela Luca en Pieter De Meyere. Vereniging Vlaamse Leerkrachten, Antwerpen, 2008
 • Didactisch en wetenschappelijk advies voor diverse leerlingenbundels Project Algemene Vakken (PAV). uitgeverij De Boeck, Antwerpen (2001-2004)
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links