Facebook Page - FVG Antwerp

Christian Vandekerkhove

Christian Vandekerkhove

Antwerpen, 25 september 1953, 9u MET

Eerste opleiding: Informatica, CIC: systeemprogrammeur, systeemanalist.

Proefschrift: De Computer in dienst van de Getaltheorie.

Gedurende jarenlange beroepsactiviteit in de commerciële sector, zelfstudie vergelijkende godsdienstwetenschappen, ethiek en spiritualiteit.

Formeel: MA in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen aan de FVG.

Proefschrift: Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling.

E-mail adres:    

Mijn inspiratie

Fundamentele pilaren in mijn mens-zijn zijn altijd geweest, enerzijds de spirituele beleving en de mystieke ervaring; anderzijds de rationele en wetenschappelijke benadering van de wereld. Beide zijn voor mij nooit contradictorisch geweest.

Vandaar dat ik steeds getracht heb mij in beide richtingen te ontplooien.

Reeds in mijn jeugd moest ik vaststellen dat de wereld rondom mij deze twee invalshoeken vaak zag in een of/of relatie, terwijl het voor mij een en/en relatie was.

Daarom heb ik me steeds aangetrokken gevoeld tot bewegingen die in deze twee démarches geen antinomie zagen, wat me in contact bracht met de Theosofie, het Bahá’í geloof, de parapsychologie en in fine het hylisch pluralisme.

Ik zie mijn taak dus vooral als een verzoener tussen deze twee schijnbaar tegenstrijdige benaderingen van de wereld en de mens.

Huidige functies

Docent Theosofie, Parapsychologie en Hylisch Pluralisme aan de FVG

Bibliotheekmedewerker aan de FVG

Daarnaast een aantal mandaten in spirituele en religieuze bewegingen.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links