Facebook Page - FVG Antwerp

Jo Haazen

Jo Haazen

Jo Haazen (Antwerpen, 24 december 1944) is een Vlaams musicus en geldt als één van de beste beiaardiers van België.

Hij studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen en aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen. Hij was van 1968 tot 1981 stadsbeiaardier te Antwerpen, leraar muzikale opvoeding en esthetica aan het Instituut 'Van Celst' (middelbaar onderwijs) en leraar Esperanto aan de Stedelijke Avondleergangen voor Talen te Antwerpen. Van 1970 tot 1975 was hij voorzitter van de Koninklijke Esperanto-vereniging 'La Verda Stelo'.

Als eerste laureaat van het 8ste, 9de en 10e Internationaal Beiaardconcours van het Holland-Festival te Hilversum (1966-68) ontwikkelde hij zich tot een van de beste beiaardiers van de huidige generatie. Zijn legendarische concerten vanuit de Onze-Lieve-Vrouwentoren te Antwerpen brachten duizenden toehoorders op de been. Hij ligt aan de basis van de renaissance van de beiaardkunst in Vlaanderen na de tweede wereldoorlog en wordt beschouwd als een eminentie op beiaardgebied. Jo Haazen was van 1981 tot 2009 stadsbeiaardier te Mechelen en van 1981 tot 2010 directeur van de wereldvermaarde Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn".

Haazen volgde tekenlessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en de Tekenacademie te Sint-Niklaas. Hij legde zich toe op de archeologie en werd betrokken bij de historische opgravingen te Hannekeswerve (Aardenburg, Nederland, 1964) en bij de opgraving van middeleeuwse grafzerken en fresco's in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen (1973), in opdracht van het Antwerps Provinciebestuur.

Hij bekwaamde zich in verschillende esoterische disciplines, leerde de Indische danskunst 'Bharata Natyam' bij Jetty Roels (Dansstudio "D' Oude Kapel" te Gent) en was stichter en promotor van 'De Zonneschool', een pluralistische vereniging voor individuele en maatschappelijke bewustwording.

Hij schreef een vijfdelig methodisch leerboek voor beiaard evenals verschillende publicaties over klokkenkunst, religieuze en filosofische onderwerpen.

Jo Haazen concerteerde in vele landen. Hij promootte de beiaardkunst in Japan en Rusland en werd aangesteld als titularis-beiaardier van de Peter-en-Pauluskathedraal te Sint-Petersburg. Hij is tevens hoogleraar aan de Faculteit voor Kunst van de Staatsuniversiteit te Sint-Petersburg (afdeling orgel, klavecimbel en beiaard) en gastdocent aan de FVG te Antwerpen. Op maandag 26 september 2011 sprak hij ter gelegenheid van het academiejaar 2011-2012 de officiële oratie uit getiteld Helderheid en eenvoud voor een nieuwe tijd.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links