Facebook Page - FVG Antwerp

Jan M.F. Van Reeth

Jan M.F. Van Reeth

Jan M.F. Van Reeth

Geboren: Antwerpen, 6 februari 1960
Heideland 2a - 2640 Mortsel
Tel.: 03/449 54 55
Lid Decanaat

 • Docent Godsdienstgeschiedenis van het Nabije Oosten, Mysteriegodsdiensten, Antieke Filosofie, Oosterse Kerken, Kalâm en Methodiek - Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) - Antwerpen (2005).
 • Docent Grieks, Geschiedenis van de Antieke Filosofie, Methodiek - SJC - 's Hertogenbosch (2006).

Studies

 • Kandidaat Klassieke Filologie (U.F.S.I. Antwerpen)
 • Licentiaat Klassieke Filologie (R.U. Gent)
 • Licentiaat Oosterse Filologie en Geschiedenis (Syrisch, Arabisch, Armeens - K.U. Leuven).
 • Laureaat van de Reisbeurzenwedstrijd, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/NUFFIC: studie aan de R.U. Leiden en studieverblijven aan het Nederlands Instituut voor Archeologie en Arabische Studiën in Kaïro en het Amerikaans Instituut te Amman (Jordanië).
 • Doctor in de Taal- en Letterkunde (Latijn en Grieks - K.U. Leuven).

Activiteit

 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Faculteit Letteren - Aziatische en Islamitische Studies (K.U.Leuven, 1995)
 • Assistent Faculteit Letteren - Aziatische en Islamitische Studies (K.U.Leuven, 1996-2000).
 • Secretaris en vervolgens Voorzitter van het Nederlands Klassiek Verbond - Antwerpen (tot heden).
 • Vice-Voorzitter van het Nederlands Klassiek Verbond, hoofdbestuur (tot 2014).
 • Penningmeester van de Kon. Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (1997-2007)
 • Secretaris van het Belgisch Genootschap voor Oosterse Studies (2001-)
 • Lid van de Union Européenne des Arabisants et Islamisants (1996-).
 • Medestichter en Voorzitter van Organiek, vereniging voor orgelconcerten, Antwerpen (2006-2014).
 • Directeur d’Études invité, École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses – Sorbonne (2014).
 • Membre associé van de Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM), CNRS/EPHE/Sorbonne (2014-).
 • Vertegenwoordiger van België (‘National Representative’) en lid van het bestuur (‘Council’) van de Union Européenne des Arabisants et Islamisants (2018-)

Wetenschappelijke belangstelling

Geïnspireerd door de Skandinavische school voor vergelijkende godsdienstwetenschappen (Geo Widengren), onderzoek naar:

 • hellenistisch syncretisme (late oudheid, vroege middeleeuwen), inzonderheid met betrekking tot Syrië
 • het Syrische christendom
 • Mithracisme
 • bronnen en redactiegeschiedenis van de Koran, ontstaansgeschiedenis van de Islam
 • kalâm (islamitische theologie)

Enkele publicaties

 • Kalâm. Arabisch denken over God en wereld, Antwerpen, Garant, 2011, 215 pp.
 • [co-auteur D. DE SMET], De islam is modern, Leuven, 2001 (derde druk 2002) 153 pp.
 • La cosmologie de Bardayṣan, Parole de l'Orient 31, 2006, p. 133-144.
 • Le vignoble du Paradis et le chemin qui y mène. La thèse de C. Luxenberg et les sources du Coran, Arabica 53, 2006, p. 511-524.
 • Vie et geste de Saint-Georges, légende et histoire, in: B. JANSSENS (e.a.), Philomathestatos (OLA 137), Leuven 2004, p. 647-670.
 • L'Évangile du Prophète, in: D. DE SMET, G. DE CALLATAŸ, J.M.F. VAN REETH, Al-Kitāb. La sacralité du texte dans le monde de l'Islam (Acta Orientalia Belgica, Subsidia III) Leuven-Brussel-Louvain l. N. 2004, p. 155-174.
 • De islam en de wording van de Europese identiteit, Handelingen der Kon. Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 56, 2002, p. 35-58.
 • Le Coran silencieux et le Coran parlant: nouvelles perspectives sur les origines de l’islam, Revue de l’histoire des religions 230, 2013, p. 385-402.
 • Les Fardes de la Révélation. Une hypothèse sur la forme du Coran originel, Acta Orientalia Belgica 27, 2014, p. 145-162.
 • Melchisédech le Prophète éternel selon Jean d’Apamée et le monarchianisme musulman, Oriens Christianus 96, 2012, p. 8-46.
 • Bijdragen in Acta Comparanda 2006, 2010, 2011.

 

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links