Facebook Page - FVG Antwerp

Academisch Jaar FVG Antwerpen

De studie loopt over vier academiejaren. Elk academiejaar omvat twee semesters die telkens worden afgesloten met een examenreeks.
Voor het verkrijgen van het basic diploma (Beslissing Bestuur d.d. 23.07.2009) wordt het schrijven van een eindverhandeling vereist en voor het advanced diploma (Beslissing Bestuur d.d. 23.07.2009) het schrijven en verdedigen van een thesis.
Men raadplege het betreffende reglement.
Wat betreft de toelatingsvoorwaarden tot de studies leidend tot het bekomen van de Ph.D.-graad, wende men zich tot het decanaat.
Het aantal contacturen per academisch jaar bedraagt tussen de 420 en 550 uren uitsluitend in dagcursus. Hun juiste spreiding en de lessenrooster wordt bij inschrijving medegedeeld.
De mogelijkheid wordt geboden aan de studenten om het studieprogramma te spreiden over meerdere academiejaren. De modaliteiten hiervoor dienen vooraf met het decanaat besproken te worden. Voor elk academiejaar blijft evenwel het normale collegegeld verschuldigd.

Data Academisch Jaar 2020-2021

ACADEMISCH JAAR 2020-2021

Academische zitting 7 oktober 2020 (17u00 - 5 pm)
Orientatie 8 oktober 2020 te 11u00 
Begin colleges 12 oktober 2020 vanaf 10 u.
Herfstvakantie 2 november t/m 8 november 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Begin blokperiode (1e Semester) 18 januari 2021
Examens 24 januari t/m 5 februari 2021
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 21 februari 2021
Paasvakantie 5 april t/m 18 april 2021
Hemelvaart donderdag 13 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Begin blokperiode (2e Semester) 31 mei 2021 t/m 6 juni 2021
Examens 6 juni t/m 24 juni 2021
Proclamatie 28 juni 2021 vanaf 16u00
INFO-dag 28 juni 2021 vanaf 17u00 (5 pm)
 *** onder voorbehoud ***

Raadpleeg de kalender voor eventuele verandering.

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links