Facebook Page - FVG Antwerp

Toelatingsvoorwaarden

Worden tot het Basic Studies toegelaten:

 1. de houders van een gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs;
 2. de houders van getuigschriften of diploma's behaald in buitenlandse inrichtingen voor hoger secundair onderwijs, die gelijkwaardig erkend zijn bij Koninklijk of Ministerieel besluit;
 3. personen, die op voorstel van de decaan van de FVG en bij beslissing van de Raad van Beheer, het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig geachte studies gevolgd hebben;
 4. personen, die met gunstig gevolg een toelatingsexamen afleggen ten overstaan van een examencommissie voorgedragen door de Faculteitsraad.

Worden tot A.D. toegelaten:

 1. de houders van het diploma van baccalaureaat in de vergelijkende godsdienstwetenschappen afgeleverd door de FVG
 2.  houders van kandidatuurs- of licentiaatsdiploma's of gelijkwaardige afgeleverd door instellingen andere dan de FVG, waarvan de Faculteitsraad, op advies van de decaan oordeelt dat ze toegang kunnen verlenen tot de A.D.-studies. Het decanaat kan, indien nodig, beslissen dat een aantal bijkomende proeven met succes dienen afgelegd.
  Wat betreft de toelatingsvoorwaarden tot de studies leidend tot het bekomen van de Ph.D.-graad, wende men zich tot het decanaat.

Algemene voorwaarden:

 • De verleent geen studiebeurzen en komt niet tussenbeide in hun toekenning.
 • Buitenlandse studenten zijn allen extern. De huisvesting van de studenten wordt niet door de FVG voorzien.
 • Buitenlandse studenten worden aangenomen onder voorbehoud van inschrijving in het vreemdelingenregister.
 • Arbeidsbemiddeling behoort niet tot de taak van de FVG.
 • Aangezien de leerstof principieel één geheel vormt, is het bijwonen van alle colleges van de hoofdstam verplicht.
 • Vrijstellingen of afwijkingen op deze regel kunnen enkel, na grondige motivering, door de decaan toegestaan worden. Hetzelfde geldt voor eventuele vrijstelling van examens.
 • Artikel 2 van de Statuten van de FVG is ook toepasselijk op docenten en studenten. Elke docent en student is er bijgevolg toe gehouden zich steeds te gedragen in eerbied en verdraagzaamheid voor de diverse wereldbeschouwingen. Hij of zij zal zich bovendien onthouden van elke vorm van politieke propaganda en/of religieus proselitisme.
 

 

Togel Togel Togel Online Toto Slot Togel Online Togel178 Pedetogel Pedetogel Situs Togel Terpercaya Togel178 Togel279 Toto Macau Situs Togel Bandar Togel Agen Togel Bo Togel Daftar Togel Togel279 Toto Macau Bo Togel Terpercaya Toto Togel Sabatoto Slot Server Luar Negeri rote4d rote4d rote4d togel158 togel158 togel279 togel279 pedetogel togel178 rote4d sabatoto Togel279 Rote4d Togel Online togel sabatoto pedetogel Slot88 Situs Togel Prize 123 Bo Togel Terpercaya Togel Online Daftar Akun Togel Resmi Toto Macau Toto Togel Situs Togel Terpercaya Situs Togel Via Pulsa Tanpa Potongan Daftar Togel Via Pulsa Tanpa Potongan Daftar Togel Via Dana Togel Via Dana Toto Slot Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpercaya Bandar Togel Hadiah 4D Bo Togel Hadiah 2D bo togel terpercaya pedetogel Pedetogel togel158 pedetogel togel178 togel178 togel158 PEDETOGEL PEDETOGEL PEDETOGEL pedetogel pedetogel Togel Via Dana Togel Situs Toto dana toto toto togel togel via pulsa bandar togel togel178 pedetogel sabatoto togel158 togel279 pragmatic178 novaslot88 result macau bo togel hadiah 2d 200rb daftar akun togel resmi dana toto togel158 pedetogel togel279 togel158 pedetogel rote4d rote4d sabatoto toto macau toto macau togel158 pedetogel sabatoto togel178 togel279 togel158 togel158 togel178 togel279 pedetogel togel158 sabatoto togel178 pedetogel