Facebook Page - FVG Antwerp

Diploma's

Voor het verkrijgen van het Basic Diploma in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (beslissing bijzondere Algemene Jaarvergadering van 4 november 2009. K.B. 21 januari 2010) wordt het schrijven van een eindverhandeling vereist en voor het Advanced diploma in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (beslissing bijzondere Algemene Jaarvergadering van 4 november 2009. K.B. 21 januari 2010) het schrijven en verdedigen van een thesis.
Men raadplege het betreffende reglement.

  • Basic diploma in de vergelijkende godsdienstwetenschappen.
  • Advanced diploma in de vergelijkende godsdienstwetenschappen.

Vrije studenten krijgen een getuigschrift hetzij van gedane partiƫle studies en examens, hetzij van regelmatige aanwezigheid; zij kunnen echter geen aanspraak maken op titels en/of diploma's door de FVG toegekend.

De Faculteit is een bij KB erkende instelling. Juridisch is ze een IVZW (Internationale Vereniging), erkend als onderwijsinstelling van de 3de niveau (MB - Sociale Zaken - van 10.08.1993, met verwijzing naar het KB dd. 28.06.1969). Sedert 23.02.2006 heeft de FVG een raamakkoord met de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zodat studenten de mogelijkheid hebben individuele vakken te volgen in het normale traject van de bachelor studies.

Prettige opmerking:
VDAB in Vacature van 5 juni 2010 "Godsdienstwetenschappen bij de eerste 20 diploma's met succesgarantie".

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links