Facebook Page - FVG Antwerp

Cartrysse Fonds

Het bestuur heeft op de algemene statutaire jaarvergadering van 13 maart 2008 besloten een rekening te openen i.v.m. projecten/onderzoek. Op de decanale vergadering van 23 april 2008 werden drie punten vastgelegd waarvan punt 2: De Onderzoeksraad beheert en verdeelt de onderzoeksfondsen en beoordeelt de dossiers die haar zijn voorgelegd door een onderzoekscommissie. Punt 3: De FVG richt een onderzoeksfonds op waarbij onder meer gestreefd wordt naar externe financiering.
Dergelijk onderzoek kan handelen over 'het verschijnsel' religie, 'oude' en 'nieuwe' levensbeschouwingen, opzoekingen i.v.m. joodse, islamitische, boeddhistische, jainistische en andere door hen gehanteerde rituelen, oude christelijke, joodse en andere initiatieven, gebouwen (het op kaart brengen van bepaalde religieuze gebouwen, begraafplaatsen (1)), enz.
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor ons en onze maatschappij. Onderzoek is niet eenvoudig en niet goedkoop. Aan ons proefstuk zijn we niet. In het verleden hadden wij korte projecten (2) en langdurige projecten (3). Tevens wordt aan onze docenten gevraagd een bepaald project op zich te nemen, eventueel in samenwerking met studenten en externe wetenschappers.
Het fonds draagt de naam van onze oud-studente Godelieve Cartrysse (gestorven in 2003).

Najaar 2012

Geachte vrienden donateurs, Najaar 2012

Het academiejaar 2011-2012 werd afgesloten op donderdag 28 juni met een proclamatie en de jaarlijkse INFOdag.
Een INFOdag om nooit te vergeten! Zij brak alle records! Nog zelden zoveel aanwezigen en mogelijke kandidaat studenten en een verkoop van de Acta Comparanda XXIII, dubbel zoveel als het jaar voorheen!

In het voorjaar werden wij gecontacteerd door het Sultanaat van Oman i.v.m. een mogelijke tentoonstelling met als thema "Religieuze Tolerantie".

Dank zij onze website en de tekst van voorzitter Jeremy Rosen had men de FVG verkozen boven andere academische instellingen.

Op 16 september was het dan zover! Een nokvolle faculteit met gastsprekers Mgr. P. Van den Berghe (ere-bisschop van Antwerpen), Schepen (wethouder) voor cultuur Philip Heylen, Dr. Karel Poma (minister van staat) en Dr. Mohammed Said al Mamaari (Adviseur ministerie Awkaf en religieuze zaken te Oman). De media was onder meer present met een opnameploeg van de televisie van het Sultanaat. Enkele sfeerbeelden zijn te bezichtigen op onze website, rubriek nieuwsarchief.

Op dit ogenblik zijn de nieuwe studenten druk in de weer voor een zgn. kerkentocht (rondleiding in Antwerpen en Brussel) en komen aldus dikwijls voor de eerste maal in hun leven in contact met het Boeddhisme, Humanisme, Protestantisme + o.m. bezoek aan het Museum aan de Stroom (het MAS).

Dank zij Uw spontane steun konden wij bedragen overmaken voor de publicatie van het boek van collega Laurent Lambrecht "Flarden van Licht" (Filosofische beschouwingen bij de openbaring en de rationaliteit van het westers monotheïsme. Jodendom, filosofisch monotheïsme, christendom en islam), met een voorwoord van Hubert Dethier, uitgegeven door ASP-Academic & Scientific Publishers (verkoop vanaf november), restauraties van waardevolle boeken en sjamanistische documenten, hoofdzakelijk uit Viet-Nam.

Mogen wij ook deze maal rekenen op Uw gewaardeerde financiële steun?! Diverse organisaties en verenigingen die jaarlijks een flink bedrag overmaakten, hebben door o.m. economische factoren hun steun voorlopig moeten stopzetten.

Uw inzet, hoe gering ook, is daarom een hart onder de riem.

Met vriendelijke groeten,
Chris Vonck

Ps. Het Sultanaat van Oman was zo vriendelijk ons een pakket DVD's Religieuze Tolerantie te schenken. Indien U deze DVD wenst te bezitten is een telefoontje of een e-mailtje aan ons voldoende!

Voor België
IBAN: BE47 0011 3642 1280
BIC: GEBABEBB
op naam van de FVG te 2610 Wilrijk-Antwerpen.

Voor Nederland

IBAN: NL08INGB0031 62270
BIC: INGBNL2A
op naam van Fac. Verg. Godsdienstw. Te 2610 Wilrijk-Antwerpen

 

 

 

 

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links