Facebook Page - FVG Antwerp

Nieuwsarchief

Academische zitting 3 oktober 2017

 

Ensemble Dialogue bij de Academische ziting van Antwerp FVG

Ensemble Dialogue bij de Opening van het Academisch jaar 2017-2018 van Antwerp FVG

Dr. Rosenberg met Keynote speaker Dr. J. Temmerman (voorzitter FPG)

Dr. Rosenberg (prof. Joods Recht) met Keynote speaker Dr. J. Temmerman (voorzitter FPG)

Uitreiking van de Awards door L. Van Der Kelen

Uitreiking van de Awards door L. Van Der Kelen


Boekenmarkt 14 oktober 2017

Boekenmarkt FVG Antwerpen 14 oktober 2017


Uitnodiging Opening Academiejaar 2017-2018

Uitnodiging Opening Academiejaar 2017-2018


The Life and Legacy of Sun Myung Moon and the Unification movements in scholarly Perspective - May 29-30, 2017

Life and Legacy Sun Myung Moon - FVG Antwerpen

Photo: some of the lecturars: T. Van Loon (VUB/FVG), E. Barker (London School of Economics), D. Westbrook (University of California), R. Dericquebourg (CNRS, Paris), J. A. Beverley (Tyndale Seminary, Toronto), M. Introvigne (cesnur, Torino), J. Kim (Institute of Korean Messianic Movements), W. Fautré (HRWF, Brussels), G. Cryssides (University of Birmingham), B. Rigal)Cellard (Université de Bordeaux).
Uitnodiging INFOdag 30 juni 2017

Antwerp FVG - Uitnodiging INFOdag 30 juni 2017


ATEAF Tribale Kunst en Etnografica Beur

ATEAF Tribale Kunste en Etnografie Beurs - Antwerp FVG

ATEAF Tribale Kunst en Etnografica Beurs
kunst uit de Amerika’s – Oceanië – Azië – Afrika – Arctic.

ATEAF (Antwerp Tribal & Ethnographic Arts Fair)

8 & 9 april 2017

10.00-17.00
Gratis Toegang

Locatie:

FVG (Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen)
Kasteel Ieperman
Bist 164
2610 Wilrijk/Antwerpen

Diverse verzamelaars verkopen/ruilen voorwerpen uit eigen collectie. De voorwerpen komen uit de Amerika’s, Azië, Afrika en Oceanië. Ook kunnen bezoekers beroep doen op een gratis expertise van voorwerpen uit uw collectie door de aanwezige specialisten van het ‘Departement Religieuze Kunst en Etnografica’.

Info & deelname

FVG – Kasteel Ieperman – Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen
www.tribalartsfair.com

Facebook Groep ATEAF


Internationale Conferentie

FVG Antwerpen - Internationale Conferentie

THE LIFE AND LEGACY OF SUN MYUNG MOON AND
THE UNIFICATION MOVEMENTS IN SCHOLARLY PERSPECTIVE.

29-30 May 2017

Antwerp, Belgium
Faculty for Comparative Study of Religions and Humanism (FVG)
Bist 164. 2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel : + 32 3 830 51 58
Mail :    
Please return by mail your registration before May 15. Speakers who would not have registered by then will not be in the final program. Registration is mandatory for both speakers and non-speakers.

 First Name:  ________________________________________________________________________
 Surname:  ________________________________________________________________________
 Institution:  ________________________________________________________________________
 Mail:  ________________________________________________________________________

 

 Fees  Qty:  Amount  
 Registration fees: 100 euros (speakers and general public):  ____  ____________  euros
 Students: 20 euros:  ____  ____________  euros
 Lunch and coffee breaks May 29: 15 euros:  ____  ____________  euros
 Lunch and coffee breaks May 30: 15 euros  ____  ____________  euros
 Total:    ____________  euros

Payment: in cash on arrival at the conference.

Dinner on May 29 or 30 in town: to be decided on arrival.

Special diet requirements: vegetarian, vegan, allergies?

For the speakers: technological requirements: powerpoint, retro photos...

Your registration form and information on dietary and technical requirements should be sent to all the following three addresses:     Boekenmarkt Ieperman 2017

Graag nodigen we u uit op de boekenmarkt die zal plaatsvinden op

zaterdag 18 februari te Wilrijk (Antwerpen).

De toegang is gratis!

Op deze boekenmarkt kan u terecht voor nieuwe en tweedehands boeken over onderwerpen zoals levensbeschouwing, religie, spiritualiteit, filosofie, mythologie, geschiedenis, etnografie, kunst, ...
Kortom, de ideale gelegenheid om op zoek te gaan naar boeken die je niet zo vaak in de gewone boekhandel zal tegenkomen.

Dit alles vindt plaats in de lokalen van FVG - Kasteel Ieperman op volgend adres:

Bist 164 2610 Wilrijk (ingang naast het gebouw via Sint-Bavostraat)

De boekenmarkt is geopend op 18 februari doorlopend van 10u tot 17u.
Toegang gratis, cafetaria aanwezig.

Voor meer info:

Website: http://boekenmarkt.ieperman.be/
E-mail:
Tel.: 03 / 830 51 58 of 0498 / 15 79 35

Hebt u zelf nieuwe of tweedehands boeken over bovenvernoemde onderwerpen te koop? Contacteer dan zeker Boekenmarkt Ieperman op bovenstaande gegevens om u in te schrijven als standhouder. Op de website vindt u eveneens een inschrijvingsformulier en alle nodige info.

Boekenmarkt Ieperman 2017

BOEKENMARKT - nieuw en tweedehands

FVG Antwerpen Boekenmarkt 8 oktober 2016

ATEAF - Antwerp Tribal & Ethnographic Arts Fair

Antwerp Tribal & Ethnographic Arts Fair ATEAF

Tribale Kunst & Etnografica Beurs
Amerika’s – Oceanië – Azië – Afrika - Arctic

ruilen & verkopen van voorwerpen uit privé collecties
gratis expertise

3 & 4 september 2016
10.00h-17.00h

Locatie:
FVG (Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen)
Kasteel Ieperman
Bist 164
2610 Wilrijk/Antwerpen

Gratis Toegang

Info & deelname

ATEAF
E.Vonck
0496537963
www.tribalartsfair.com

Uitnodiging Academische Zitting

Antwerp FVG Receptie


FACULTEIT VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN

(K.B. 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel.+32 (0)3 830 51 58. E-mail:
www.antwerpfvg.org

UITNODIGING OPENING ACADEMIEJAAR 2016-2017

De voorzitter en de leden van de algemene vergadering hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting 2016-2017.

Op woensdag 28 september om 17u in het Auditorium van het Districtshuis van Wilrijk.

Welkom: Prof. dr. H.M.P. Kersten
De oratie zal worden uitgesproken door collega Prof. B. Laytouss getiteld
"Op naar een volwaardige Islamitische opleiding met diverse levensbeschouwingen en een pluralistische visie vanuit de FVG.Enkele voorstellen toegelicht en uitdagingen naar de toekomst"

Uitreiking van de diploma’s en getuigschriften: Prof. dr. J. Van Reeth.
Uitreiking van de awards: Dhr. L. Van Der Kelen, Politiek commentator van het dagblad Het Laatste Nieuws.
Opening van het academiejaar door Drs. E.Dralans (voorzitter).

Op deze namiddag zal ook de nieuwe Acta Comparanda XXVII kunnen verkregen worden waarin o.m. de officiële oratie van 2015-2016 van collega Prof. dr. H. Rosenberg "Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal".


Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle

toga, stadskledij A.A.U.B.

INVITATION ACADEMIC MEETING 2016-2017

The Chairman and the Members of the General Assembly are delighted to invite you to the Academic Meeting 2016-2017 on
Wednesday, September 28th, 2016 at 5.00 PM at the Auditorium of District Wilrijk.
Welcome: Prof. dr. H.M.P. Kersten (trustee)
Academic Speech: Prof. B. Laytouss:
"Towards a full-bodied Islamic training with various faiths and religions, reinforcing the pluralistic vision of FVG.
Some proposals and challenges for the future”
Granting of Diplomas and Certificates: Prof. dr. J. Van Reeth (deanary)
Granting of Awards by Mr. L. Van Der Kelen, Political commentator of the National Newspaper Het Laatste Nieuws.
Opening of the Academic Year by Drs. E. Dralans (Chairman).

That afternoon also the new edition of Acta Comparanda XXVII will be presented with the Academic oration of Prof.dr. H.
Rosenberg
"If necessary, Stunned Ritual Slaughter can also be Kosher and Hallal".

Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle

robe, business attire R S V P

Op de academische zitting 2016-2017 op woensdag 28 september 2016 om 17u (5 PM) te Wilrijk-Antwerpen zal Drs. Brahim laytouss de officiële oratie uitspreken getiteld:

Drs. Brahim Laytouss

Op naar een volwaardige islamitische opleiding met diverse levensbeschouwingen en een pluralistische visie vanuit de FVG. Enkele voorstellen toegelicht en uitdagingen naar de toekomst.

Antwerp FVG sponsors


Uitnodiging INFOdag

FVG Antwerpen logo zwart

Faculty for Comparative Study of Religions and Humanism

Erkend bij K.B. 20.06.1980

Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen Tel. +32 (03) 8305158
Email:   -  www.antwerpfvg.org

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij nodigen wij U gaarne uit voor onze INFOdag op donderdag 30 juni 2016 vanaf 17u (5 PM) op ons adres te Wilrijk. U krijgt de gelegenheid onze studenten en docenten te begroeten en de studiegids 2016-2017 te ontvangen.

Die dag zal de nieuwe Acta Comparanda - Subsidia III - voor U beschikbaar zijn voor de prijs van € 12. Deze Subsidia III (250 p.!) is gewijd aan de conferentie van 21 en 22 april jl. getiteld "The Jehova's Witnesses in scholarly perspective: What is new in the scientific study of the movement". De Getuigen van Jehovah zijn in zoverre gekend dat men dadelijk denkt aan de mensen die niet aarzelen te blijven getuigen. Over hun stichting, theologie, geweldloos verzet, enz. is zeer weinig geweten. Deze uitgave is daarom een eye opener.

Meer dan 25 professoren uit binnen- en buitenland waren present te Wilrijk om hierover te reflecteren en hun verhandeling (paper) te presenteren. In deze Subsidia III leest men o.m. de studies van de professoren G. Chryssides (Verenigd Koninkrijk), M. Introvigne (Italië), R. Dericquebour (Frankrijk), Miquel Angel Plaza (Spanje), R. J. Furuli (Noorwegen), D.R. Jacobs (Verenigd Koninkrijk), Ph. Barbey (Frankrijk), W. Fautré (België), G. Besier (Duitsland), R. Ringvee (Estland), T. Richer (Australië), L. Larvent (Frankrijk), M.A. Zaiter (Frankrijk), B. Blandre (Frankrijk) en het voorwoord van ons bestuurslid dr. H. Rosenberg.

Acta Comparanda - Subsidia III is te verkrijgen door storting van € 21 op rekening IBAN BE 47 0011 3642 1280 BIC GEBABEBB van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen. Voor Nederland € 36 op rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08INGB0003162270).

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten van Westmalle & Morocco Nuts

FVG Antwerpen INFO dag 30 junii 2016 - sponsors

 


 


Encyclopedia of Buddhist Arts

Ontvangst Encyclopedia of Buddhist Arts bij FVG Antwerpen

Antwerpen, januari 2017.

Ontvangst van de Encyclopedia of Buddhist Arts (20 delen) uitgeven in 2016 door Buddha's Light Publications, USA.

 


 

FVG Antwerpen logo zwart

docenten en studenten van de FVG verwelkomen vrienden en
belangstellenden op

teachers and students of the FVG welcome friends and interested persons
on

enseignants et étudiants de la FVG accueillent ami(e)s et personnes
intéressées le

25 /01 /2017 - 16.00 H (4 PM)

Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

****

Introduction - voorstelling

Acta Comparanda – Subsidia IV
(285 p. bilingual – English/French)

'Proceedings of the International Conference -
Scientology in a scholarly perspective

24-25th January’ 2014

Introduction/introductie

prof. dr. H. Rosenberg, LLD., PhD. (Beheerder/Trustee FVG )

*****

New Year’s Drink

Antwerp FVG Receptie

Bestellingen zie Orders Acta Comparanda

 


 

Beste sympathisant,

Nog enkele dagen resten ons van het nieuwe jaar. Hierbij reeds een eerste indruk over 2016.

 • Er werden voor dit academiejaar 28 studenten ingeschreven waarvan 9 vrije studenten. De vrije studenten opteerden voor de vakken Judaïsme, Afrikaanse filosofie en Boeddhisme.
 • Er werd een wederzijdse link gelegd met de bibliotheek van het Instituut voor Joodse Studies (IJS) van de U.A. (https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ijs/bibliotheek/) 
 • In april werd op initiatief van het Observatoire Européen des Religions et de la Laïcité een 3e conferentie belegd met als titel “The Jehovah’s Witnesses in scholarly perspective: What is new in the scientific study of the movement?” Docenten en onderzoekers uit vrijwel alle continenten waren present. In onze uitgave Acta Comparanda-Subsidia III werden de verslagen opgenomen en uitgegeven.
 • Het is evident dat ook wij de “papieren instelling" stilletjes achter ons laten en zo mogelijk vervangen door digitale studiepakketten, idem de bibliotheek, de Acta’s, enz.
 • In oktober jl. werd onze rector en zijn vrouw, Lydia, gevraagd een congres bij te wonen in Taiwan. Dit congres zou o.m. resulteren in een bilateraal akkoord met de (Boeddhistische) Nanhua Universiteit. Dit akkoord wordt een dezer dagen ondertekend door o.m. collega Ch. Willemen.
 • Begin november werd tevens een akkoord gesigneerd met de Universiteit Cadi Ayyad te Marrakesh. Zie onderstaand persbericht in het landelijke dagblad Het Laatste Nieuws. Deze positieve bewegingen geven ons redenen voor zeer veel dankbaarheid. Uiteraard zou het mooi zijn Indien u met ons the finish van 2016 afsloot met een mogelijk financiële geste! Ook advies – op wat dan ook – is steeds welkom.

E. Dralans, voorzitter

Unief sluit akkoord met Marrakesh

De in Wilrijk gevestigde Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) sloot een overeenkomst voor samenwerking af met de Faculteit van Letteren en Menswetenschappen van de Université Cadi Ayyad in de Marokkaanse stad Marrakesh. Socioloog Aboulkasem Ziani, die in Antwerpen zijn doctoraat behaalde, is er een van de docenten. Het is het twaalfde dergelijk akkoord met faculteiten Wijsbegeerte, Religie en Kunst, dat de FVG heeft afgesloten. (LVDK/PHT)


België: BE83 3200 5164 7015. BIC:BBRUBEBB Nederl.: NL08 INGB 0003 1622 70. Tevens PayPal (zie www.antwerpfvg.org)Call for Papers
 

The Life and Legacy of Sun Myung Moon and the Unification Movements in Scholarly Perspective

29-30 May 2017

Antwerp, Belgium

Organized By

The European Observatory of Religion and Secularism (Laïcité) in partnership with Faculty of Comparative Study of Religion and Humanism (FVG), CESNUR and CLIMAS (Bordeaux)

Venue

Faculty of Comparative Study of Religion and Humanism (FVG), Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Belgium.
Tel.: +32 (0)3 830 51 58.
E-mail:
www.antwerpfvg.org

2016 marked the 50th anniversary of the publication of Exposition of the Divine Principle, written by Sun Myung Moon (1920-2012), founder of the Unification Church that has its roots in South Korea (1954). Since that time, the Unification Church—or Unificationism/Unification Movement(s), among other names and affiliated organizational entities—has spread worldwide and expressed itself in a variety of international contexts. The original Unification Church is a case study of a new religious movement that claims Christian roots but contains a unique and evolving theology, set of practices, and community life that set is apart from the majority Christendom (Catholic, Protestant, and Orthodox traditions). In this way it may be comparable to say Mormonism or Christian Science, though of course the Unification Movement has its origins outside the United States, and not surprisingly most of its members reside in Korea, Japan, the Philippines, and throughout East Asia. With the death of Rev. Moon in 2012, the Unification Church has fractured and a number of rival groups—in addition to dozens of smaller schismatic groups—now claim to be the rightful heirs of the founder’s theological mission and institutional legacies.

Thirty-three years after the publication of Eileen Barker’s groundbreaking book The Making of a Moonie (Oxford, Blackwell Publishers, 1984), we invite religious studies scholars to join us in Antwerp to focus on the Unification Church and Movement(s)—their evolution and possible transformations— over the course of 60+ years of existence.

The list of topics below is not exhaustive:

 • Evolution of the governance of the Unification Church/Movement(s),
 • Organization and associated groups,
 • Membership: numbers, growth, sociological profile. International expansion,
 • History, theology, and practices, iconography,
 • Perception in the world as a South Korean-born new religion,
 • Judicial issues addressing its status; prosecution in certain countries,
 • Impact on humanitarianism, art and culture in general,
 • Media relations and media coverage,
 • Influences in popular culture,
 • Relationship with the broader society.

Practical Information

Language of the conference: English.

Send a 10 line abstract, with a 5 line résumé of your previous work to:

Régis Dericquebourg, Associate Professor at the FVG and President of the European Observatory of Religions and laïcité (secularism)
E-mail:
and/or to Bernadette Rigal-Cellard, Professor at Université Bordeaux Montaigne, Vice-President of the Observatory.
E-mail:
and/or Massimo Introvigne : E-mail
and/or Donald Westbrook : E-mail
and/or Chris Vonck : E-mail

Papers will be considered for publication, with editorial details given during the conference. It is understood that each presenter must submit his or her paper first to the organizers for possible inclusion in the conference proceedings. When submitting the abstract, please inform the committee whether the paper has been submitted for review or publication in another venue.

Registration and Transportation

Registration Fee: 100 euros and 10 euros for each lunch.
Students: 30 euros and 10 euros each lunch.

There are many hotels in Antwerp and a few in the nearby town of Mortsel, which are discoverable online, and each attendee should book directly. FVG is located off of a bus line to downtown Antwerp.

Proposal Deadline: February 28, 2017

Scientific Committee:

 • Régis Dericquebourg, Associate Professor at the FVG and President of the European Observatory of Religions and laïcité (secularism), France and Belgium. Groupe de sociologie des religions et de la laïcité (Paris,CNRS)
 • Massimo Introvigne, CESNUR, Torino, Italy
 • Bernadette Rigal-Cellard, Professor in North American Studies, Université Bordeaux Montaigne, member de CLIMAS (Culture et littératures du monde anglo saxon), France
 • Chris Vonck, Professor in Religious Studies, Dean of the Faculty of Comparative Studies of Religions, (FVG), Wilrijk (Antwerpen), Belgium
 • Donald A. Westbrook, Professor and Mentor of Research Team, Faculty of Comparative Studies of Religions (FVG), Wilrijk (Antwerpen), Belgium; and Lecturer, University of California, Los Angeles, USA.

University Presidents Forum Taiwan 2016

Panel discussion on Buddhist studies

Panel Discussion on Buddhist studies Antwerp FVG

Participants

Participants Antwerp FVG

Meeting Master Hsing Yun

Meeting Master Hsing Yun


Receptie 35 jaar FVG

Antwerp FVG 35 jaar

docenten en studenten van de FVG verwelkomen vrienden & belangstellenden op

woensdag 9 december 19.00u
FVG-Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

**** 

voorstelling van de nieuwe Acta Comparanda door o.a. :
H.Rosenberg, T.Van Loon, J.Huysmans, H.Lodewycks

activiteiten en projecten 2016
rondleiding Bibliotheek
nieuwe aanwinsten Religieuze Kunst & Etnografica
kennismaking docenten
Receptie

A.A.U.B.                                                                                                                R.S.V.P.

****

Acta Comparanda - Nummer XXVI

Is ter plaatse beschikbaar voor de prijs van € 9. In deze uitgave zijn bijdragen van volgende personen:
will be at your disposal for the price of € 9. This issue includes articles by the next persons:
Dr. Fayyaz Gharaei (Mashhad, Iran):’ Pantheistic Thought in Hindu and Muslim Tradition’;
 Dr. Thomas Quartier, osb (Doetinchem, Nederland):
 ‘Kontemplation als Zeugnis des Leidens – Inter-spiritueller Dialog met dem engagierten Buddhismus’;
 Dr. Henri Rosenberg (Antwerpen, België) ‘ Joods Recht en Geneeskunde’;
 Dr. Fred. E. Woods (Provo, Utah, USA): ‘Is Truth stranger than Fiction – A conceptual look at the societies of Zion and Babylon and the search for a promised land’.

Verder een uitgebreide reflectie van Dr. Tony Van Loon over: “The Bella Figura of the Roman Church and child abuse”, het verslag/Report van de Werkgroep Søren Kierkegaard door Prof. Rit Van den Bergh en het “In Memoriam van Père Prof. Alfons J. Smet (1926-2015)” van de hand van Prof. H. Lodewyckx.
Tevens besprekingen/reviews van collegae H. Appels, L. Bonte, G. Cornelis, S. Landuyt, H. Van Damme, G. Van der Marlière, E. Van Laerhoven, en C. Vonck

Acta Comparanda XXVI is te verkrijgen door storting van € 16 op rekening 001-1364212-80 (BIC GEBABEBB / IBAN BE 47 0011 3642 1280) van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen. Voor Nederland € 19 op rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08INGB0003162270).

Antwerp FVG Receptie

A visit to the Antwerp Fo Guang Shan tempel on April 25, 2016

Bezoek Fo Guang Shan tempel

About 35 scholars and students attented the International Conference "The Jehovah's Witnesses in scholarly perspective - April 21-22, 2016"

Bezoek Fo Guang Shan tempel 

Overpeinzingen
Reflections on the theme

ACADEMISCHE ZITTING 2015

Academische Zitting FVG Antwerpen 2015

FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN

(K.B. 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel.+32 (0)3 830 51 58. E-mail: info@www.antwerpfvg.org. www.antwerpfvg.org.

 UITNODIGING OPENING ACADEMIEJAAR 2015-2016

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2015-2016,
Op woensdag, 30 september 2015 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Verwelkoming: Prof. dr. J. Van Reeth (decanaat)
Uitreiking diploma's en getuigschriften: Prof. dr. B. Kersten (bestuurslid)
Uitreiking van de Awards Blijk van Waardering : Prof. dr. Chr. Vonck (rector)
Academische oratie door Prof. dr. H. Rosenberg : “Als het moet is verdoofd ritueel slachten ook koosjer en halal
Plechtige opening van het academiejaar: Drs. E. Dralans (voorzitter)

Muziek: N.Vandevenne bespeelt de Tanpura

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle en Morocco Nuts te Borgerhout

toga, stadskledij A.A.U.B.

INVITATION ACADEMIC YEAR 2015-2016

The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to the
Academic Meeting of 2015-2016
on Wednesday, September 30th, 2015 at 5.00 pm. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerp)

Welcome: Prof. dr. J. Van Reeth, (deanary).
Granting of Diplomas and Certificates: Prof. dr. B. Kersten (trustee).
Granting of Awards: Prof. dr. Chr. Vonck (rector)
Academic Speech: Prof. dr. H. Rosenberg: "If necessary, Stunned Ritual Slaughter can also be Kosher and Hallal"
Opening of the Academic Year by Drs. E. Dralans (chairman)

Music:: N.Vandevenne plays the Tanpura

Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle and Morocco Nuts, Borgerhout

robe, business attire RSVP

Receptie aangeboden door de Trappisten Westmalle

Enkele sfeerfoto`s van de Acadmische ZittingAcademische Zitting FVG Antwerpen

 

Deense ambassadeur op bezoek bij FVG Antwerpen

A visit of the new Danish Ambassador, Madame Louise Bang Jespersen together with the Honorary Consul-General of Danemark, Mister George Caulier on May the 19th. Discussion on co-operation concerning a possible Conference on the philosophy and the personality of S. Kierkegaard.

Since 26  years an active Workgroup on Kierkegaard meets every month.

Zweeds bezoek bij FVG Antwerpen

FVG Antwerp ontvangt Zweeds bezoek

 

TRIBAL ETHNOGRAPHIC & ART FAIR - september 2015Tribal Arts Fair september 2015 

THE EVOLUTIONS OF CHRISTIAN SCIENCE IN SCHOLARLY PERSPECTIVE

The evolutions of Christian Science in scholarly perspective

April 23-24, 2015
Antwerp, Belgium

Organized by: The European Observatory of Religion and Secularism (Laïcité) in partnership with Faculty of Comparative Studies of Religions, CESNUR and CLIMAS (Bordeaux)

Venue: Faculty of Comparative Studies of Religions (FVG). Wilrijk (Antwerpen) Belgium
Website : www.AntwerpFVG.org

The Evolution of Christian science in scholarly perspectiveThursday April 23. 2015
-
 Welcome speech
Vinai Kumar, Trustee of the FVG, Prof. em. of the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITG)
-
 Introduction and Opening
Chris Vonck. Rector of the Faculty
-
 “Christian Science: the first healing Church”
Régis Dericquebourg, Université de Lille, CNRS
-
 “Christian Science and its Christian origin”
Shirley Paulson, University of Birmingham
-
 “Christian Science’s faith healing practice in the United States and Canada an overview from a historical and legal perspective”
Nawal Issaoui, Université Bordeaux Montaigne
-
 “The Impact of Christian Science on Political Women in the early 20th Century in UK.”
Robin Harragin, Claremont Fan Court School, UK
-
 “How does Christian Science Relate to Orthodox Theology?”
Timothy Rider, Birkbeck University (UK)
-
 “Christian Science and Scientology: Ecclesiologies”
Donald Westbrook, Claremont Graduate University (USA):

Friday April 24. 2015
-
 “Architecture of the Church of the Christian Science”
Sally Lessiter, Oxford Brookes University
-
 “The Christian Scientist as Artist: “From James Franklin Gilman to Joseph Cornell”
Massimo Introvigne, CESNUR

for ordering, paying and shipping costs contact 

Enkele sfeerfoto`s van het Congres

Sfeerfoto's Congres FVG

Sfeerfoto's Congres FVG

TRIBAL ARTS FAIR

Tribal Arts Fair - FVG Antwerpen april 2015

BOEKENMARKT 17 JANUARI 2015

Antwerp FVG organiseert een Boekenmarkt

FVG Antwerpen - Boekenmarkt 17 januari 2015

UITNODIGING -INVITATION

Uitnodiging Opening Academiejaar 2014-2015

Antwerp FVG Opening Academiejaar 2014-2015 FVG Antwerpen Academische zitting 2014
Enkele sfeerbeelden van de Academische ziitting FVG Antwerpen, oktober 2014

Uitnodiging Opening Academiejaar 2014-2015 Antwerp FVG

FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
(Koninklijk Besluit 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel. 03 830 51 58. E-mail: info@www.antwerpfvg.org. www.antwerpfvg.org

UITNODIGING OPENING ACADEMIEJAAR 2014-2015 

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2014-2015,

Op donderdag, 2 oktober 2014 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Verwelkoming: Prof. Dr. Chr. Vonck, rector.
Uitreiking diploma's en getuigschriften: Prof. Dr. J. Van Reeth, lid decanaat.
Uitreiking van de Awards Blijk van Waardering : Dr. K. Poma, bestuurslid, Minister van Staat
Academische oratie door Prof. Dr. T. Van Loon "Geloof en Ongeloof in Academia".
Plechtige opening van het academiejaar door Drs. Fr. Stappaerts, Inspecteur-adviseur niet confessionele zedenleer

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle en Morocco Nuts te Borgerhout

toga, stadskledij                                                                                                                                                            A.A.U.B.


INVITATION ACADEMIC MEETING 2014-2015 

The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to the Academic Meeting of 2014-2015

on Thursday, October, 2nd, 2014 at 5.00 p.m. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerp)

Welcome: Prof. Dr. Chr. Vonck, rector.
Granting of Diplomas and Certificates: Prof. Dr. J. Van Reeth, member deanery.
Granting of Awards: Dr. K. Poma, trustee, Minister of State.
Academic Speech: Prof. Dr. T. Van Loon: "Belief and Unbelief in Academia" 
Opening of the Academic Year by Drs. Fr. Stappaerts, Inspector-Advisor non-confessional ethics

Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle and Morocco Nuts, Borgerhout

robe, business attire                                                                                                 RSVP

Uitnodiging Opening Academiejaar 2014-2015 Antwerp FVG (footer)

 

IN MEMORIAM KAREL POMA

Minister van Staat, Bestuurslid FVG - 14/03/1920 - 28/12/2014

Op 2 oktober jl. was het ons bestuurslid Karel Baron Poma die twee awards (blijk van waardering) uitreikte aan enerzijds vrienden van de Antwerpse Jain gemeenschap en aan de firma die de FVG steunde met de donatie van een nieuwe fontein, namelijk de firma IPS. Dr. Karel Poma, minister van staat, is op 94-jarige leeftijd heengegaan.

Hij was gekend als Karel de Goede. Als minister van Cultuur Steunde hij de FVG financieel. Zijn bestuursmandaat in onze instelling was meer dan waardevol. Toen de overheid ons vroeg te associëren met een universiteit was Poma de persoon die de link te weeg bracht met o.a. de VUB. Zijn open geest is en blijft voor allen een voorbeeld.


Karel Poma In Memoriam

UITNODIGING -INVITATION

Infodag FVG Antwerpen donderdag 26 juni 2014 

Geachte mevrouw/mijnheer, juni 2014

Hierbij nodigen wij U gaarne uit voor onze INFOdag op donderdag 26 juni 2014 vanaf 17u (5 PM) op ons adres te Wilrijk.
U krijgt de gelegenheid onze studenten en docenten te begroeten en de studiegids 2014-2015 te ontvangen.
Die dag zal de nieuwe

Acta Comparanda - Nummer XXV

voor U beschikbaar zijn voor de prijs van € 9. In deze uitgave zijn volgende bijdragen gepubliceerd:
Boenders, Frans: De academische oratie van 2013-2014 - "Bardo Thödo of het ‘Tibetaans dodenboek’ in westerse perceptie"; Kuypers, Etienne: "Het onoverzichtelijke tijdperk. Proeve van een filosofie van de straat"; Laurent Lambrecht: "Nicolaus Cusanus – Ontwerper van een moderne interreligieuze dialoog tussen christendom en islam"; Peckstadt, Athenagaros: "Le Patriarche Œcuménique Athénagoras et la Levée des Anathèmes Réciproques"; Premanand, Anupam: "The historical role of world religions in advancing globalization processes"; Thomas Quartier: "Performative Theologie - Ein Experiment religiöser Wissenschaft im Spiegel mittelalterlichen Mönchtums"; Rosenberg, Henri: "Towards a New Theological Discourse (or a new Maimonidean "Guide for the Perplexed") in the Age of the Big Bang and Quantum Reality"; Revis, Paul: "ABRAXAS – Jungs centrale ontdekking in het rode boek".
Verder een rits besprekingen van de collega’s G.R. Ramamurthi, M. Strubbe, J. Rosen, R. Van Den Bergh, J. Van Reeth, Y. Verbraeck, en C. Vonck, plus het jaarverslag van de Werkgroep Kierkegaard, een verslag van Martine Hertogs over de lezing van Jan De Zutter dd. 12 februari 2014 "Santeria of het huwelijk tussen Yorubareligie en Katholicisme", een reflectie van Zamie Keanan: "Are miracles just legends from the past ?" en het "In Memoriam Abraham Malinsky".


Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten van Westmalle & Morocco Nuts


Acta Comparanda XXV is te verkrijgen door storting van € 14 op rekening 001-1364212-80 (BIC GEBABEBB / IBAN BE 47 0011 3642 1280) van Acta Comparanda, Wilrijk-Antwerpen. Voor Nederland € 18 op rekeningnummer ING 3162270 (BIC:INGBNL2A / IBAN: NL08INGB0003162270).

Download uitnodiging hier.

Infodag FVG Antweroen 26 juni 2014

Tribal Arts Fair

Tribal Arts Fair - FVG Antwerpen - 6 en 7 september

Amerika’s – Oceanië – Azië – Afrika

Tribale Kunst & Etnografica Beurs

Diverse verzamelaars verkopen/ruilen voorwerpen uit eigen collectie

Tribal Arts & Ethnographics Fair

Several collectors sell / trade items from their own collection

6 & 7 September

10.00h-17.00h

FVG – Kasteel Ieperman

Bist 164 – Wilrijk/Antwerpen

Gratis Toegang/Free entrance

Info :

The Magic of the Mask

De Magie van het Masker - FVG Antwerpen

Expo: “de Magie van het Masker”

Data: 22 april 2014 t/m 23 mei 2014

Uur: van maandag t/m vrijdag 10u00 tot 16u00

Extra: Weekend opening op 10 en 11 mei van 10u00 tot 16u00

Plaats: Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Bist 164 – 2610 Wilrijk

Toegang: gratis

Rondleidingen op afspraak: gratis

Inhoud Expo: Maskers uit eigen FVG collectie en privé collecties

Info:
FVG Antwerpen
Bist 164 – 2610 Wilrijk
03.830.51.58

www.antwerpfvg.org

Contactpersoon: Ernie Vonck

Doelstellingen - doelgroep:
De mens en maskers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maskers zijn allicht de oudste vorm van expressie die de mensheid ooit heeft uitgevonden. Alle gemeenschappen en culturen hebben op een bepaald moment in hun geschiedenis maskers voor diverse - soms dezelfde – redenen gebruikt. Tegenwoordig hebben maskers veeleer een exclusieve artistieke functie gekregen en worden ze vooral gebruikt in theater en carnaval. Zeer fascinerend daar hun ‘primitieve’ functies en hun esthetische waarde als zijnde kunstwerk nog steeds die mysterie, die magie met zich meedragen komende uit een ver verleden gehuld in hun heilige, mystieke en magische rol.
Deze tentoonstelling wil niet alleen “tentoonstellen” maar de bezoekers duidelijk informeren naar de functies van maskers. Het zijn trouwens ook maskers die een bron van inspiratie voor kunstenaars, verhalenvertellers, stripverhalen, enz… vormen.
Er is een begeleidende catalogus ter beschikking zijn. Rondleidingen zijn mogelijk op aanvraag voor scholen, verenigingen, aangepast aan leeftijd en interesse. De allerkleinsten krijgen diverse kleurprenten mee.

Chris Vonck van FVG Antwerpen in "Kerk en Leven" van 8 januari 2014

Chris Vonck van FVG Antwerpen in Kerk en Leven van 8 januari 2014

Download het artikel hier in .pdf

Rabijn Prof. Avraham Josef Malinsky overleden

Rabijn Prof. Avraham Josef Malinsky overleden


UITNODIGING -INVITATION

UITNODIGING ACADEMIEJAAR - ACADEMIC MEETING 2013-2014

Academische zitting 2013 - FVG Antwerp Academische zitting 2013 - FVG Antwerp
Enkele sfeerbeelden van de Academische zitting

FACULTEIT VOOR VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
(Koninklijk Besluit 08.07.1980)
Bist 164 - B-2610 Wilrijk-Antwerpen. Tel. 03 830 51 58. E-mail: .
www.antwerpfvg.org
.

De voorzitter en de leden van de Algemene Vergadering hebben het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de Academische Zitting ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2013-2014,
Op woensdag, 2 oktober 2013 om 17u in het auditorium van het District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Verwelkoming: Prof. Dr. J. Van Reeth (decanaat).
Uitreiking diploma's en getuigschriften: Drs. Fr. Stappaerts (decanaat).
Uitreiking van de Awards Blijk van Waardering : Prof. Dr. Chr. Vonck, Rector.
Inleiding van de spreker door bestuurder Dr. V. Kumar, Prof.em I.T.G.
Academische oratie door Frans Boenders,
(Erevoorzitter van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten).
"Bardo Tödol - het Tibetaans Dodenboek in de westerse perceptie".
Plechtige opening van het academiejaar door Prof. Dr. H.M.P. Kersten,

****
The Chairman and the Members of the General Assembly of the FVG are delighted to invite you to
the Academic Meeting of 2013-2014
on Wednesday, October, 2nd, 2013 at 5.00 p.m. at the Auditorium of District Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk (Antwerp)
Welcome: Prof. Dr. J. Van Reeth (Deanery).
Granting of Diplomas and Certificates: Drs. Fr. Stappaerts (Deanery).
Granting of Awards: Prof. Dr. Chr. Vonck, Rector.
Introduction of the speaker by boardmember Dr. V. Kumar, Prof.em I.T.G.
Academic speech by Frans Boenders, (Honorary Chairman of the Royal Academy for Sciences and the Arts of Belgium):
"Bardo Tödol - the Tibetan Book of the Dead in Western Perception"
Opening of the Academic Year by Prof. Dr. H.M.P. Kersten,

****
Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten te Westmalle Reception offered by the Trappist Brewery of Westmalle

robe, business attire RSVP

toga, stadskledij A.A.U.B.

Sponsors FVG Antwerp

Download Invitation/Uitnodiging


Hilda Craeybeckx overleden

Hilda Craeybeckx overleden
Foto : Hilda Craeybeckx (links) bij de plechtige opening van het WCJA Department of Jain Studies op 27 juni 2007

Hilda Craeybeckx (11 augustus 1927- 6 augustus 2013)

Doctor in de rechten Hilda Craeybeckx is overleden na een lange ziekte. Zij was een kwarteeuw kabinetschef van haar vader, de legendarische Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx (1897-1976):

Hilda Craeybeckx zette zich meer dan zestig jaar lang belangeloos in voor UNICEF. Zij was de drijvende kracht achter de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag door België, dat in 1992 van kracht werd. In 2010 kreeg ze de prestigieuze "Special Achievement Award" van UNICEF, een internationale erkenning voor mensen of instellingen die op uitzonderlijke manier bijdragen tot de ontwikkeling en groei van de organisatie.

Hilda Craeybeckx was eveneens ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de FVG.

*

De crematie en asverstrooiing vond in intieme kring plaats. Op 7 september vindt om 10 uur een afscheidsplechtigheid georganiseerd in De Zwarte Panter te Antwerpen. Op vraag van haar familie, bieden we aan de vrienden en kennissen van Hilda Craeybeckx de mogelijkheid om een gift te doen voor het doel dat haar zo na aan het hart lag: het welzijn van kinderen wereldwijd.
Giften zijn welkom op het rekeningnummer van UNICEF België:
IBAN: BE31 0000 0000 5555
BIC: BPOTBEB1
Met als mededeling: "In Memoriam Hilda Craeybeckx".

Uitnodiging/Invitation INFODAG 27 juni 2013

Download de uitnodiging/invitation

Hierbij nodigen wij U gaarne uit voor onze INFOdag op donderdag 27 juni 2013 vanaf 17u op ons adres te Wilrijk. U krijgt de gelegenheid onze studenten en docenten te begroeten en de studiegids 2013-2014 te ontvangen.

Die dag zal de nieuwe Acta Comparanda - Nummer XXIV - voor U beschikbaar zijn voor de prijs van € 9.
In deze uitgave zijn volgende bijdragen gepubliceerd:
De academische oratie van 2012-2013 door Gerard Bodifee "Hindert de rede de religie?", tevens bijdragen van Mgr. A. Peckstadt "La sécularisation, la mondialisation et l'appauvrissement de la spiritualité dans le cadre de la crise actuelle", Dr. Th. Quartier "Das monastisch liturgische Revival", Dr. E. Kuypers "Beknopte Fenomenologie van het Creatief Intellect. De utopische verbeeldingskracht in neurofilosofisch perspectief. Deel II", Dr. H. Rosenberg "De hoofddoekencontroverse of de kruistocht van het secularisme", Dr. F. Gharaei "Asceticism in the Opinion of the Yogī and Ārif, en van Dr. H. Kimmerle "Drie hoofdaspecten van de Afrikaanse religies en filosofie - het animisme als de zesde grote wereldreligie".

Verder een rits besprekingen van de collega’s P. Briot, W. Decleir, L. Lambrecht, G.R. Ramamurthi, M. Strubbe, H. Van Damme, C. Vandekerkhove, R. Van den Bergh, E. Van Laerhoven, J. Van Otten, J. Van Reeth, Th. Venckeleer, Y. Verbraeck, C. Vonck, en D. Wursten, plus het jaarverslag van de Werkgroep Kierkegaard en het In Memoriam van Herman-Emiel Mertens.

Receptie aangeboden door de Brouwerij der Trappisten van Westmalle & Morocco Nuts

Download de uitnodiging/invitation

European identity - in the eyes of Kierkegaard

14 mei 2013

May 5th 2013 the father of existentialism, Søren Kierkegaard, would have turned 200.

In Brussels his birthday is celebrated with an inspiring one-day conference on the European identity – seen through the eyes of Kierkegaard. The conference is free and open to everyone.

Date: 14th of May at 16-19:30 p.m.
Location: Danish Church in Brussels Rue Washington 27-29 1050 Bruxelles

Language: English
Registration: Send an e-mail to Lina Christensen:

Lezing

Land of the Midnight Sun, Arctische Beurs

3 november 2012

  Land of the Midnight Sun - Arctische Beurs

Religieuze Tolerantie, Islam in het Sultanaat van Oman

13 september - 10 oktober 2012

  Religieuze Tolerantie, de Islam in het Sultanaat van Oman

Grand Opening of the Exhibition:
Religious Tolerance - Islam in the Sultanate of Oman
13th September 2012

Tentoonstelling Religieuze Tolerantie - FVG Antwerp
Dr. Mohammed Said al Mamari and Rector Chris Vonck from FVG Antwerp

Tentoonstelling Religieuze Tolerantie
Mgr. Paul Van den Berghe, Bisshop-Emeritus, Dr. M. Al Mamari and Dr. Karel Poma, Minister of State.

Grand Opening Exhibition: Religious Tolerance
Mr. Philip Heylen, Alderman of Culture of the City of Antwerp in dialogue with Dr. Mohammed Al Mamari.

In memoriam H. Mertens

PROFESSOR HERMAN EMIEL MERTENS OVERLEDEN

BRUSSEL (KerkNet) - Op 1 augustus overleed erekanunnik professor Herman Emiel Mertens (84). Zijn uitvaart heeft aanstaande donderdag plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle in Mechelen.
Herman Emiel Mertens werd op 9 januari 1928 geboren in Tisselt en werd in 1952 tot priester gewijd. In 1957 promoveerde hij aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome.
Vanaf 1957 was hij achtereenvolgens professor (1957-1963), directeur (1957-1963) en geestelijk directeur (1959-1963) van het Sint-Jozefseminarie in Mechelen. Van 1963 tot 1970 was hij professor en geestelijk directeur aan het Groot-Seminarie in Mechelen.

Professor Herman Emiel Mertens doceerde van 1970 tot 1993 aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Van 1976 tot 1993 was hij er ook voorzitter van de afdeling dogmatiek.
In 1974 startte hij in Vlaanderen een actie voor amnestie.
Sinds 2003 was hij verbonden aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.
Professor Herman Emiel Mertens publiceerde een tiental boeken en verscheidene artikels, in tijdschriften zoals het "Tijdschrift voor Theologie", het "Tijdschrift voor Geestelijk Leven" en "Collationes". (Kerknet)

Mgr. Luc De Maere overleden

Luc De MaereANTWERPEN - Op 18 december 2011 overleed mgr. Luc De Maere, kerkjurist en kapelaan van de paus. Hij was sinds 1992 kerkelijk rechter (o.m. van de Interdiocesane Rechtbank van Tweede Instantie) en sinds 1996 pastoor van de Antwerpse Sint-Jacobsparochie. Luc De Maere werd op 12 december 1956 geboren in Temse. Op 25 juni 1983 werd hij tot priester gewijd. De Maere was sinds 1998 vertegenwoordiger van het Vaticaan bij het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde en lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. In 1999 schreef hij een boek over Edward Poppe, die net zoals hij afkomstig was uit Temse. Op 26 april 2006 werd hij kapelaan van de paus. Hij was docent katholieke dogmatiek aan de FVG. De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag 24 december om 11 uur in de kerk van Sint-Jacob in Antwerpen plaats.

Zien is geloven ?
Religieuze Films & Documentaires - 19 en 20 november 2011


zaterdag 19/11
"Oh my God" - van Peter Rodger 13.00u
"Joseph Smith, the prophet of the restoration" 15.00u
"The Promise of World Peace" - Baha'i 16.00u
"Het Vaishnavisme" - Vedisch Cultureel Centrum 17.00u
"Taqwa" - Soefi 18.00u
"Introduction to Scientology" 19.00u

zondag 20/11
"Oh my God" - van Peter Rodger 13.00u
"Dreamkeeper" - Native Americans 15.00u
"The Theosophical Movement and its importance" 20.00u
"Adyar, Home for the Theosophical Society" 21.00u

Inkom € 2.50 - programma onder voorbehoud

ALLE INFO & PROGRAMMA
E-mail:
Tel.: 03.8305158

FVG - Bist 164 - Wilrijk-Antwerpen

 

Persbericht, affiche en foto

In memoriam Prof. Dr. Sperna Weiland

30.05.1925 - 01.09.2011

Sperna WeilandProf. Dr. Sperna Weiland werd geboren op 30 mei 1925 in Zwollekerspel. Hij studeerde filosofie en theologie in Groningen en promoveerde in 1951 in de theologie op Søren Kierkegaard (1813-1855) en Karl Jaspers (1883-1969). Hij was van 1951 tot 1962 predikant in achtereenvolgens Brouwershaven en Rotterdam.
Vanaf 1962 tot 1974 was hij hoogleraar in de geschiedenis der theologie en wijsgerige inleiding tot de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1974 tot 1991 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit. Daar bekleedde hij van 1979 tot 1983 de functie van rector. De hoogleraar doceerde wijsgerige antropologie en fenomenologie en was grondlegger van de Faculteit der Wijsbegeerte, toen nog Centrale Interfaculteit genoemd. Sperna Weiland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de FVG en behoorde tot de Algemene Vergadering van de FVG.

 

Precolumbiaans Aardewerk 18.11. 2010

Antwerpse Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen ontvangt bijzondere collectie precolumbiaans

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) te Wilrijk-Antwerpen, ontving van een agrarisch deskundige een collectie precolumbiaans uit de Xolalpan periode. De collectie bestaat uit meer dan 100 stuks curiosa (hoofdjes, kopjes van dieren en stukken versierde tabletten) die in het gebied van Cholalpan bij Teotihuacan (verblijfplaats van de goden) in Mexico werden opgegraven.
De FVG heeft o.m. een cursus 'Religieuze Antropologie' en een afdeling 'Native American Studies' met meer dan 2500 boekbanden.

Academisch akkoord Dongguk University (Seoel, Korea) 21.10.2009

Sedert 27 jaar heeft de Antwerpse FVG contact met de Dongguk University te Seoul, i.v.m. de studie en het onderzoek van het Boeddhisme.
De Dongguk University telt ruim 30.000 studenten (24.000 te Seoel en 7.000 te Gyeongju). Het aantal docenten voor de colleges Boeddhisme telt ongeveer 40 academici. Het samenwerkingsakkoord werd op donderdag 15 oktober jl. getekend te Seoel door de decaan van de faculteit Boeddhisme Dr. Mevr. Kang Munsun (Hye Won), Dr. II-Chung Kim, professor internationaal onderwijs, en, namens de FVG, Rector Chris Vonck.
Waren aanwezig bij de officiële signering Dr. Soonil Hwang, raadgever internationale programma's, en Dhr. Sang Yoo Kim, secretaris internationale betrekkingen.

Desmond Morris' "The Ancestors" geschonken aan Antwerpse Faculteit – 6.05.2008

In 2005 werd ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) te Wilrijk-Antwerpen een bijdrage gepubliceerd van Drs. Marc Campine in Acta Comparanda getiteld "Humankind in a Humane World - The Enlarged Cultural and Historical Perspective: Humanity Obliges".
Voor die gelegenheid werden twee prenten tentoongesteld van de bioloog/antropoloog en kunstenaar Desmond Morris.
Na het schielijk overlijden van Marc Campine in september 2007 werden thans deze prenten door zijn partner, als blijk van de sterke verbondenheid die Campine bezat met de FVG, aan de Antwerpse instelling geschonken.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links