Facebook Page - FVG Antwerp

Herman-Emiel Mertens

Herman-Emiel Mertens

Geboortedatum: 9 januari 1928

Geboorteplaats: Tisselt (Willebroek)

Gepromoveerd in 1957 aan de Ponticicia Università Gregoriana te Rome

Proefschrift: L'hymne de Jubilation chez les synoptiques.

Priester gewijd: 1952

Mijn inspiratie

Geleidelijk aan ben ik losgekomen van de neo-scholastieke opleiding te Rome gekregen, eerst onder invloed van John A.T. Robinson ('Honest to God', 1964) en vervolgens via de werken van: Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Edward Schillebeeckx, Jürgen Moltmann, Harry Kuitert, Hans Küng, Piet Schoonenberg, Max Wildiers, e.a. kritische denkers.

Zo ben ik terecht gekomen in een kritische, geseculariseerde stroming.

Loopbaan

1957-1970 professor aan het Groot-Seminarie te Mechelen

1969-1993 respectievelijk lector, buitengewoon docent, docent, hoogleraar, gewoon hoogleraar.

19676-1993 voorzitter afdeling dogmatiek.

Leeropdrachten: Christendom en wereldgodsdiensten, christendom en religieuze mensheid, fundamentele dogmatiek, eschatologie, scheppingsleer, genadeleer, kunst en religie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU.L).

Van 1993 tot 2003 docent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Wilrijk (FVG).

Van 2003 tot op heden vakverantwoordelijke Algemeen Christendom aan de FVG.

Publicaties

Bidden in Geest en Waarheid (1961)

Voor altijd bij de Heer (1962)

Nu reeds op weg (1964)

Tekens van geloof en zending (1967)

Ik waag het met God (1968)

Geloof en politiek (1971)

Veraf en dichtbij. Gedachten en gebeden (1971)

Zonder Opium. Religie omwille van de mens (1972)

Open brief aan jonge gezinnen (1974)

Waaraan je hart zich hecht... Geloof als waardenbeleving (1982)

Schoonheid is Uw Naam. Essay over esthetische en religieuze ervaring (1997)

Alom en nergens. Mediteren in gedichten (2002)

Bijdragen in: o.m. Tijdschrift voor Theologie. Collectanea, Kerugma, Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Collationes, Ons Geest en Leven, Zeitschrift für Dialektische Theologie, Dietsche Warande en Belfort, Acta Comparanda.

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links