Facebook Page - FVG Antwerp

Martine Strubbe

Martine Strubbe

Geboortedatum: 19 maart 1948.

Geboorteplaats: Brugge

Gehuwd met Jan Raemaekers, drie kinderen.

M.A. in de Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, 1997 - met grote onderscheiding. Thesis: 'Het Wereldbeeld van T'an-luan en Spinoza – Handelen in het Licht van het Oneindige'.

Mijn inspiratie

Vol twijfels en onbegrip maar ook sterk aangetrokken door filosofie en religie heb ik tussen 1983 en 1987 als vrije studente diverse lessen gevolgd aan het Grootseminarie in Brugge over de geschiedenis van de Westerse Filosofie en enkele bijzondere filosofische vraagstukken.

De vraag naar God heeft voor mij haar problematisch karakter verloren door mijn beleving van de Leer van de Boeddha, waar ik mij sinds 1990 in verdiep.

Na mijn 'Drievoudige Toevlucht' (tot de Boeddha, zijn Leer en de Sangha) in handen van mijn dharma leraar Shitoku A. Peel in 1997, heb ik mijn studie van de filosofie van het Mahayana Boeddhisme en van de mystiek van de Jõdo-Shinshu verder gezet.

Vooral de mystieke dimensie van de leer van de Boeddha spreekt mij sterk aan, en ook de overeenkomsten met sommige westerse mystici.

Het is mijn overtuiging dat een juist beleven van de 'eigen religie' terzelfdertijd de grenzen ervan overschrijdt, waardoor binnengetreden kan worden in een wereld van waarachtig begrip en dialoog.

Huidige activiteit

  • Sedert het academiejaar 1998 - 1999: docent Boeddhisme aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Antwerpen, als assistente van de vakverantwoordelijke Prof. Sh. A. Peel.
  • Medewerkster aan het Centrum voor Shin-Boeddhisme als lesgever en hoofdredacteur van Ekõ, het driemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Shin-Boeddhisme.

Andere activiteiten in verband met mijn 'vakgebied'

  • Vertaling van 'River of Fire, River of Water' van Taitetsu Unno naar het Nederlands, in opdracht van de uitgeverij Asoka - en op vraag van de auteur, onder de supervisie van Sh. A. Peel. (2000)
  • Deelname Frühlingstreffen van het Euro-Shinshu Verein (Düsseldorf) in 2002 met een voordracht: 'T'an-luan, de Eerste Patriarch van Jõdo Shinshu'.
  • Deelname aan de tweejaarlijkse European Shinshu Conference in Antwerpen onder het thema: 'Nembutsu: Overcoming Secularism and Fundamentalism' in 2004 met een voordracht: 'Sunyata, Chinese Style. T'an-luan's use of the Main Mahayana Philosophic Insights.'
  • Academische Rede aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

September 2004 : 'De Juiste Orde in het filosoferen. Het totaliteitsdenken bij de Chinese Hua-yen en Spinoza.'

  • Sedert 1998 diverse lezingen aan culturele verenigingen zoals Elckerlic (Turnhout, Antwerpen), Lodewijk de Raet (Antwerpen) Actua (Antwerpen).

Publicatie van een kort artikel in Actua: 'Shin Boeddhisme als een voorbeeld van Reine Land Boeddhisme'

Tevens aan het Centrum voor Shinboeddhisme diverse lessenreeksen over de Leer van de Boeddha, Boeddhisme en Geweld, Boeddhisme en Ecologie, Boeddhisme en Medische Problematiek...

22 april 2007:

Verzorging van een Shinboeddhistische eredienst in het kader van een oecumenische bijeenkomst in de Vrijzinnige Protestantse Gemeente van Goes (Nederland)

November 2007:

Lessenreeks Introductie tot de Mahayana Filosofie – twee zaterdagvoormiddaglezingen in het Centrum voor Shin-Boeddhisme

April 2008:

Lezing: 'De Komst van het Boeddhisme naar het Westen' in het Centrum voor Shin-Boeddhisme.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links