Facebook Page - FVG Antwerp

Tony Van Loon

Tony Van Loon

geboren te Ukkel op 1 maart 1945

wonende: 1050 Brussel, Hogeschoollaan 61 verd. 7

postadres: 9860 Scheldewindeke, Turkenhoek 22

Communicatie

tel. 0496.23.24.25

e-mail:

Opleidingen

1) Grieks-Latijnse humaniora, Xaveriuscollege, Borgerhout, 1962

2) geaggregeerde lager secundair onderwijs, regentaat Nederlands-Engels, Pius X-Antwerpen, 1965

3) licentiaat filosofie, met onderscheiding,1975, Vrije Universiteit Brussel

4) licentiaat moraalwetenschappen, met grote onderscheiding,1976, Vrije Universiteit Brussel

5) geaggregeerde hoger secundair onderwijs, met onderscheiding, 1976, Vrije Universiteit Brussel

6) licentiaat rechten, met onderscheiding,1980, Vrije Universiteit Brussel

7) doctor moraalwetenschappen, met grote onderscheiding, 1993, Vrije Universiteit Brussel.

Titel: 'De waarheid in de hulpverlening. Stappen in een theorie voor hulpverleners'
(uitgave VUBPress, 1994, 1995(2)

Bijkomende Opleiding

8) Summerschool: 'Negotiating Project',1989, Harvard University - Afdeling Madrid

9) Wecom-cursus geschreven communicatie voor niet-vakgenoten, Universiteit-Antwerpen, november-december 2000 (met attest)

10) Postacademische vorming K.U.L., 2000, legale drugs (met attest)

11) V.V.S.G., 2001-2002, schuldbemiddelaar (met attest)

12) Begeleiden en beoordelen van competenties, VUB, 17 november 2005

13) Euthanasie psychiatrische patiënten, Leuven-Wesemaal, 24 november 2005

14) Studiedag meervoudige gekwetsten, Antwerpen, 25 november 2005

15) Studiemoment Geweld in vertrouwensrelaties, Amazone, Brussel, 1 december 2005

16) Intervisie euthanasie prof.W.Distelmans, Brussel-Wemmel, 22 februari 2006

17) Studiedag Rechten van de patiënt en oncologie, Brussel, 7 maart 2006

18) Collectieve schuldenregeling, V.V.S.G., studiedag 19 april 2006

19) Similes, financiële problematiek bij psychiatrische patiënten, studiedag Similes, 28 april 2006

20) Meten van geestelijke gezondheidszorg, gesloten symposium, Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg, Brussel, 1 december 2006

21) Armoedebestrijding, studiedag Universiteit Antwerpen, 5 december 2006

22) Mindfulness, VUB, 18.01.2007

23) Conflictmanagement in Sociaal Verantwoord Ondernemen, colloquium 18.08.2007

24) Bijscholing gerechtsdeskundige, herziening Gerechtelijk wetboek, Wevelgem, 30.10.2007

25) Deelname Peace Community Retreat, Auschwitz, Polen , week 2 van November 2003 & 2007

26) Symposium meetinstrumenten in geestelijke gezondheidszorg, Gent, 6.12.2007

27) Studiebezoek Primary Mental Health, symposium Sofia, Bulgarije, 07-09.12.2007

28) Deelname congres aansprakelijkheid in de hulpverlening, Amsterdam, 13.12.2007

29) Modern Grieks, PCVC-Gent, oktober 2006 tot heden

Beroepsleven

1) Van 1965 t/m 1982 leraar secundair onderwijs toenmalig Rijksonderwijs

2) Van 1982 t/m 1991 deeltijds wetenschappelijk medewerker School voor Criminologische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. (opdracht 0.2)

3) Van 1.10.1982 t/m 31.01.1999 advocaat in het advocatenkantoor Van Loon-Meulemans, balie te Antwerpen

4) Van 1988 t/m heden docent sociaal recht en sociaal zekerheidsrecht aan de kadercursus voor hoofdverpleegkundigen Aalst, nu Erasmus Hogeschool. (opdracht: 24 jaaruren)

5) Van 01.01.1994 tot 31.12.1998 ondervoorzitter Bureau van het Comité Bijzondere Jeugdbijstand Antwerpen, voorzitter van het bureau; (voluntariaat-expert)

6) Docent bijscholing lerarenopleiding IDLO-V.U.B. sinds 1995 tot 2000 met als opdracht: "Omgaan met leerlingen buiten de klas - individuele hulpverlening in en gewone en bijzondere jeugdbijstand" en "seksuele opvoeding, een nieuwe benadering"

7) Van 01.09.1998 - 31.12.1998 leraar niet-confessionele zedenleer Koninklijk Atheneum Zaventem. Voltijds

8) Van 01.02.1999 tot 30.04.2001 assessor strafuitvoering aan de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen.

9) Van 01.05.2001 tot 12.15.2002 jurist dienst budgetbegeleiding-schuldbemiddeling OCMW-Mechelen (opdracht gestopt op 18.08.2002) (4/5-tijd)

10) Van 1979 t/m heden deeltijds praktijkassistent van de Vrije Universiteit te Brussel, vakgroep moraalwetenschappen, faculteit Letteren en Wijsbegeerte. (opdracht: 0.2 van een voltijdse opdracht); de opdracht omvat het geven van seminaries, stagebegeleiding en begeleiding van studenten voor hun eindverhandeling

11) Van 1.12.2001 tot heden docent V.U.B., vakgebied agogische wetenschappen, belast met de cursus 'sociale begeleiding', deeltijds (0.1 van een voltijdse opdracht - 2 halve dagdelen); van 1 maart 2004 tot september 2006 suppleant voor de cursus 'sociale preventie' (0,1 opdracht) en 'sociale vaardigheden' (0,2 opdracht)

12) In het collegejaar 2004 - 2005 - 2006 vrijwillig seminarie (5 sessies) 'kinderen in echtscheiding', eerste semester, V.U.B.

13) Van 17 februari 2003 tot heden erkende schuldbemiddelaar (deeltijds 75%) voor de ocmw's Nazareth - De Pinte - Gavere & Sint-Martens-Latem bij de beslagrechter van Gent en de arbeidsrechtbank te Gent

14) Van 2003 tot heden lezinghouder Provinciale Hogeschool Limburg voor het onderdeel moraal & recht, de rechten van de patiënt, euthanasiewetgeving en ethische problemen 'De vreemde ander'.

15) Van september 2002 tot heden docent Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling-VVSG, dagdeel 'onderhandelen' in de provinciale cursus collectieve schuldbemiddeling (10x per jaar) en de specialisatiecyclus 'onderhandelen' (twee dagdelen 2 x per jaar en per provincie)

Wetenschappelijke Activiteiten

I. Lid van de Hoge Gezondheidsraad als deskundige van de werkgroep Chronisch Vermoeidheidssyndroom, onderafdeling I.2 werkgroep: Administratief statuut, medico-legale aspecten, economische inslag

II. Wetenschappelijk begeleider van

1. Het project De Poort vzw. Nauwe samenwerking met de Dienst Internationale Betrekkingen van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de vzw BICRA, Collaborating Centre for psycho-social factors in public health. Het eerste jaar van het project was gericht op informatiedoorstroming en verwerking van gegevens tussen de Dienst Internationale Betrekkingen en de netwerken die zij beheert. Het omvat scholen van volksgezondheid en experten in internationale gezondheidswetgeving, evenals het koppelen van deze netwerken aan de internationale organisaties en hun satellieten collaborating centers. Deze protocollen gaan vergezeld van voorstellen voor concrete elektronische transmissie (periode 01.01.1999 - 30.09.1999). De tweede periode (tot 31.09.2001) de organisatie en inhoudelijke ondersteuning van het symposium 'Violence and Health: mogelijke invalshoeken voor België', 30 mei 2001, daaraan gekoppeld een onderzoek naar Pesten op het werk en de implementatie van de Belgische wetgeving in het werkveld. De derde periode (tot 01.09.2004) voorbereiding van het wereldrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie wat betreft 'Health and Violence' en toepassing via het Belgisch rapport (tot heden).

2. Docent Humanisme aan de FVG. Promotor van diverse verhandelingen. Academische oratie ‘Waarheid in relativiteit†1990-1991. Publicatie Acta Comparanda IV.

3. De implementatie van de Helsinki-verklaring van januari 2005 met betrekking tot de wereldgezondheid en de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (K.B. 01.09.2005) voor de periode september 2005 - december 2006. (Nederlandstalig) coördinator project 'De verklaring van Helsinki' in samenwerking Het project De Poort vzw. Nauwe samenwerking met de Dienst Internationale Betrekkingen van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de vzw Collaborating Centre for psycho-social factors in public health. "Een stand van zaken van het Belgisch beleid (federaal, gemeenschappen en gewesten) ten aanzien van de 12 actiepunten van de WHO Declaratie en Actieprogramma over Geestelijke Gezondheid (januari 2005), het wetenschappelijk rapport. Deel I - kritische analyse van het geestelijke gezondheidsbeleid, Etat des lieux de la politique belge (fédérale, communautaire et régionale) relative aux 12 points d'Action de la Déclaration et du Plan d'Action sur la Santé Mentale pour l'Europe de l'OMS (Helsinki - janvier 2005), rapport scientifique volume I - analyse critique des réponses, onder het directeurschap van prof. Franz Baro (KULeuven, emiritus) en prof. Isi Pelck (ULB, emeritus). Deel II – rapportage van vier werkseminaries over de prioriteiten van de Helsinki verklaring. (publicatie maart 2007)

4. Sinds 2008 lid van de advies- en begeleidingsgroep van de registratie van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling, Brussel

5. Lezinghouder Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening, lunchlezing Tolerantie en levensbeschouwing, Brussel, 7 oktober 2004

6. Lid van de commissie externe vacature persoonsgerichte interventies faculteit recht en criminologie, 2006

7. Lid van de examencommissie schuldbemiddelaar, OCMW-Deinze, 2005 & 2006

8. Sinds 1999 lid wetenschappelijk adviesgroep Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Antwerpen

9. Sinds 1998 Beheerder vzw Liga Rechten van de Mens

10. Sinds 2002 lid van de adviesraad van de vzw Namaste, Merendree, een centrum voor psycho-sociale revalidatie (samen met prof Lietart, dr Cosijns, dr Thienpont)

11. Sinds 2004 beheerder vzw BICRA, zie sub 1.

12. Sinds 2005 beheerder van vzw Exil, Belgisch Psycho-Medisch-Sociaal Centrum voor Politieke Vluchtelingen en Slachtoffers van Foltering. En per afkorting "Exil", erkend als een centrum voor geestelijke gezondheidszorg door het Hoofdstedelijk gewest Brussel

13. Medeoprichter van vzw Vonkel, een luisterend huis. Het doel van de vereniging is de bevordering van de integratie van het sterven, het doodgaan en het rouwen in het levensplan van elke persoon en zijn naast- en nabestaanden.

14. Medeoprichter in 2000 van De Maakbare Mens vzw, vrijzinnige vereniging, opvolger van Humanistische Vrijzinnige Vereniging vzw

15. Sinds 2006 lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg als vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw. Deze vereniging is de koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

16. Sinds 2003 beheerder van de vzw Village - Vlaamse Vereniging voor Sado-masochisme

17. Verantwoordelijke voor de werkgroep 'public health' in het symposium Sustainable Cities, Segovia-Spanje, 3-5.07.2002,

18. Verantwoordelijke en key-note speaker van de vier seminaries (juni – November 2006) met eigen presentatie, Wereldgezondheidsorganisatie de Verklaring van Helsinki voor het Collaborating Centrum, vzw Bicra (Belgisch Interuniversitair centrum voor psychosociale en biosociale factoren, Brussel 2006 (zie sub 2)

19. Sinds 23 augustus 2007 opgenomen op de lijst experten ter beschikking van Lok-groepen huisartsen over de thematiek rechten van de patiënt, beslissingen rond het levenseinde en euthanasie

20. 5 oktober 2007. Spreker voor de Federatie Palliatieve Zorg, Wemmel, thema: rechten van de patiënt, beslissingen rond het levenseinde en euthanasie

21. 12 oktober 2007. Presentatie voor de studenten 1 Bachelor van de studierichting sociale begeleiding

22. 23 november 2007. Universiteit Antwerpen. Symposium Primary Mental Health Care, voorbereiding studiereis Bulgarije

23. 3 december 2007. Roeselare, academische zitting 25 jaar OCMW. Hoofdspreker: De geschiedenis, rol en betekenis van de dienst schuldbemiddeling

24. 10 december 2007. Workshop justitie en psychiatrische hulpverlening (toerekeningsvatbaarheid, bescherming van de persoon, rechten van de patiënt, strafrechterlijk onderzoek), Wetters, GGZ De Drie Stromen ism L.Thienpont

25. 7 februari 2008. De Haag, bezoek Nederlands-Vlaamse Accreditatie Commissie (NVA0) voor de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Antwerpen

26. 15 februari 2008. Interview Het Vrije Woord met als thema financiële hulpverlening (uitzending maandag 25 februari 2008).

27. 9 april 2008. Brussel. Deelname en presentatie van een werkgroep 'Onderhandelen - bemiddelen - oordelen' voor de dag van de student van de vakgroep agogische wetenschappen

28. 22 april 2008. Nazareth. Spreker samen met het coördinatiecentrum palliatieve zorgen Eeklo, Rechten van de patiënt, beslissingen rond het levenseinde en euthanasie.

29. December 2008. Vakverantwoordelijke Religieuze Antropologie aan de FVG

Lijst van publicaties

1. T. Van Loon, A. Beyers, L. Thienpont, F. Baro, Eindrapport ‘Een stand van zaken van het Belgisch beleid (federaal, gemeenschappen en gewesten) ten aanzien van de 12 actiepunten van de WHO Declaratie en Actieprogramma over Geestelijke Gezondheid (januari 2005), het wetenschappelijk rapport. Deel I - kritische analyse van het geestelijke gezondheidsbeleid. Aanlyse van de bevoegdheden, Brussel, 2006 & Deel II - vier seminaries over het Helsinki-rapport, Brussel , maart 2007

2. T. Van Loon, 'Collectieve schuldenregeling. Een agogisch-juridische benadering', in O.C.M.W.-visies, november 2006

3. T. Van Loon, 'Agogische vaardigheden', 2006, cursusnota's VUB

4. T. Van Loon, hoofdstuk 'Onderhandelen', in: G. de Maertelaere, K. De Smet (red), Handboek Schuldbemiddeling, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, 2008 (losbladig)

5. F. Baro, T. Van Loon, L. de Lausnay, 'Pesten op het werk. Een stand van zaken', Gezondheid en psychosociale factoren: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Navorsing en actie, afgekort Bicra vzw, 2005

6. T. Van Loon, 'Theorie en praktijk van de sociale begeleiding', cursusnota's, PPK-VUB, 2005

7. T. Van Loon, 'Bewindvoeren, een gespannen relatie tussen de bewindvoerder en het OCMW', pp-presentatie, 2005

8. T. Van Loon, 'OSA (ongewenste seksuele activiteiten) op het internet', onuitgegeven artikel, Brussel, 2005

9. T. Van Loon, 'Fixatie en ouderenzorg. Aansprakelijkheid en wettelijk kader', pp-presentatie, 2004-2005

10. T. Van Loon, L. Thienpont, 'Rechten van de patiënt. Een evalutie van de wet in theorie en praktijk', pp-presentatie, Brussel 2003-2004-2005

11. T. Van Loon, 'Een globaal preventiemodel in de hulpverlening', in F.Baro e.a;, (2005)

12. F. Baro, T. Van Loon, L. de Lausnay, A. Verstraete, 'Rapport over geweld tegen gezondheidspersoneel', Gezondheid en psychosociale factoren: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Navorsing en actie, afgekort Bicra vzw, 2004

13. F. Baro, T. Van Loon, J. Noltmans, "Violence et santé en Belgique" en "Geweld en gezondheid in België", F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, vzw Gezondheid en psychosociale factoren, Belgisch Interuniversitair centrum, Brussel, november 2003

14. T. Van Loon, L. Thienpont, 'Bearing witness in Auschwitz', artikel te publiceren verwacht einde 2008

15. T. Van Loon, hoofdstuk vrijwilligerswerk, in Handboek voor Bejaarden (losbladig), Kluwer, herziene versie maart 2004

16. T. Van Loon, hoofdstuk 'Onderhandelen', in: G.de Maertelaere, K.De Smet (red), Handboek Schuldbemiddeling, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, november 2003

17. T. Van Loon, "Sustainable development in the prevention of sexual delinquency - public health and security", in: The Sustainable City II. Urban Regeneration and Sustainability", Segovia, WIT-press, 2002, pg.711-782

18. T. Van Loon, "Sociale verandering en seksuele delinkwenten", in: W.Elias, T.Vanwinge, 'Vizier op agogiek', Garant, 2002, pg.65-73

19. T. Van Loon, P. Mengal, S. Brotelle, D. Hellemans, "Violence and health: an intersectorial approach", in: The Sustainable City. Urban Regenaration and sustainability, Rio de Janeiro, WIT-press, 2000, pg. 581-590

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links