Facebook Page - FVG Antwerp

Hans Gerding

Hans Gerding

Geboortedatum, 31 juli 1947

Geboorteplaats: Haarlem, Nederland

Promotie: 1993 Universiteit van Amsterdam

Proefschrift: Kant en het Paranormale

E-mail:

Phone: (+31) (0)30-2314282

Mijn inspiratie

In mijn werk richt ik me op een gecombineerde filosofische en wetenschappelijke verkenning van exceptionele menselijke ervaringen. Enerzijds kan filosofische reflectie op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar exceptionele ervaringen een onderbouwde bijdrage leveren aan discussies rondom belangrijke filosofische thema's als bewustzijn en identiteit, leven en dood, subject-object relatie, en spiritualiteit. Anderzijds kan deze reflectie leiden tot het opstellen van methodologische suggesties en richtinggevende hypothesen voor experimenteel en fenomenologisch onderzoek naar deze ervaringen.

Filosofische reflectie biedt in dit werkveld niet alleen uitzicht op een mogelijke verbreding en verdieping van diagnostiek en therapie in de psychologie, maar sluit tevens aan bij de actuele maatschappelijke situatie. In onze huidige multiculturele samenleving is de groeiende vraag naar spiritualiteit gebaat bij een pluriforme en op ervaring gerichte benadering.

Kortom, wat mij fascineert in dit werkveld is het onderzoek naar grenzen van menselijke ervaringsmogelijkheden, het existentiële en levensbeschouwelijke karakter daarvan, en de betekenis hiervan voor spiritualiteit in het dagelijks leven.

Huidige functies

  • 1988-heden Werkzaam aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht Nederland. Vanaf 2001 directeur
  • 2003-heden Bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de Theosofie' aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden
  • 2006-heden Vakverantwoordelijke 'Paranormale verschijnselen in religie', aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Antwerpen
  • Selectie uit publicaties:
  • (2005) Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen. Inaugurele rede. Universiteit Leiden
  • (2004) "Exceptional Human Experiences: philosophical, psychological and parapsychological perspectives", Spiritualism: A Challenge to the Churches in Europe, Wulfhorst, Ingo (ed.), Geneva: The Lutheran World Federation.
  • (1997) Hans Gerding, Rens Wezelman, Irma Verhoeven, "Eigensender Ganzfeld Psi: An Experiment in Practical Philosophy", European Journal of Parapsychology, vol 13.
  • (1993) Kant en het paranormale (Kant and the paranormal) Dissertation. Parapsychologisch Instituut, Utrecht.
  • (1993) Hans Gerding, Hein van Dongen, Het Voertuig van de Ziel (The Vehicle of the Soul)
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links