Facebook Page - FVG Antwerp

Laurent Lambrecht

Laurent Lambrecht

Oude Waversebaan 43 - 3040 St. Agatha-Rode

E-mail:

Studies

Bachelor Theologie, CIPO: juni 1966

Eerste proef doctoraat in de Wijsbegeerte, H.I.W., Kuleuven: juni 1969

Licentiaat Medisch-Sociale Wetenschappen, Medische Faculteit: oktober 1981

Ph.D. Doctor of Philosophy, FVG: juni 2007

Enkele publicaties

 • L. Lambrecht,"Vormen van collectief overleg in de verzorgingssector", in "Mensen maken Verzordgingsinstellingen", Licap, Brussel, 1990.
 • R. Dhaeze en L.Lambrecht, "De pastorale dienst in verzorgingsinstellingen", in idem.
 • L. Lambrecht, "Algemene beleidsaspecten inzake pastorale diensten", in idem.
 • Laurent Lambrecht, "Maatschappelijke, medische en ethische evoluties die geleid hebben tot de oprichting van commissies medische ethiek", in "Commissies Medische Ethiek. Achtergronden en Oriëntaties", red. P. van Bortel, H. Nys, P. Schotsmans., Kluwer, Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1991.
 • L. Lambrecht,"Vragen bij de vraag 'Pastor kan ik je spreken?'", in 'Hospitalia', 95 – 3, Licap, Brussel, 1995.

(wordt verder aangevuld met de publicaties die van ver of dichtbij met filosofie, ethiek, pastoraal of theologie hebben te maken. Op gebied van arbeidsrecht zijn er een tiental publicaties)

Loopbaan

 • Geboren Gentbrugge, 15 december 1934.
 • Lagere school te Gent, middelbaar te Oostakker,
 • Opleiding psychiatrisch verpleger te Heiloo, Nederland, 1954-1957.
 • Werk, te Luik, in Hôpital des Anglais, 1957-1958.
 • Legerdienst 1958-1959.
 • Opleiding filosofie en theologie in het Augustijns Theologicum te Gent en te Leuven, 1960-1966.
 • Studie filosofie, H.I.W, Kuleuven, 1966-1970.
 • Verpleger en later Verpleegkundig Coördinator in het Universitair Ziekenhuis te Pellenberg, 1970-1975.
 • Gehuwd met Vera Lesandré, december 1971, drie kinderen: Saskia, Eva en Thomas
 • Studie Medisch-Sociale Wetenschappen, Medische Faculteit, 1974-1975.
 • Personeelsdirecteur, Universitair Centrum St. Jozef, te Kortenberg, 1975-1999.
 • Assistent lesgever en stage begeleiding Centrum Ziekenhuiswetenschappen, Kuleuven, 1977-1981. Lesgever psychopathologie 1977-1979.
 • Bestuurder van ziekenhuisinstellingen of organisaties, 1977 - tot heden.
 • Lid Paritair Comité voor de Ziekenhuizen, 1980-1998.
 • Lid adviesraden VVI en Caritas Catholica, 1980-1999.
 • Stichtend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht.
 • Publicist bij Ced-Samsom en Wolters-Kluwer, 1989 - tot heden.
 • Verbonden aan FVG sinds 1996.

Inspiratie

Filosofische en humane inspiratie vanuit de brede stroom van de Westerse filosofie met een bijzondere aandacht voor haar ontwikkeling. In het algemeen het sterkst aansluitend bij de existentiële fenomenologie (Karl Jaspers, Merleau-Ponty, Max Scheler, e.a.).

Religieuze inspiratie het meest gedragen door het christendom maar met een sterke verwerking vanuit de filosofie, inzonderheid vanuit de filosofieën met een mystieke inslag (Nicolaus Cusanus, Georg Hegel, Friedrich von Schelling, Max Scheler) of vanuit meer funderende theologie (Friedrich Schleiermacher, Hans Urs von Balthasar). Sinds 1995 bijzondere invloed van de mystiek, veelal Westers maar ook Oosters, met erkenning van de eigen perspectivische waarde van het religieus denken van de wereldreligies en van hun mystiek.

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links