Facebook Page - FVG Antwerp

Hugo Peerlinck

Hugo Peerlinck

Geboren te Aalst op 5 april 1937

Diploma's

 • Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, UFSIA 1986
 • Licentiaat in de Rechten, UFSIA en UIA, 1993
 • Documemtatie- en bibliotheekwetenschap, UIA (Post-universitair) 1996
 • Licentiaat in de Geschiedenis, UFSIA en VUB, 2002

Functies

 • (Deeltijds) lector aan de Economische Hogeschool Turnhout.
 • (Deeltijds) docent aan de FVG te Wilrijk, cursus Historische Kritiek.

Publicaties

 • Een analyse van de economische integratie, met een toepassing op Latijns-Amerika, in het bijzonder ALALC-ALADI, Thesis,UFSIA 1986, 204 p.
 • Bijdragen voor de bibliotheek van de Economische Hogeschool Turnhout: Het weerleggen van bezwaren tijdens verkoopgesprekken. Een korte analyse met gevallenstudie, 1993, 36 p.
 • Cursusteksten Economische Hogeschool Turnhout: De organisatie van de verkoop, 1989, 98 p.; De psychologie van de verkoop, 1990, 75 p., Inkoop- en verkoopstrategie, 1992, 108 p.
 • Verhandelingen en gevallenstudies 'Bibliotheekwetenschappen': Een studie over dagbladzegels, als instrument gebruikt door de overheid, ter belemmering van de vrije verspreiding der dagbladen, 1996, 24 p.; Note-book computers met een vriendelijke prijs, voor gebruik van studenten, 1996, 83 p.
 • De Europese Eenmakingsgedachte in het naoorlogse Belgie (1947-1955) - Partim: De Europese Scholen, 2001, 54 p. + bijlagen; Diachritische tekens en Symbolen, 2002, 28 p.
 • Cursustekst FVG - Historische Kritiek, 105 p.
 • De situatie van de Belgische vrijwilligers voor Korea, na hun terugkeer naar Belgie, periode 1952-2000, Thesis VUB, 2002, 222 p.
 • Bibliografie van het Belgisch-Luxemburgs Vrijwilligerskorps voor Korea, 2005, 124 p.

Elementen van motivatie

 • Als medewerker in de FVG: met waardering voor de multiculturele basis van het onderwijs.
 • Als docent aan de FVG: met de cursus Historische Kritiek als voorbereiding van de studenten op het schrijven van verhandelingen en de thesis.
 • Als bibliothecaris van de FVG: met een bijdrage op de ontsluiting van de bibliotheek.
 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links