Facebook Page - FVG Antwerp

Hendrik HOET

Hendrik HOET 
Foto: Jonathan Ramael

HOET Hendrik - Professor Bijbelse Theologie

Priester van het bisdom Antwerpen (sinds 1977), diocesaan verantwoordelijke voor oecumene en interreligieuze dialoog bisdom Antwerpen, pastoor van de H.-Carolus Borromeuskerk en kerkelijke assistent van de Gemeenschap van Sant’Egidio in België.

 • Licentiaat klassieke filologie (K.U.Leuven)
 • Doctor in de bijbelse theologie (P.U.G. Rome) 
   
 • Professor filosofie op het Grand Séminaire de Kabwe (Kasaï Occidental, toen Zaïre, nu Rép. Dém. Congo 1973-1975) en gastprofessor Nieuw Testament op het Grand Séminaire interdiocésaine de Kananga (Malole) in 1982.
 • Professor exegese en inleiding op de Bijbel en inleiding op het Jodendom op de diocesane seminaries van Antwerpen, Mechelen en Hasselt tot 2006.
 • Gastdocent aan de Université Catholique de Louvain (Relaties Jodendom – christendom).
 • Nationaal directeur van Missio (Pauselijke Missiewerken) (2006-2009).
 • Covoorzitter van de Nationale Katholieke Commissie voor de Betrekkingen met de Joden; lid en gewezen voorzitter van het Overlegorgaan christenen en Joden in België
 • Lid van de Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene (NKCO).

Jongste publicaties in boekvorm:

 • Zoals uw hemelse Vader. Parabel voor de oudste zoon, Antwerpen: Halewijn, 1999 (over de parabel “de verloren zoon” als sleutel voor de bijbelse logica)
 • Lucas aan het woord, Antwerpen: Halewijn, 2000 (hulp bij de geestelijke lezing van het Lucas-evangelie, perikoop na perikoop)
 • “Daarvan zijn wij allen getuigen”, Antwerpen: Halewijn, 2002 (commentaar op Handelingen van Apostelen)
 • Liefde aan het woord, Verkenningen in de Bijbel vandaag, Antwerpen: Halewijn 2003 (een inleiding op de bibliotheek die de Bijbel is)
 • Meegewerkt aan: Jan DE VOLDER (red.), Trialoog. Hoopvolle stemmen voor een angstige tijd. Gesprekken tussen priester Hendrik Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam Jamal Maftouhi. Tielt: Lannoo tweede herwerkte druk 2013
 • De weg van Paulus, Tielt: Lannoo, 2008 (tweede druk 2009)

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links